Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skadedjur och tamdjur Den som har  Restaurang  Café  Butik Måste bekämpa Skadedjur och skadeinsekter så att livsmedel inte kontamineras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skadedjur och tamdjur Den som har  Restaurang  Café  Butik Måste bekämpa Skadedjur och skadeinsekter så att livsmedel inte kontamineras."— Presentationens avskrift:

1

2 Skadedjur och tamdjur Den som har  Restaurang  Café  Butik Måste bekämpa Skadedjur och skadeinsekter så att livsmedel inte kontamineras

3 Krav på lokalen Utformning ska möjliggöra en effektiv skadedjursbekämpning  Portar  dörrar  fönster Skall vara täta och hållas stängda.

4 Rutiner Förebygga förekomsten av skadedjur :  Fönster och dörrar ska hållas stängda.  Om fönster är öppna = insektsnät som lätt kan rengöras.  God ordning i lokalen = lättstädad.  Inga kartonger eller lådor på golvet.  Livsmedlen förvaras i slutna kärl eller förpackningar.  Spill tas omedelbart bort.  Inga pallar i lokalen. God renhållning förebygger angrepp av skadedjur.

5 Skadedjursbekämpnings Många företag anlitar externa skadedjursbekämpningsföretag för denna uppgift. Det är dock alltid livsmedelsföretagaren som är ansvarig.

6 Utomhusmiljön Sopstationen bör anpassad så att den försvårar för skadedjur att uppehålla sig där. Livsmedelsavfall bör hanteras så att skadedjur, skadeinsekter och andra djur inte har tillgång till avfallet.

7 Gift och bekämpningsmedel Gift och bekämpningsmedel bör normalt  inte användas inomhus  Undantag gäller vid tillfällig och planlagd kontrollerad sanering av redan påvisade problem med skadedjur.  vara märkta på ett korrekt sätt  hanteras och förvaras så livsmedlel inte kontamineras Användande av bekämpningsmedel innebär inskränkningar av verksamheten, detta för att förhindra kontaminering av livsmedel.

8 Fällor För att förhindra giftig kontaminering  Ljusfällor  Motfällor  Fällor för krypande insekter

9 Våra vanligaste skadedjur  Silverfiskar  Kackelackor  Fläskängrar

10 Våra vanligaste skadedjur  Myror  Mjölbagge  Tjuvbagge  Brödbagge  Råttor

11 Översikt våra vanligaste skadedjur Översikt skadedjur.pdf

12 Hur sanerar man tips sanering skadedjur.PDF

13 Husdjur Tamdjur (d.v.s. husdjur och andra djur) får inte ha tillträde till platser där livsmedel bereds, hanteras eller lagras enligt kapitel IX punkt 4.


Ladda ner ppt "Skadedjur och tamdjur Den som har  Restaurang  Café  Butik Måste bekämpa Skadedjur och skadeinsekter så att livsmedel inte kontamineras."

Liknande presentationer


Google-annonser