Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är ni en grupp? Varför? Ni växelverkar med varandra Ni har gemensamt mål – vilket? Ni är medvetna om vilka det är som hör till gruppen, även om ni inte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är ni en grupp? Varför? Ni växelverkar med varandra Ni har gemensamt mål – vilket? Ni är medvetna om vilka det är som hör till gruppen, även om ni inte."— Presentationens avskrift:

1 Är ni en grupp? Varför? Ni växelverkar med varandra Ni har gemensamt mål – vilket? Ni är medvetna om vilka det är som hör till gruppen, även om ni inte skulle vara tillsammans

2 Är detta en grupp?

3

4 Hissen stannar Det uppstår genast växelverkan Samma personer som nyss har stirrat i golvet tittar nu på varandra och börjar prata Ju längre hjälpen dröjer, desto mera tid har de på sig att växelverka – de börjar känna gemenskap En godtycklig samling har blivit en grupp FÖR ATT DE HAR SAMMA MÅL

5 Från folkhop till grupp Gruppen är klarare avgränsad än en hop  Människor på samma buss är en hop Vad räknas som en grupp? Då alla medlemmarna i gruppen vet:  Att de själv hör till gruppen  Vilka andra som hör till gruppen  Att de hör till gruppen även om de nte skulle vara tillsammans  T.ex. människor på en turistgrupp kan utgöra en grupp

6 Målsättningar för en grupp Mål 1. - Att man ska vara framgångsrik i det som är gruppens mål eller arbete Mål 2. - Att trivas i gruppen - Jämför t.ex. med en firma

7 Mål i gruppen - Man ska ha klara mål!! (t.ex. att man ska vinna mästerskapen i hockey) - Man ska ha en klar arbetsfördeling med lämpliga arbetsuppgifter Olika roller i gruppen uppstår automatiskt i en mindre grupp (ledare, tröstare) Svårt att förändra sin roll efter att de är fördelade

8 När gruppen håller på att formas Till en början är gruppen beroende av ledaren, gruppen förväntar sig att ledaren ska ta ansvar, skapa bra stämning etc. (jämför med lärare) Konkurrens – gruppmedlemmerna tävlar om ledarens uppmärksamhet > kan uppstå kaos

9 Sammansvetsade? - En sammansvetsad grupp:  man gillar varandra  man är bunden till gruppens mål  Om gruppen är homogen (medlemmerna är lika) tillåts inte avvikelser Gruppens storlek inverkar på olika människor på olika sätt  Andra blir helt tysta om gruppen blir större

10 Gruppens för- och nackdelar Gruppen gör att vi presterar bättre - när? Gruppen gör att vi presterar sämre - när?

11 Olika grupper 1. Innegrupp - Den egna gruppen - Vi-anda 2. Utegruppen - De andra - Kan upplevas som hot – då ökas vi- andan!! -

12 Utegrupp versus innegrupp - När utegruppen är närvarande lyfts vår grupptillhörighet fram: t.ex. utomlands är vi ”mera” finnar för att det finns utlänningar närvarande - När vi är tillsammans med personer av motsatt kön betonas det egna könet - T.ex. flickor spelar bättre i ett tjejlag än i en blandad grupp

13 Olika grupper 3. Referensgruppen - Det som fungerar som jämförelsegrupp - Man identifierar sig själv med den gruppen - Man vill hålla sig till referensgruppens värden och normer - Gymnasielever kan vara högstadieelevers referensgrupp - En människas yrkes- eller hobbygrupp är oftast hennes referensgrupp, t.ex. idrott

14 Primärgruppen Vår viktigaste grupp = vår familj och våra vänner Olika typer av familjer:  Hårt sammansvetsad familj – motsätter förändringar  Kaotisk familj – ger inte trygghet och stöd  Inte bryr sig – medlemmarna överges

15 Vad är det om skiljer familjen och ens vänner som grupp? Man får själv välja sina vänner Ens vänner är i samma ålder Det finns ingen hierarki Man lär sig annorlunda sociala färdigheter än man skulle lära från sina föräldrar

16 Roller Vilka olika roller har vi?

17 Konformitet - Likriktning av tankar och beteende  Linje xLinje 1 Linje 2Linje 3 - Viktigt att komma ihåg: The Asch experiment om gruppkonformitet


Ladda ner ppt "Är ni en grupp? Varför? Ni växelverkar med varandra Ni har gemensamt mål – vilket? Ni är medvetna om vilka det är som hör till gruppen, även om ni inte."

Liknande presentationer


Google-annonser