Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 9 Hamnskydd Klicka på knappen i högra hörnet för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 9 Hamnskydd Klicka på knappen i högra hörnet för att."— Presentationens avskrift:

1 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 9 Hamnskydd Klicka på knappen i högra hörnet för att starta övningen STARTA ÖVNING

2 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA NAVIGERING Navigeringsknapparna hittar du längst ner till höger. Klicka på FRAMÅT för att gå vidare i övningen, du kommer också vidare genom att klicka någonstans på skärmen. Klicka på BAKÅT för att gå tillbaka i övningen. Klicka på TILL START för att komma tillbaka till början på övningen. Klicka på AVSLUTA för att stänga övningen, du kan alltid fortsätta övningen vid en senare tidpunkt.

3 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA SYFTE Den här övningen syftar till att du/ni ska få en fördjupad kunskap om vad som är viktigt att tänka på i samband med:  hamnskydd Övningen beräknas ta mellan 40 minuter och 1,5 timme att genomföra.

4 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA BAKGRUNDSKUNSKAPER För att genomföra denna övning krävs en del förkunskaper om: Din hamns skyddsregler Se de skyddsåtgärder som finns i din hamn

5 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA INSTRUKTION 1(2) Deltagare Genomför gärna denna övning som en diskussionsövning tillsammans med en eller flera kollegor. Du kan också genomföra övningen enskilt. Svarsformulär – Skriv ut Innan du startar övningen skriv ut svarsformuläret som du lämnar till din PFSO efter övningen. Klicka på ikonen nedan för att öppna svarsformuläret.

6 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA INSTRUKTION 2(2) Scenario Först kommer du/ni att få ta del av ett eller flera korta fiktiva händelseförlopp (scenarion). Diskussionsfrågor Efter varje scenario följer ett antal diskussionsfrågor som handlar om hur den uppkomna situationen kan hanteras. Dessa ska du/ni diskutera och skriva ner svar på i svarsformuläret. Tips Efter diskussionsfrågorna kommer du/ni att få ta del av tips på hur situationen kan hanteras. Om du/ni vill ta en paus i övningen är det lämpligt att göra det efter tipsen. Nästa steg Slutligen kommer du/ni att få hänvisningar till e-learningkurser och andra övningar som du/ni kan gå vidare med för att komplettera dina/era kunskaper inom detta område.

7 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA SCENARIO Klicka på FRAMÅT för att se scenariot

8 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA I ett hamnområde finns en väg på allmän mark, hamnföretaget varken äger eller arrenderar marken. Hamnen tvingas gå upp i skyddsnivå 2. Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB Hamnområde Större väg Mindre väg Järnväg Hamnen Skyddsnivå 2 Väg på allmän mark

9 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA DISKUSSIONSFRÅGOR 1.Får vägen stängas av? 2.Under vilka förutsättningar får vägen stängas av? 3.Vem gör avstängningen? 4.Under hur lång tid får vägen vara avstängd? Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare

10 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA TIPS Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor? Klicka på FRAMÅT för att se förslag på hur situationen som beskrevs i scenariot kan hanteras

11 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA TIPS 1(1) 1. Får vägen stängas av? I hamnskyddsplanen skall skyddsarrangemangen för hamnen fastställas. Den skall bygga på hamnskyddsutredningens resultat. Den skall i detalj beskriva olika åtgärder. En sådan åtgärd är villkor för tillträde. För vissa områden skall dessa villkor bara gälla om skyddsnivåerna överskrider en lägsta tröskel. Alla krav och trösklar skall tas upp i hamnskyddsplanen. Egendom och infrastruktur som skall betraktas som viktig att skydda kan till exempel vara vägar, tillfarter, ingångar, anslutningsvägar. I Söderstads Hamn stängs vägen av om hamnen går upp i skyddsnivå 2 eller 3. 2. Under vilka förutsättningar får vägen stängas av? För att hamnen ska få stänga av en allmän väg så måste länsstyrelsen ha fastställt lokala föreskrifter (lokala ordningsstadgar) som gör det möjligt för hamnen att stänga av vägen. Detta sker med stöd av förordningen med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att utfärda föreskrifter enligt ordningslagen. En hamn som vill kunna stänga av allmän väg måste därför i förebyggande syfte kontakta länsstyrelsen angående detta. 3. Vem gör avstängningen? Om hamnskyddschefen fått tillstånd av länsstyrelsen har denne rätt att stänga av vägen. Polisen har alltid rätt att stänga av en allmän väg i hamnen och därmed stoppa allmänheten. 4. Under hur lång tid får vägen vara avstängd? Avstängningen får ske så länge som det bedöms nödvändigt med hänsyn till situationen.

12 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA NÄSTA STEG Din hamns skyddsregler Om du känner dig osäker på något i denna övning läs gärna på kring hamnens skyddsregler för att se vad som gäller för din hamn. Du kan också prata med din PFSO.

13 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA ANDRA ÖVNINGAR Nu har du genomfört ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd som handlar vad som är viktigt att tänka på i samband med hamnskydd. Det finns även andra övningar:  Övning 1: Lossning av farligt gods  Övning 2: Kontroll av gods  Övning 3: Bombhot  Övning 4: Fripassagerare  Övning 5: Övervakning av ISPS-område  Övning 6: Tillträde till hamnen  Övning 7: Hot mot hamnkontoret  Övning 8: Inkommande gods

14 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ÖVNINGEN ÄR SLUTFÖRD Glöm inte att lämna in svarsformuläret med dina svar till din PFSO! TILL STARTBAKÅT AVSLUTA ÖVNING


Ladda ner ppt "Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 9: Hamnskydd BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 9 Hamnskydd Klicka på knappen i högra hörnet för att."

Liknande presentationer


Google-annonser