Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka för att byta bild när bilderna stannat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka för att byta bild när bilderna stannat"— Presentationens avskrift:

1 Klicka för att byta bild när bilderna stannat
Nu finns ett enkelt och användarvänligt uppdrags- & tidsuppföljningssystem Som talar ditt språk Klicka för att byta bild när bilderna stannat Händer det inget på ett par sekunder så skall bilden bytas manuellt med klick

2 Så här ser startsidan i MOMENT ut
Under huvudmenyn ligger en snabbmenyrad för de vanligaste arbetsmomenten Överst finns en huvudmenyrad grupperad efter arbetsmoment vid tids- och uppdragshantering Så här ser startsidan i MOMENT ut

3 Så här ser menyerna ut i administratörsversionen

4 Först tittar vi på tidsregistrering

5 Tidsregistrering Hantering av över/undertid och kontroll av personens normaltid samt visning av aktuellt timsaldo MOMENT känner av vem som är inloggad och öppnar första ej färdiga tidkort automatiskt. För att hantera resor finns en flik på tidkortet. Här anges resor i km och kommer sedan ut på löneunderlaget som systemet genererar. I vallistan syns enbart de uppdrag där den anställde ingår. Detta för att underlätta och minska risken att tid skrivs på fel uppdrag Under ”Dina uppdrag” visas listan med uppdrag som skall kunna väljas på tidkortet. Timpriset kan sättas fritt. Används standardpris uppdateras detta då standardprislistan ändras

6 Hantering av externa uppdrag sköter vi här

7 Utifrån urvalet som är gjort här visas en färdig uppdragslista
Uppdragshantering För att visa rätt urval av uppdrag finns ett flertal fält att filtrera på Informationen om uppdragen ligger under ”Visa/redigera”. Nya uppdrag kan skapas som är baserade på ett befintligt uppdrag Uppdragen kan sorteras efter de olika rubrikerna i stigande eller fallande ordning Utifrån urvalet som är gjort här visas en färdig uppdragslista Det gjorda urvalet kan även användas för adressetiketter för olika ändamål

8 Uppdragshantering Grundläggande uppdragsinformation
Övrig information ligger grupperad under respektive flik nedan Här anges vilka som skall arbeta med uppdraget, vilket timpris som skall användas och om det är standardpris. Väljs standardpris uppdateras detta när timpriserna revideras. Detta är givetvis samma information som finns under tidkortets ”Dina uppdrag” men här baserat på uppdragets medlemmar Fliken hanterar ingående balans för uppdrag vad gäller tider och ekonomi vid starttidpunkten för MOMENT I vallistan visas de företag som finns i kundregistret. Observera att MOMENT skiljer på uppdragsgivare och fakturamottagare Under Uppdragsmedlemmar hanterar man vilka som skall arbeta med uppdraget Fliken innehåller allmän information som rör uppdraget Denna flik innehåller information som rör fakturering och uppdragsbekräftelse Här hittar vi arkiveringsdata om de uppdrag som arkiverats

9 Uppdragshantering Från uppdraget finns ett flertal färdiga rapporter som t.ex. Uppdragsbekräftelse färdig att sändas till kund Uppdragsinfo Färdig att sätta in i pärm Uppdragsstatus som visar aktuell ekonomisk information

10 För att följa upp nedlagda tider, kostnader och fakturor öppnar vi denna

11 Uppdragsuppföljning Utifrån gjorda val öppnas en färdig uppdragsrapport. Om uppdragen är grupperade och gruppen vald så kan man få sammanlagd information om gruppen. Uppdragsrapporten redovisar vald periods registrerade tider kostnader och fakturor och ackumulerade värden för dessa sedan uppdragets start

12 Nu kommer vi in på avsnittet fakturering

13 Fakturering Vid fakturering skriver man lämpligen först ut ett fakturaunderlag grupperat efter uppdragsledare för granskkning Efter granskning kan man antingen välja att fakturera i ett externt program eller fortsätta och skapa fakturorna i MOMENT

14 Här börjar fakturering i MOMENT

15 Välj uppdrag och gå vidare
Fakturering i MOMENT Listan visar alla uppdrag med ofakturerade tider eller kostnader t.o.m. vald period Välj uppdrag och gå vidare Övriga tider eller kostnader, oberoende om de skall strykas/ändras eller faktureras som de är, skickas till faktureringsförslag Kontrollera om det finns några tider eller kostnader som skall avvaktas till nästa period och markera dessa

16 Kontrollera och korrigera vid behov tiderna som skall faktureras
Fakturering i MOMENT Vid förhandsgranskningen syns fakturans slutgiltiga utseende. Vid behov kan den stängas och ändras Som förslag används uppdragets uppgifter för fakturamottagaren. Dessa kan även ändras fritt Kontrollera och korrigera vid behov tiderna som skall faktureras Om fakturan ser bra ur så trycker man på knappen ”Definitivkörning”. Fakturan skrivs då ut, en PDF-fil skapas och informationen går in i fakturajournalen. Dessutom markeras posterna som fakturerade. Övriga belopp som skall faktureras matas in här. Kan t.ex bestå av ett fast arvode på uppdraget

17 För den som vill följa upp och titta på utgående fakturor väljes fakturajournal

18 Fakturajournal I fakturajournalen ser man alla fakturor och kan sortera ut de som gäller vissa uppdrag, perioder eller uppdragsgivare Genom att klicka på denna knapp öppnas en kopia på fakturan i pdf-format

19 För timuppföljning finns ett flertal färdiga rapporter som tex
För timuppföljning finns ett flertal färdiga rapporter som tex. Tid per anställd

20 Tid per anställd Rapporten visar all viktig information som den anställde registrerat via sitt tidkort

21 Löneunderlag Rapporten löneunderlag innehåller en redogörelse över alla timmar och resor som påverkar lönen och som skall föras över till ett eventuellt lönesystem

22 Debiteringsstatistik
Rapporten debiteringsstatistik är en fördig rapport som vasar de anställdas och företagets debiterbara timmar/belopp och närvarotimmar

23 Timsammanställning Timsammanställning är en funktion som snabbt beräknar tidsstatistik över en vald månad

24 Hör av er till oss på AGERA VVS-Design AB för ytterligare information


Ladda ner ppt "Klicka för att byta bild när bilderna stannat"

Liknande presentationer


Google-annonser