Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 8 Inkommande gods Klicka på knappen i högra hörnet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 8 Inkommande gods Klicka på knappen i högra hörnet."— Presentationens avskrift:

1 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 8 Inkommande gods Klicka på knappen i högra hörnet för att starta övningen STARTA ÖVNING

2 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA NAVIGERING Navigeringsknapparna hittar du längst ner till höger. Klicka på FRAMÅT för att gå vidare i övningen, du kommer också vidare genom att klicka någonstans på skärmen. Klicka på BAKÅT för att gå tillbaka i övningen. Klicka på TILL START för att komma tillbaka till början på övningen. Klicka på AVSLUTA för att stänga övningen, du kan alltid fortsätta övningen vid en senare tidpunkt.

3 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA SYFTE Den här övningen syftar till att du/ni ska få en fördjupad kunskap om vad som är viktigt att tänka på i samband med:  inkommande gods Övningen beräknas ta mellan 40 minuter och 1,5 timme att genomföra.

4 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA BAKGRUNDSKUNSKAPER För att genomföra denna övning krävs en del förkunskaper om: ISPS Se följande avsnitt i kursen eISPS  Kontroll - gods Din hamns skyddsregler Se de skyddsåtgärder som finns i din hamn Reglerna för hantering av Farligt Gods Se följande avsnitt i kursen eFarligt Gods  Hantering och Transport

5 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA INSTRUKTION 1(2) Deltagare Genomför gärna denna övning som en diskussionsövning tillsammans med en eller flera kollegor. Du kan också genomföra övningen enskilt. Svarsformulär – Skriv ut Innan du startar övningen skriv ut svarsformuläret som du lämnar till din PFSO efter övningen. Klicka på ikonen nedan för att öppna svarsformuläret.

6 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA INSTRUKTION 2(2) Scenario Först kommer du/ni att få ta del av ett eller flera korta fiktiva händelseförlopp (scenarion). Diskussionsfrågor Efter varje scenario följer ett antal diskussionsfrågor som handlar om hur den uppkomna situationen kan hanteras. Dessa ska du/ni diskutera och skriva ner svar på i svarsformuläret. Tips Efter diskussionsfrågorna kommer du/ni att få ta del av tips på hur situationen kan hanteras. Om du/ni vill ta en paus i övningen är det lämpligt att göra det efter tipsen. Nästa steg Slutligen kommer du/ni att få hänvisningar till e-learningkurser och andra övningar som du/ni kan gå vidare med för att komplettera dina/era kunskaper inom detta område.

7 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA SCENARIO 1 Klicka på FRAMÅT för att se scenariot

8 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA En speditör ringer till hamnkontoret (För att se och höra animation klicka i den svarta rutan) Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB

9 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA DISKUSSIONSFRÅGOR 1.Hur ska den uppkomna situationen hanteras? 2.Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare

10 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA TIPS Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor? Klicka på FRAMÅT för att se förslag på hur situationen som beskrevs i scenario 1 kan hanteras

11 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA TIPS 1(2) 1. Hur ska den uppkomna situationen hanteras? I Söderstads Hamn:  Ska det finns en förhandsanmälan,  Ska lastbäraren vara plomberad och numret på fraktsedeln ska överensstämma med det på fraktsedeln, containerns nummer ska också återfinnas på fraktsedeln  Föraren ska dels har godkänd legitimation dels ha alla papper i sin ordning,  Ska godset vara bokat för sjötransport Olika hamnar kan ha olika rutiner för när, hur och av vem förhandsanmälan ska göras. Rutinerna för hur förhandsanmälningar bör genomföras bör anges i skyddsplanen. Om det inte är i enlighet med skyddsplanen bör den första åtgärden vara att kontakta skyddschefen. Det är sedan upp till skyddschefen att bestämma hur incidenten ska hanteras. Säker aktör är ett frivilligt system för skydd av landtransporter i Europa. Den säkra aktören får vissa förmåner i form av lättare och förenklade säkerhetskontroller (påskyndat förfarande). För att klassas som säker aktör skall företaget ha visat att det uppfyller vissa minimikrav. Kraven kan skilja något åt beroende på om det är en avsändare, ett transport- eller speditionsföretag eller ett företag som bedriver lagring.

12 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA TIPS 2(2) 2. Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Om du inte är säker på vad som gäller så prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn.

13 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA SCENARIO 2 Nu fortsätter scenariot! Klicka på FRAMÅT för att se det fortsatta scenariot

14 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA Lite senare ringer speditören igen… (För att se och höra animation klicka i den svarta rutan) Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB

15 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA DISKUSSIONSFRÅGOR 1.Hur ska den uppkomna situationen hanteras? 2.Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare

16 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA TIPS Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor? Klicka på FRAMÅT för att se förslag på hur situationen som beskrevs i scenario 2 kan hanteras

17 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA TIPS 1(2) 1. Hur ska den uppkomna situationen hanteras? Krockkuddar är farligt gods. Det ska därför förhandsanmälas senast ett dygn (eller vid färjetrafik i god tid) innan lastbilen med det farliga godset ankommer till hamnen. Det är transportören som ska förhandsanmäla till den som ansvarar för lastning av det fartyg som ska vidarebefordra godset från hamnen (ADR 14.2) En förhandsanmälan av farligt gods måste enligt ADR innehålla uppgifter om:  Godsets UN-nummer  Officiell transportbenämning  Klass och förpackningsgrupp  I tillämpliga fall ”MP” om godset är Marine Pollutant  IMDG-klass  Antal och typ av förpackning samt bruttovikt, för klass 1 även nettovikt explosivt innehåll  Godsets avsändare och mottagare  Tidpunkt då det farliga godset beräknas ankomma hamnen

18 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA TIPS 2(2) 3. Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Om du inte är säker på vad som gäller så prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn.

19 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA NÄSTA STEG eISPS Om du känner dig osäker på något i denna övning repetera gärna följande avsnitt i kursen eISPS  Kontroll – gods Din hamns skyddsregler Läs gärna på kring hamnens skyddsregler för att se vad som gäller för din hamn. Du kan också prata med din PFSO. eFarligt gods Gå gärna igenom avsnittet Hantering och Transport i kursen eFarligt gods för att lära dig vad som gäller för farligt gods.

20 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA ANDRA ÖVNINGAR Nu har du genomfört ISPS ÖVNING 5: Inkommande gods som handlar vad som är viktigt att tänka på i samband med inkommande gods Det finns även andra övningar:  Övning 1: Lossning av farligt gods  Övning 2: Kontroll av gods  Övning 3: Bombhot  Övning 4: Fripassagerare  Övning 5: Övervakning av ISPS-område  Övning 6: Tillträde till hamnen  Övning 7: Hot mot hamnkontoret  Övning 9: Hamnskydd

21 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ÖVNINGEN ÄR SLUTFÖRD Glöm inte att lämna in svarsformuläret med dina svar till din PFSO! TILL STARTBAKÅT AVSLUTA ÖVNING


Ladda ner ppt "Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 8: Inkommande gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 8 Inkommande gods Klicka på knappen i högra hörnet."

Liknande presentationer


Google-annonser