Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRESS • Stress är ett allmännt fenomen i vardagen, som påverkar på människans välmående. • Stressen uppstår i människans inre men den är oftast en reaktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRESS • Stress är ett allmännt fenomen i vardagen, som påverkar på människans välmående. • Stressen uppstår i människans inre men den är oftast en reaktion."— Presentationens avskrift:

1 STRESS • Stress är ett allmännt fenomen i vardagen, som påverkar på människans välmående. • Stressen uppstår i människans inre men den är oftast en reaktion på någon yttre faktor. • Stressen är ett av de största och mest växande hoten mot hälsan. • Psykiska orsaker leder allt mer ofta till tidig pensionering.

2 • Stess är den fysiologiska reaktion som uppstår i kroppen då människan ställs inför svåra situationer. • Hjärnan sänder ut stressimpulser genom nerver och hormoner. • Impulserna förbereder kroppen på att ta itu med det som är stressigt. • Kroppen reagerar på många olika sätt: - Hjärtat börjar slå snabbare - Andningen blir djupare - Muskelrna spänns - Mage, tarmar, immunförsvaret och hormoner.

3 • Stress kan påverkas av fysiologiska, psykiska eller sociala faktorer. • Exepmel på fysiologiska faktorer: miljön, kroppsställning, kost, motion. • Exempel på psykiska faktorer: mobbning, vantrivsel, bråk, tidsbrist, sömnbrist. • Exempel på sociala faktorer: atmosfären, kommunikation, sammarbete.

4 Posivit och Negativ stress • Viktigt att skilja på positiv eller negativ stress. • Den positiva stressen medför meningsfull och lustbetonad ansträngning där kroppen inte reagerar med skadliga stressfaktorer. • Negativ stress orsakar negativa förädringar i både individens mentala och fysiska hälsa.

5 Stress symtom • Symtomen varierar och är individuella till sin karaktär. • Det är svårt att se utifrån ifall en människa är stressad. Individen ifråga kan också ha svårt att medge att hon är stressad och tar skada av stressen. • Vanliga symtom är: koncentrationssvårigheter, glömskhet, trötthet, motivationsbrist, sömnlöshet, svårt att slappna av. • Dessa symtom kan i värsta fall leda till värre sjukdomare t.ex. utbrändhet.

6 Stress på arbetspaltsen/skolan • Orsakas ofta av fysisk eller psykisk belastning som visar sig som funktionella förändringar på kroppen, t.ex. nedsatt arbetsförmåga. • Miljön påverkar beteendet - luften, temperaturen och belysningen - gemenskapen och sammarbetet

7 Ett bra arbete • Är utmanande. • Leder till synliga resultat. • Är ansvarsfullt. • Ger arbetstagaren möjlighet att utvecklas. och få respons av sitt arbete. • Motiverar arbetstagaren.

8 Positiv Atmosfär • Gemensamma mål • En tydlig arbets-och ansvarsfördelning • Fungerande spelregler och rutiner • Möjlighet att utvecklas • Färdigheter och kreativitet • Fungerande sammarbete • Tid för organisation och sociala kontakter • Positiv feedback

9 Negativ Atmosfär • Informationen fungerar inte. • Nedskräninkning/mobbning förekommer. • Difusa arbetsuppgifter. • Beskylningar,konflikter, allmännt missnöje. • Känsla av hopplöshet. • Får inte visa sina kunskeper. • Ingen möjlighet till att utvecklas.

10 Stresshantering • För personer som har endera för mycket eller för lite att göra. • För personer som har en negativ livssyn • Men för att kunna ta itu med stress måste man vara vara: - Medveten om sitt problem. - Motiverad. - Ha en vilja ” göra det avgörande valet”.

11 • Det finns två huvudsakliga strategier för att hantera stress. • För det första kan man ta itu med de förhållanden som orsakar stressen och för det andra mildra symtomen. • Vad kan jag göra för att förbättra min livssituation?

12 • När man är medveten om sin stress har man möjlighet att påverka de negativa känslor som uppstår. Typsika exempel: - Svart och vitt tänkande. - Orealistiska mål. - Selektivt tänkande. - Att vända positivt till negativt. - Överdrivna generaliseringar. - Katastroftänkande. - Personalisering. - Sammanblandning av känslor och fakta. - Förhastade och negativa slutsatser.

13 Hur minska stress? • Koppla av hemma. • Växlig mellan arbete och vila. (Fritid)‏ • Motionera. • Gör något du tycker om. • Organisera din dag. • Avslappning och pausgymnastik. • Ändra kroppsställningar.

14 Bra böcker angående stress och stresshantering • Angelöw, B. 1998. Träna menatlt och förbättra ditt liv. • Angelöw, B. 1999. Konsten att hantera stress och möta förändingar. • Doctare, C. 2003. Hjärnstress. Kan det drabba mig? • Perski, A. 1999. Det stressade hjärtat. Att förstå stress och hur vi hanterar livskriser.


Ladda ner ppt "STRESS • Stress är ett allmännt fenomen i vardagen, som påverkar på människans välmående. • Stressen uppstår i människans inre men den är oftast en reaktion."

Liknande presentationer


Google-annonser