Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”HEJ” ”Hej” är ett webbaserat IT-stöd för prissättning och framställning av fakturerings- och bokföringsunderlag ”Hej” uppdateras dagligen med vårddata.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”HEJ” ”Hej” är ett webbaserat IT-stöd för prissättning och framställning av fakturerings- och bokföringsunderlag ”Hej” uppdateras dagligen med vårddata."— Presentationens avskrift:

1 ”HEJ” ”Hej” är ett webbaserat IT-stöd för prissättning och framställning av fakturerings- och bokföringsunderlag ”Hej” uppdateras dagligen med vårddata vilket ger verksamheten möjlighet till kontroll av debiteringsklara poster. ”Hej” möjliggör enkel enkel kontroll- och uppföljning av faktureringsunderlag ”Hej” producerar en fil med bokföringsunderlag för elektronisk fakturering

2 Här finns information som är av allmänt intresse och som man inte behöver
vara inloggad i systemet för att ta del av – T ex driftstörningar och liknande Här skriver Du in Ditt användarID (de fyra sista tecknen i Ditt HSA-ID) Här skriver Du in Ditt lösenord … och klickar på Logga in Inloggning

3 ROLLER I HEJ Cent-HEJ Central HEJ-administratör
Best-ek Ekonom hos beställare Prod-HEJ HEJ-administratör hos producent Prod-ek Centralekonom (motsv) hos producent Klin-ek Klinikekonom (motsv) hos producent Verks-ansv Verksamhetsansvarig hos producent PAS-adm PAS-administratör (motsv) hos producent Sys-adm Systemadministratör på TietoEnator

4 VAL AV ANVÄNDARATTRIBUT
Här väljer Du roll (om Du har flera roller) Här väljer Du Faktura- utställare (om Du är behörig på flera) Här väljer Du Faktura- mottagare (om Du är behörig på flera) …. och klickar på välj

5 STARTSIDA Här finns information om vilken AnvändarID/Roll/
Fakturamottagare/Faktura- Utställare som är inloggad Här loggar Du ut Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

6 STARTSIDA Du har nu kommit till Hej´s startsida.
Här väljer Du vilken rutin Du vill arbeta med Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

7 STARTSIDA Vi börjar med Debiteringsklara
Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

8 DEBITERINGSKLARA:1 Här visas ett summerat resultat för de debiteringsposter som inkommit till HEJ sedan senaste faktureringstillfälle. Välj den period du vill se resultatet av debiteringsklara posterna för. Om Du väljer ”Alla” visas samtliga debiteringsposter som inkommit. Genom att klicka antingen på krysset eller rubriken kan du välja att visa fördelningen på olika nivåer. - översta nivån visar posterna sorterade på prisleverantör, - nästa nivå på leverantör och - den lägsta nivån visar fördelningen på fakturamottagare.

9 DEBITERINGSKLARA:2 Här väljer Du period …. och klickar på Sök
Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

10 DEBITERINGSKLARA:3 Här är posterna sorterade efter Prisleverantör
efter Leverantör Här är posterna sorterade efter Fakturamottagare Här klickar Du om Du vill Skriva ut sidan Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

11 FAKTURAUNDERLAG:1 Vi fortsätter med Fakturaunderlag
Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

12 FAKTURAUNDERLAG:2 I fältet faktureringsperiod anger du den tidsperiod du vill titta på med år och månad (ÅÅMM). Du får upp en lista över vilka Fakturautställare/Fakturamottagare som Du har behörighet att se fakturaunderlag för. För att välja ett fakturaunderlag att granska närmare markerar Du en rad i listan och klickar ”Visa”. Sidan Du får upp innehåller länkar gällande ”Fakturering” eller ”Uppföljning”. Fakturering Debiteringar Per Avtal Debiteringar Per Avtal och Uppdrag Krediteringar per debiteringstillfälle Uppföljning Per prisleverantör Per leverantörsgrupp Per leverantör Per prisleverantör, avtal och uppdrag Per kundgrupp Per kund Per kund och avtal Per kund, avtal och uppdrag Välj vilken typ av detaljrapport du vill titta på genom att klicka på rubriken (namnet på rapporten). Du får upp en lista med debiteringar enl den detaljrapport du önskat. Markera en rad i listan och klicka antingen på produkter eller vårdhändelser för att se ytterligare detaljer. (Vårdhändelser är bara tillgängligt för leverantörer) Produkter - Visar detaljerad information om vilka produkter som ingår i fakturaunderlaget Vårdhändelser - Visar detaljerad information om vilka vårdhändelser som ingår i fakturaunderlaget. Sidorna går att skriva ut och det går även att exportera kopior av sidorna till excel och spara dem lokalt.

13 FAKTURAUNDERLAG:3 Här väljer du fakturerings- period genom att ange år
och månad … och klickar på Sök Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

14 FAKTURAUNDERLAG:4 Här ser Du vilka Faktura- utställare – Faktura-
mottagare du har behörighet att se fakturaunderlag för Här klickar Du om Du vill ex- portera en kopia av sidan till excel och spara den lokalt Här klickar Du om Du vill skriva ut den här sidan Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

15 FAKTURAUNDERLAG:5 Du väljer Fakturautställare/ Fakturamottagare genom
att markera raden … och klickar på Visa Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

16 FAKTURAUNDERLAG:6 Här väljer Du den detalj- rapport Du vill titta på
genom att klicka på namnet på rapporten Här klickar Du om Du vill skriva ut den här sidan Här klickar Du om Du vill gå tillbaka till förra sidan Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

17 FAKTURAUNDERLAG:7 Här visas debiteringar per Avtal och Uppdrag
Här klickar Du om Du vill skriva ut den här sidan Här klickar Du om Du vill ex- portera en kopia av sidan till excel och spara den lokalt Här klickar Du om Du vill gå tillbaka till förra sidan Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

18 FAKTURAUNDERLAG:8 Här markerar Du om Du vill se ytterligare detaljer
om produkter eller vård- händelser Här klickar Du om Du vill se produkter Här klickar Du om Du vill se vårdhändelser (enbart för leverantörer) Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

19 FAKTURAUNDERLAG:9 Fakturaunderlag – detalj- rapport produkter
Här klickar Du om Du vill skriva ut den här sidan Här klickar Du om Du vill ex- portera en kopia av sidan till excel och spara den lokalt Här klickar Du om Du vill gå tillbaka till förra sidan Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

20 FAKTURAUNDERLAG:10 Fakturaunderlag – detalj- rapport vårdhändelser
Här klickar Du om Du vill skriva ut den här sidan Här klickar Du om Du vill ex- portera en kopia av sidan till excel och spara den lokalt Här klickar Du om Du vill gå tillbaka till förra sidan Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

21 MANUELL DEBITERING:1 Då går vi över till Registrering (manuell
Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

22 MANUELL DEBITERING:2 Manuella debiteringar är indelade i tre steg.
Här fyller Du i Personnummer – inte obligatoriskt Fyller Du inte i personnummer får Du själv skriva i kundkoden eller fakturamottagaren i Steg 2 Vårdenhet (kombikakod) - Obligatoriskt Datum fr o m - Obligatoriskt Datum t o m – Inte obligatoriskt Fyller Du inte i t o m-datum sätts samma datum som fr o m-datum Produkt - Obligatoriskt Steg 2; Här visas kompletterande uppgifter som är härledda från Steg 1. Om man vill ändra föreslagen kund eller fakturamottagare (endast en av dessa kan ändras och fyllas i), fyller man i respektive textruta med eget förslag. Förslaget skrivs med koden för kunden eller fakturamottagaren. Därefter fylls antal i (även minusantal är tillåtet). När man trycker på ”Beräkna” räknas beloppet ut och visas i Steg 3. Steg 3: För att registrera posten tryck på ”Spara”. Allmänt: ”Avbryt” stänger Steg 2 och 3, och rensar formuläret i Steg 1. Om man klickar i någon ruta i tidigare steg för att ändra, så raderas det som ev var ifyllt i steget/stegen efter. D v s om man står på Steg 3 och vill ändra något i Steg 1 kommer Steg 2 och 3 att raderas. Detta p g a att uppgifter härleds från tidigare steg.

