Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våga vara chef - en trestegsutbildning för chefer och ledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våga vara chef - en trestegsutbildning för chefer och ledare"— Presentationens avskrift:

1 Våga vara chef - en trestegsutbildning för chefer och ledare
Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R ”De kallar det för mod, men det är inte mod!” Våga vara chef - en trestegsutbildning för chefer och ledare

2 Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R

3 ”Courage is being scared to death and saddling up anyway.”
Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R ”Courage is being scared to death and saddling up anyway.” - John Wayne

4 Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R
Modiga beteenden

5 Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R
Vad ska vi med mod till?

6 Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R
Den skrattande polisen

7 Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R
Vill du vara modig?

8 Vill du vara modig? Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R
Hur mycket mod ska behöva krävas av en chef? Hur har jag det med mina beteenden? Och hur känner jag mig inuti? Helst uppbyggliga svar på båda frågor. (Chefen behöver också må bra!) Om modig är att inte vika undan (även om du också är rädd) – vill du vara modig? Om det är att stå för det du tror på – vill du vara modig? Om du vill stå upp och ut – vill du vara modig? Var beredd på konsekvenserna! Och då tänker jag på de goda konsekvenserna: att man blir ännu modigare (eftersom modet är en funktion som precis som andra funktioner stärks om den används funktionellt) och får en bättre självkänsla! (För den stärks av beteenden som stärker självkänslan!)

9 Vad det än är…Går det att förändra, förstärka, utveckla?
Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R Vad det än är…Går det att förändra, förstärka, utveckla?

10 Kartläggning Systematisk träning Mätbar skillnad Fortsättningen
Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R Kartläggning Systematisk träning Mätbar skillnad Fortsättningen

11 Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R
En chefskurs kanske?

12 Chefen under ständig lupp?
Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R Chefen under ständig lupp?

13 Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R
Vill Vet Kan Får Bör

14 Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R
Ledarens funktion

15 Personlig handlingsplan, positiv förstärkning och SMARTO
Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R Personlig handlingsplan, positiv förstärkning och SMARTO

16 Konstruktiv kommunikation
Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R Konstruktiv kommunikation

17 Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R

18 EMPATI TRE L och ETT E Lugnet
Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R TRE L och ETT E Lugnet Leendet (avpassas med hjälp av social kompetens) Lyssnandet EMPATI

19 Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R

20 Våga vara chef! Kurs i tre steg
Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R Våga vara chef! Kurs i tre steg

21 Våga vara chef Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R
En utbildning för första linjens chefer - i tre steg Som chef i första linjen är man del av gruppen samtidigt som man är den som ska leda och ansvara för gruppen. Det ställer särskilt stora krav. Det kan vara svårt att hitta sin roll och att utveckla ett lämpligt ledarskap. I kursen Våga vara chef kommer vi att behandla många av de problem som första linjens chefer möter. Steg 1 Kursens första steg handlar om att identifiera sig själv och sin roll. Vi arbetar med konstruktiv kommunikation som redskap i ledarrollen. Här behandlas också skillnaden mellan att vara chef och ledare. Vi arbetar med feedback för ökad prestation och växande, med verktyg till förändring. Vi öppnar för nya dimensioner i ledarskapet och arbetar reflektivt. Steg 2 Kursens andra steg inriktar sig på viktiga frågor för ledarskapet. Bland annat behandlas individ- och situationsanpassat ledarskap och hur man kan hantera konflikter. Mångfald, mod, och praktisk tillämpning av beteendeanalytisk psykologi, är andra moment i detta steg. Deltagarna får tillfälle att göra övningar och rollspel i flera av momenten. Steg 3 I kursens tredje steg fortsätter vi att arbeta med de individuella framstegen. Vi fördjupar oss i förändringsprocesser. Deltagarna lär sig av varandra och stöder varandra i utvecklingen. Andra nyckelord för detta steg är värderingar och det egna ledarskapet. Inför delkurserna Inför och mellan varje kurssteg ställs krav på att deltagarna genomför olika och delkursanpassade uppgifter. Deltagarna kommer att göra ett AGERUS Ledarskapsindex inför steg 1 (Se Agerus nedan). Efter kursens slut Alla deltagare skall återkoppla till sin respektive överordnad chef för att säkerställa kunskapsöverföring samt för evaluering av förhållandet mellan deltagarens uppnådda kompetens och de uppsatta målen. På frivillig basis och mot särskild kostnad får deltagarna åter göra ett ledarskapsindex för effektutvärdering av kursen. Agerus Via samarbete med AGERUS Syd AB, erbjuds deltagarna en unik möjlighet för dig som chef att mäta och förbättra sitt ledarskap via AGERUS System och dess ledarskapsapplikation. AGERUS Ledarskapsindex (ALI) är ett vetenskapligt förankrat instrument som ger en tydlig indikering på chefernas förmåga att skapa rätt förutsättningar för goda arbetsprestationer. ALI:et utgör grunden för deltagarens målsättningar inför steg 1 och kan på frivillig basis utgöra ett effektivt mätverktyg avseende resultat och måluppfyllnad efter hela kursens avslut. Under kursen kommer deltagarna även att få göra ett AGERUS Prestationsindex (API), för att skapa goda förutsättningar för gruppens gemensamma prestation. Målgrupp Arbetsledare och gruppchefer samt andra som i sin funktion har behov av att utveckla sitt ledarskap. Utbildningens längd: Kursen tar i sin helhet tre terminer Totalt sju dagar utdelade på tre utbildningstillfällen. Steg 1: 2 dagar Steg 2: 3 dagar Steg 3: 2 dagar Utbildningen äger rum i Malmö och Stockholm. Aktörer: Cecilia Sahlström är ledarskapsutvecklare och coach med lång erfarenhet av ledarskap i komplexa organisationer, främst inom Polisen. Cecilia är certifierad Ageruskonsult. (Malmö) Lena Dur Högnelid är organisations-konsult, KBT-psykolog och  föreläsare med mångårig erfarenhet från uppdrag  inom företagshälsan och från  egen konsultverksamhet. Lena är certifierad Ageruskonsult (Stockholm) För kursanmälan, gå till Informator.se: Klicka här för Steg 1 Anmälan är bindande Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R Cecilia Sahlström Lena Dur Högnelid

22 Tack för idag! Hoppas att vi ses igen!
Ö P P N A R F Ö R N Y A D I M E N S I O N E R Tack för idag! Hoppas att vi ses igen!


Ladda ner ppt "Våga vara chef - en trestegsutbildning för chefer och ledare"

Liknande presentationer


Google-annonser