Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagar och Regler Hösten 2011 Nortech Telecom. Lagar och Regler 2 Övervakning av privat område  Här tillämpas PersonUppgiftsLagen (PuL).  Skolmatsal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagar och Regler Hösten 2011 Nortech Telecom. Lagar och Regler 2 Övervakning av privat område  Här tillämpas PersonUppgiftsLagen (PuL).  Skolmatsal."— Presentationens avskrift:

1 Lagar och Regler Hösten 2011 Nortech Telecom

2 Lagar och Regler 2 Övervakning av privat område  Här tillämpas PersonUppgiftsLagen (PuL).  Skolmatsal  Kök i restaurang  Lager, personalutrymmen i butik Övervakning av plats där allmänhet har tillträde.  Här tillämpas Lagen om Allmän Kameraövervakning (LAK)  Butik  Skolgård - oftast  Från skolentré till skolexpedition - ej privata skolor  Restaurang

3 Lagar och Regler 3 Privat område  Historiskt sett har Sverige länge haft en internationellt sett sträng lagstiftning som styrt kameraövervakningen. Efter Sveriges inträde i EU mjukades den dock upp betydligt.  Numera är det mer eller mindre fritt fram att montera upp utrustning för kameraövervakning under förutsättning att man skyltar att övervakning sker.  Området innanför ett inhägnat område på en industri t.ex. är inte allmän plats och behöver inget tillstånd från Länsstyrelsen, om kameran inte ser utanför inhägnaden.

4 Lagar och Regler 4 Allmän plats  Kameraövervakning på allmän plats är i Sverige reglerat med en lag som gäller från 1 juli 1998 och heter SFS 1998:150 "Lag om allmän kameraövervakning".  Lagen gäller endast då övervakningskameran har ett blickfång som på något sätt kan fjärrövervaka och identifiera en person på allmän plats.  För övervakning av exempelvis allmänna vägar, busstationer med mera ges bara tillstånd för i undantagsfall.  Med allmän plats menas gator, torg och alla andra platser och lokaler dit allmänheten har tillträde. Tillstånd ges enbart när övervakningen har till enda syfte att förebygga och avslöja brott.

5 Lagar och Regler 5 Undantag  Kameraövervakning i banklokaler, postkontor och vissa butiker undantas från kravet på tillstånd  För dessa kategorier erfordras enbart en anmälan till länsstyrelsen.  Denna förenkling har gjorts mot bakgrund av behovet av skydd mot rån och stölder i sådana lokaler. Upplysningsplikt  Upplysning om allmän kameraövervakning skall lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt.  Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen skall särskild upplysning lämnas om detta.  Upplysningsplikten enligt första stycket inträder när övervakningsutrustningen sätts upp.

6 Restaurang & café 6

7 Tillståndsplikt 7 Speciella regler för restauranger och caféer  Övervakning av serveringsyta får inte ske  Efter beviljat tillstånd från Länsstyrelsen kan man dock få övervaka restaurangens entré, garderob, kö utanför entrén samt bakom bardisken  Gäster som sitter vid bardisken och äter eller dricker får under inga omständigheter övervakas

8 Kontor 8

9 Anmälningsplikt 9  Skall en butikslokal eller en bank- eller postkontor övervakas gäller anmälningsplikt, detta oavsett om övervakning endast kommer ske när lokalen är stängd för allmänheten (till exempel nattetid).  Här finns krav på att syftet med övervakningen är att förebygga brott.  Anmälan om allmän kameraövervakning skall göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen skall ske.


Ladda ner ppt "Lagar och Regler Hösten 2011 Nortech Telecom. Lagar och Regler 2 Övervakning av privat område  Här tillämpas PersonUppgiftsLagen (PuL).  Skolmatsal."

Liknande presentationer


Google-annonser