Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En informationskampanj om hur man kan spara

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En informationskampanj om hur man kan spara"— Presentationens avskrift:

1 En informationskampanj om hur man kan spara
Bli energismart! En informationskampanj om hur man kan spara pengar och miljö genom energieffektiva åtgärder och medvetet energibeteende i villa och flerbostadshus

2 Ur undersökning hösten 2006
9 av 10 (1 000 tillfrågade per telefon) tycker det är viktigt att spara energi i hushållen 42 procent anser att de kan sänka temp. och ändå ha komfortabel miljö 45 procent kan sänka temp. om de får lägre uppvärmningskostnad Främsta anledning till att spara energi är ekonomin, miljöaspekten är bara hälften

3 Regeringsuppdraget Fyra myndigheter i gemensam insats under : Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket Vänder sig till villaägare, övriga hushåll, ägare flerbostadshus Ska öka kunskapen och medvetenheten om effektiva åtgärder och energismart beteende, sprida budskap genom befintliga nätverk och kanaler Informerar om energideklaration

4 Varför en kampanj? Skapa reda i oredan – ge åtgärdstips
Myndighetsgemensamma insatser helhetsperspektiv med fler expertområden Ge målgruppen verktygen dvs. informationen de behöver Förmedla huset ur systemperspektiv – olika förutsättningar ger olika behov, och åtgärda i ”rätt” ordning Hänvisa till kommunala energirådgivare och andra instanser

5 Budskapen ”Var smart – spara pengar och bidra till bättre miljö!”
”Varför betala för energi du inte behöver” ”Din insats spelar roll! Ditt bidrag gör nytta!” Passa på att åtgärda när det är dags att byta/renovera…

6 Sverigeturné Kampanjen besöker ca 17 orter (mars-nov. 2007)
Nio mässor med montern ”Energismarta huset”. Konkreta tips och energiråd för effektiv energianvändning (Andra) regionala/lokala informationsaktiviteter Lokal pressbearbetning

7 Informationsmaterial
Broschyrer med energismarta råd och åtgärdstips till villaägare, hushåll och ägare av flerbostadshus Läs om bidrag och stöd för åtgärder, att välja rätt utrustning och om energislukande stand by-lägen Beställ kampanjmaterial från Energimyndigheten Materialet är gemensamt framtaget av myndigheterna

8 Ett hus kommer lastat… Energismarta huset visar upp ett nybyggt lågenergihus – välisolerat klimatskal, värms med solfångare och FTX 50 m² – vardagsrum, kök, tvättrum och ”pannrum” Pannrummet visar alternativ för uppvärmning Bl.a. A-klassade vitvaror, lågenergibelysning (inkl. dimmers), Svanenmärkt datorutrustning, energismarta grenkontakter

9 Ett hus kommer lastat… Bemannas av kommunala energirådgivare, myndigheterna m.fl. Montern/huset har även en del miljömärkta möbler, golv och väggfärg

10 Vad kännetecknar ett lågenergi-hus? (t.ex. Energismarta huset)
Väggarna är välisolerade och lufttäta Fönstren släpper ut så lite värme som möjligt genom glas och karm Välisolerade väggar kräver god ventilation. Husets värme tas till vara i en värmeväxlare Solfångare som ger varmvatten sommartid A och A+ klassade vitvaror används

11 Tips på åtgärder i villan
Täta husets dörrar och fönster, men se till att det kommer in tillräckligt med frisk luft. Se upp med läckage mot marken Tilläggsisolera vindsbjälklaget. Prata gärna med en fuktkunnig fackman om utförandet Om fönster eller fasad ändå ska renoveras/byggas om, passa då gärna på att byta till energieffektiva fönster och tilläggsisolera fasaden

12 Tips på åtgärder i villan
Byt gamla eller dåliga termostater eller sätt in ett centralt reglersystem (gäller både vatten och el-element) för bättre komfort och minskad energianvändning Har du egen värmeanläggning (för exempelvis el, olja, ved eller pellets), undersök möjligheten att installera en solfångare – den täcker nästan hela varmvattenbehovet under årets soligaste månader (4-6 månader)

13 Tips på åtgärder för villa och flerfamiljshus
Köp lågenergilampor nästa gång dina glödlampor går sönder. Om du byter dina 10 mest använda glödlampor kan du spara kwh/år Köp energisnåla dvs. A-märkta vitvaror, när du ändå behöver köpa nytt Stäng av på riktigt och minska stand by-tiden. Du kan spara 5-10 procent av hushållselen

14 Tips på åtgärder för villa och flerfamiljshus
Prova att sänka temperaturen någon grad, då sparar du ca fem procent av uppvärmningskostnaden Minska användningen av varmvatten genom att byta ut dina gamla kranar mot energieffektiva och snålspolande kranar. Du sparar även vatten genom att duscha istället för att bada

15 Alternativa system för uppvärmning
Idag finns alternativ för uppvärmning som är mer miljövänliga och/eller sparar energi (pengar) Svårt ge generella råd – varje hus har sina förutsättningar Valet beror bl.a. på befintligt värmesystem Man kan byta ut eller komplettera med annan uppvärmning Investeringar kan vara kostsamma men löna sig Läs mer i broschyren ”Jag sparar kr per år” och ”Värme i villan”

16 Bidrag och stöd att söka
Stöd till installation av energieffektiva fönster i befintliga småhus Stöd till installation av biobränsleeldade uppvärmningssystem i nya småhus Konverteringsstöd från direktverkande elvärme i bostadshus Stöd till installation av solvärmeanläggning i bostadshus

17 Bidrag och stöd att söka
Sök stöden hos länsstyrelsen i det län där byggnaden finns Boverket har mer information Läs mer i broschyren ”Bidrag och stöd att söka”

18 Så mycket kan du spara på hushållselen
Byte av 10 mest använda glödlampor till lågenergi: ca. 600 kr/år (60 watt motsvarar 11 watt som lågenergilampa) Ersätt C-klassade kyl/frys med A+-klassad när de gamla tjänat ut: ca. 350 kr/år Ersätt C-klassad diskmaskin med A-klassad: ca.270 kr/år (räknat på 7 diskningar/vecka) Ersätt C-klassad torktumlare med A-klassad: ca.520 kr/år (räknat på 5 tvättar/veckan) ”Stänga av på riktigt”: ca kr/år

19 Stäng av på riktigt! Stand by-förbrukningen motsvarar ca. 10% av hushållselen och 600 kr/år (om totalförbruk-ningen är kWh/år) TV, dator, dvd, cd-spelare m.m. är de apparater som drar mest i stand by

20 Stäng av på riktigt! Undvik stand by genom att stänga av på knappen eller dra ut sladden Välj energisnåla produkter Mät elanvändningen hemma – låna mätapparat hos energirådgivaren i din kommunala Läs mer i broschyren ”Har du stängt av på riktigt”

21 Ställ krav och var uppmärksam!
Titta på energimärkningen när du köper nya vitvaror (kyl/frys, spis, diskmaskin m.m.) I längden kan det löna sig att köpa dyrare men energisnåla produkter Energiklass A+ och A++ har den lägsta energiförbrukningen (finns på vissa produkter) Hemelektronik (datorer, TV, DVD m.m.) står för 20 procent av hemmets energianvändning. Ta reda på förbrukningen både i drift och stand by, när du köper nytt

22 Länktips! Energimyndigheten testar vilka produkter som använder minst energi. Se > Tester Vill du räkna på olika åtgärder för ditt hus, se > energikalkylen

23 Kommunal energirådgivning
Oberoende och kostnadsfri rådgivning i samtliga kommuner Råd utifrån ditt hushålls egenskaper och förutsättningar Informationsmaterial (och elmätare att låna) Ta kontakt!

24 Mer information energimyndigheten.se: Råd och tips – hushåll, testresultat, hitta din kommunala energirådgivare, informationsmaterial boverket.se: information om energideklarationen, byggregler, bidrag och stöd för åtgärder

25 Mer information konsumentverket.se: räkna med energikalkylen, energiråd, jämför elpriser naturvardsverket.se: information om miljöeffekter, tips om vad du kan göra för att minska energianvändingen Länsstyrelsen hanterar stöd och bidrag för åtgärder. Vänd dig till länsstyrelsen i det län där fastigheten finns


Ladda ner ppt "En informationskampanj om hur man kan spara"

Liknande presentationer


Google-annonser