23 MANUELL DEBITERING:3 Här fyller Du i nödvändiga uppgifter
Obligatoriska uppgifter är markerade med *) …. och klickar på OK Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

24 MANUELL DEBITERING:4 Här visas kompletterande uppgifter från Steg1.
Ändring av föreslagen kund eller fakturamottagare görs genom att man fyller i resp textruta med eget förslag i kodform När man klickar på beräkna räknas beloppet ut och visas i Steg 3. Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

25 MANUELL DEBITERING:5 Här visas det uträknade beloppet
Klicka på ”Spara” för att registrera posten Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

26 SÖK/ÄNDRA:1 Dags för Sök/ändra deb poster
Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

27 SÖK/ÄNDRA:2 Du gör ett urval genom att fylla i uppgifter i någon eller några av rutorna. Inget urvalskriterium är obligatoriskt. Personnummer anges som ÅÅÅÅMMDDXXXX. Kund, Leverantör samt Produkt anges med respektive kod. Fakturaperiod from/tom anges som ÅÅMM. Datum from/tom anges som ÅÅÅÅMMDD. Om Du markerar rutan ”Utan personnummer (Utan Pnr)” betyder det att Du söker på alla poster som inte har något personnummer registrerat. Du får upp en eller flera rader att välja på beroende på hur du valt. Markera rad i listan och klicka ”Visa”. Om rutan ”Deb” i listan inte är ikryssad betyder det att posten är odebiterad. När Du håller musen över leverantörsnamnet i listan så syns hela namnet. Vad som kan ändras för en debiteringspost styrs av om posten är debiterad eller inte och om den är manuell eller maskinell. Knappen ”Kontrollera” används för att kontrollera eventuella ändringar samt det nya beloppet, innan posten sparas. Därefter trycker man på ”Spara” för att uppdatera posten. Knappen ”Kreditera hela” betyder att hela posten krediteras på en gång. Man behöver alltså inte först ändra antal och sedan trycka ”Spara”, utan trycker endast på ”Kreditera hela”.

28 SÖK/ÄNDRA:3 Gör ett urval genom att fylla i uppgifter i någon/
några av rutorna (inget urvalskriterium är obligatoriskt) …. och klicka på Sök Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

29 SÖK/ÄNDRA:4 Leta fram den post Du vill titta på/ändra och markera
…. och klicka på Visa/Ändra Här klickar Du om Du vill skriva ut den här sidan Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

30 OBS OBS SÖK/ÄNDRA:5 Här får Du fram information
om den registrering Du valt att titta på Det som inte kan ändras för debiteringsposten är rutorna Där texten är grå OBS OBS De flesta ändringarna/ rättningarna ska göras i försystemet!!! Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

31 FELMARKERADE POSTER:1 Här väljer du Felmarkerade
Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

32 FELMARKERADE POSTER:2 Här visas de felmarkerade poster som finns för den egna fakturautställaren. Välj ”Exportera” för att se fler felmarkerade poster än 200 st. Då skapas en Excelkopia (som kan sparas lokalt) av alla poster. Vill Du se hela felmeddelandet i listan utan att behöva gå in på detaljsidan, så håller Du muspekaren över felmeddelandet. När Du håller muspekaren över Vårdh-ID ser Du även debpost-ID. Markera en rad och välj ”Visa” för att se detaljer om den felmarkerade posten. Sida sidan visar detaljer om den felmarkerade debiteringsposten. Om posten har flera fel/varningar så visas alla på detaljsidan. (Knapparna ”Lista alla”/”Lista egna” visas enbart för vissa användare med särskild behörighet. ”Lista alla” innebär att alla felmarkerade poster visas (upp till 200 st), medan ”Lista egna” endast visar posterna för den egna fakturautställaren.)

33 FELMARKERADE POSTER:3 Här visas de felmarkerade
poster som finns för den egna fakturautställaren Här klickar Du om Du vill skriva ut den här sidan Här klickar Du om Du vill ex- portera en kopia av sidan till excel och spara den lokalt Knappen ”Lista alla” visas enbart för vissa användare med speciell behörighet Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

34 FELMARKERADE POSTER:4 Markera den post Du vill se
detaljer om felmeddelandet för …. och klickar på Visa Vill Du se felmeddelandet utan att gå in på detaljsidan håller du muspekaren över felmeddelandet Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet

35 FELMARKERADE POSTER:5 Här ser du detaljinformation
om den felmarkerade posten Här klickar Du om Du vill skriva ut den här sidan Här klickar Du om Du vill gå tillbaka till förra sidan Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på HEJ-loggan i övre vänstra hörnet


Ladda ner ppt "”HEJ” ”Hej” är ett webbaserat IT-stöd för prissättning och framställning av fakturerings- och bokföringsunderlag ”Hej” uppdateras dagligen med vårddata."

Liknande presentationer


Google-annonser