Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Energibehov Birgitta Govén, ATON Teknikkonsult Webbutbildning för att bli EEF-samordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Energibehov Birgitta Govén, ATON Teknikkonsult Webbutbildning för att bli EEF-samordnare."— Presentationens avskrift:

1 EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Energibehov Birgitta Govén, ATON Teknikkonsult Webbutbildning för att bli EEF-samordnare

2 Helheten är viktig INNAN man dimensionerar de tekniska systemen i en byggnad ska energibehovet minimeras! Det är viktigt att förstå att ”alla delar påverkar varandra”. •Golv, väggar och tak •Fönster, dörrar •Solskydd •Ventilation •Människor, maskiner mm •Krav på inomhusmiljö

3

4

5 Energibalans Energibehovet i en byggnad = värme + kyla + fastighetsel + verksamhetsel/hushållsel TIPS: •Kontrollera att du har rätt temperatur inställd •Undersök om du kan överföra värme via en värmeväxlare till ett utrymme där du har ett värmebehov

6 Energi till värme •Värmeåtervinning ur ventilationsluften •Värme från solfångare •Solinstrålning •Värme från personer och utrustning •Uppvärmning (el, pellets, fjärrvärme, värmepump) •Varmvatten

7 Kyla och värme

8 Fastighetsel •Belysning •Ventilation •Kyla •Hissar •mm

9

10 Verksamhetsel/Hushållsel •Verksamhetsel är den el som används inom verksamheten i kontor, produktions-anläggningar mm (t ex belysning, kopiatorer, produktionsutrustning) •Hushållsel är den el som används inne i bostäderna i bostadshus (t ex belysning, TV, datorer, kyl/frys)

11 Checklista •Kontrollera i energideklarationen om energianvändningen är hög eller låg. •Var uppmärksam på om värmesystemet och kylanläggningen är igång samtidigt. •Kontrollera att radiatorer inte är varma samtidigt som fönster och dörrar står öppna. •Diskutera med fastighetsägaren om att göra åtgärder i rätt ordning. •Fråga fastighetsägaren om de följer upp energianvändningen.

12 Hög eller låg energianvändning? Hur vet jag om det är hög eller låg energianvändning i fastigheten? •Kolla i Energideklarationen. Där ser du ett referensvärde för en motsvarande byggnad (OBS, detta värde motsvarar dock inte nödvändigtvis en bra energiprestanda) •Jämför med BBR:s riktvärden •Jämför med förbrukningen i ett passivhus som ska vara max 55 kWh/m 2, °C •Jämför med energi- förbrukningen föregående år.

13 Värme och kyla samtidigt •Kontrollera att värme- och kylanläggningen inte är igång samtidigt i samma utrymme. •Kontrollera att radiatorer inte är varma samtidigt som fönster och dörrar är öppna för att vädra t ex. •Är det för varmt; sänk temperaturen och vädra effektivt (med förstånd)

14 Diskutera med fastighetsägaren •Ofta vill fastighetsägaren åtgärda ett problem; det som han eller hon upplever som det mest akuta. Det är bra att påpeka att det är viktigt att göra saker och ting i rätt ordning; åtgärda klimatskalet innan man dimensionerar värmesystemet t ex. Att energieffektivisera innebär att man ska minska energibehovet i byggnaden. •Genomför åtgärder i paket, det vill säga om en åtgärd ska utföras är det ofta lämpligt att göra flera samtidigt med god lönsamhet. •Påpeka att det är viktigt att göra en LCC-kalkyl för att bedöma om åtgärden är lönsam eller inte.

15

16 Nyckeltal Beräkna energibesparingen Ett lätt sätt att beräkna energibesparing är att använda gradtimmar Besparing = Arean * skillnad i U-värde * gradtalet (nyckeltal nedan) för orten

17

18 Beräkningsprogram Till din hjälp finns det många beräknings- program som räknar ut energibehovet för en byggnad. En del är enkla att hantera och andra kräver mer information vid inmatningen. •Energikalkylen (www.energimyndigheten.se) •Energihuskalkylen •EnergyCalc •ENORM

19 Sammanfattning Innan man dimensionerar de tekniska installationerna är det viktigt att se över energibehovet i byggnaden. Det lönar sig att se över helheten och göra upp en energiplan med åtgärder för att minska energibehovet både på kort och lång sikt. Kontrollera energianvändningen med jämna mellanrum för att se om den förändras. Vid en ökning är det viktigt att analysera varför den har stigit; det kan vara naturliga orsaker, men det kan också bero på saker som bör åtgärdas, exempelvis att värme- och kylanläggning går samtidigt. Diskutera också med fastighetsägaren om i vilken ordning åtgärder bör utföras. Lista över EEF-företag och vad de erbjuder för tjänster eller produktområden finns på hemsidan. Arbeta gärna tillsammans med andra företag för att komplettera era kunskaper så att ni tillsammans täcker helheten. På så vis åstadkommer ni en bra lösning för kunderna.


Ladda ner ppt "EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Energibehov Birgitta Govén, ATON Teknikkonsult Webbutbildning för att bli EEF-samordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser