Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.npö.nu Patientfall Astrid •Astrid Andersson, 78 år •Ensamboende i lägenhet •Änka sedan 5 år, dotter och son •Inga hemtjänstinsatser •Aktuellt: Diabetes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.npö.nu Patientfall Astrid •Astrid Andersson, 78 år •Ensamboende i lägenhet •Änka sedan 5 år, dotter och son •Inga hemtjänstinsatser •Aktuellt: Diabetes."— Presentationens avskrift:

1 www.npö.nu Patientfall Astrid •Astrid Andersson, 78 år •Ensamboende i lägenhet •Änka sedan 5 år, dotter och son •Inga hemtjänstinsatser •Aktuellt: Diabetes mellitus typ2 Hypertoni Ischemisk hjärtsjukdom Hyperlipidiemi 1

2 www.npö.nu Astrid ramlar i hemmet och förs med ambulans till akuten… •På sjukhuset konstateras att Astrid fallit så olyckligt att hon fått en höftfraktur •Astrid opereras och läggs därefter in på en vårdavdelning •Astrid stannar 1 vecka på vårdavdelningen, därefter rehabavdelning •Inför utskrivningen görs en vårdplanering tillsammans med kommunen och primärvården 2

3 www.npö.nu Vård- och omsorg fortsätter i hemmet … •Efter utskrivningen går ansvaret för vården över till primärvården och kommunen •Sjuksköterska gör hembesök och iordningställer dosett, tar prover och gör omläggningar •Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast gör bedömningar och insatser i hemmet •Kommunens hemvård gör omvårdnadsinsatser och serviceinsatser hos Astrid 3

4 www.npö.nu De olika vårdgivarna använder NPÖ för att få tillgång till varandras information och loggar in med sina SITHS-kort 4

5 www.npö.nu •En sida för att välja vård- och omsorgstagare öppnas •Ange Astrids personnummer och kryssa i rutan Jag är delaktig i vården av denna person och behöver information •Klicka på OK 5

6 www.npö.nu •Ange om samtycket gäller vid detta tillfälle eller under en tidsperiod alternativt att situationen är akut och samtycke inte kan inhämtas •Om Astrid tidigare har lämnat samtycke till att hennes information är tillgänglig i NPÖ behöver samtycke inte inhämtas 6

7 www.npö.nu •Patientöversiktens första sida ger en sammanfattning av vilka uppgifter som finns om Astrid •Det finns en tidslinje och ovanför den boxar som visar när kontakter och andra händelser ägt rum 7

8 www.npö.nu •Knappen Kontakter är blå vilket visar att det finns mer uppgifter bakom den. Det finns också Diagnoser, Dokument, Läkemedel och Klinisk kemi •Klicka på personnummer eller namn för mer detaljer om Astrids personuppgifter 8

9 www.npö.nu •I detaljuppgifterna för vård- och omsorgstagare framgår det att Astrids närstående är en dotter och en son •För att se Astrids tidigare och planerade vård- och omsorgskontakter, klicka på fliken Kontakter 9

10 www.npö.nu •I listan med vård- och omsorgskontakter visas att Astrid haft 3 besök på vårdcentralen och ett vårdtillfälle på ortopedkliniken •För att se mer detaljer om en kontakt, klicka på detaljsymbolen längst till vänster på raden 10

11 www.npö.nu •I detaljbilden för kontakter framgår bland annat ansvarig läkare •Du vill nu se vad Astrid har för diagnoser, stänger denna bild med krysset och klickar på fliken Diagnoser 11

12 www.npö.nu •Här syns nu att Astrid har diagnoserna Diabetes Mellitus, Hypertoni samt att hon haft en Collum fraktur •Genom att klicka på detaljsymbolen längst till vänster på raden får du se mer detaljer om den valda diagnosen 12

13 www.npö.nu •I detaljvyn för diagnoser framgår bland annat ansvarig läkare och eventuella relaterade diagnoser •Du vill nu läsa Astrids epikris från vårdtillfället på sjukhuset, stänger denna bild med krysset och klickar på fliken Dokument 13

14 www.npö.nu •I listan med vård- och omsorgsdokument finns öppenvårdsanteckningar från vårdcentralen och en epikris från ortopedkliniken •Genom att klicka på detaljsymbolen längst till vänster på raden för epikrisen kan den läsas i sin helhet 14

15 www.npö.nu •Här kan du nu ta del av epikrisen från Astrids vårdtillfälle på sjukhuset •Efter att ha gjort detta stänger du denna bild med krysset och klickar på fliken Läkemedel 15

16 www.npö.nu •Listan med läkemedel visar ordinerade, förskrivna och utlämnade läkemedel -O/F/U •Genom att klicka på detaljsymbolen längst till vänster på raden för Alvedon kan du läsa mer detaljer om ordinationen 16

17 www.npö.nu •I detaljbilden för Alvedon ser du bl a behandlingstid och doseringsanvisning •Nu vill du titta på Astrids provresultat, därför stänger du denna bild med krysset och klickar på fliken Klinisk kemi 17

18 www.npö.nu •Här syns senaste resultaten på Astrids prover, resultat som ligger utanför referensintervallet är röda •Genom att klicka på K-knappen till vänster om Hemoglobin visas den kumulativa listan 18

19 www.npö.nu •Kumulativa listan visar tidigare provresultat. Eftersom analyskoderna följer NPU-standard visas resultaten för alla analyser inom Hematologi-gruppen •Du har nu tagit del av Astrids information i NPÖ och vill återgå till översikten och det gör du genom att klicka på Översikten på översta raden 19

20 www.npö.nu •Om du vill söka information om en annan vård- och omsorgstagare klickar du på NPÖ- symbolen •Du loggar ut från NPÖ genom att dra ut ditt SITHS-kort 20

21 www.npö.nu TIDSLINJEN 21

22 www.npö.nu •På patientöversiktens första sida är tidslinjen inte klickbar 22

23 www.npö.nu •På nivå 2 blir tidslinjen klickbar och det går att göra urval på perioder eller kontakter/händelser 23

24 www.npö.nu •Genom att föra muspekaren över en mörkt blå box visas mer detaljer om kontakten 24

25 www.npö.nu •Genom att föra muspekaren över en ljust blå box visas att det är en övrig händelse samt antalet 25

26 www.npö.nu •För att göra urval på tidslinjen, klicka först på ”Avmarkera allt” 26

27 www.npö.nu •Markera därefter den eller de månader du vill göra urval på. I vyerna presenteras då bara händelser som inträffat under valda månader 27

28 www.npö.nu •Det går även att markera en kontakt/händelse på tidslinjen. I vyerna visas då bara den information som är knuten till den kontakten/händelsen 28

29 www.npö.nu HJÄLPFUNKTIONEN 29

30 www.npö.nu •Hjälpdokumentationen nås genom att klicka på frågetecknet. Du kommer då till hjälptexten för det formulär du befinner dig i 30

31 www.npö.nu 31

32 www.npö.nu … och hemma är Astrid nöjd för att hon får rätt vård och omsorg! ”Nationell Patientöversikt är ett bidrag till visionen om rätt information på rätt plats, i rätt tid och till rätt användare, oberoende av organisationstillhörighet.” 32


Ladda ner ppt "Www.npö.nu Patientfall Astrid •Astrid Andersson, 78 år •Ensamboende i lägenhet •Änka sedan 5 år, dotter och son •Inga hemtjänstinsatser •Aktuellt: Diabetes."

Liknande presentationer


Google-annonser