Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur nå ut till företag ? Fred Nordström. Hur många företag känner till möjligheten till rådgivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur nå ut till företag ? Fred Nordström. Hur många företag känner till möjligheten till rådgivning."— Presentationens avskrift:

1 Hur nå ut till företag ? Fred Nordström

2 Hur många företag känner till möjligheten till rådgivning

3 Hur många företag har kontaktat dig och frågat efter råd?

4 Exempel på att nå ut: Olof Edén, energi.- och klimatrådgivare Storfors och Filipstad: Hur arbetar du med energirådgivning till företag? – I våras gjorde jag ett utskick till 25 av Storfors större företag, sedan kontaktade jag dem per telefon. Jag fick ett jättebra gensvar, 23 av företagen ville ha rådgivning. Jag ägnade mycket tid åt att besöka företag under våren. Känner företagen till att det finns kommunal energirådgivning när du kontaktar dem? – Det är blandat. De flesta känner till rådgivningen men få vet om att den även riktar sig till företag. Som energi- och klimatrådgivare kan jag vara ett bollplank för företaget och inspirera till förändring. Sedan kan jag hjälpa dem att hitta konsulter som kan hjälpa dem vidare med energiåtgärder.

5 Resultat hos företagen •Medvetenhet om energianvändningen •Egna initiativ •Genomfört åtgärder •Investeringar som redan betalat sig eller kommer att betala snart •3 360 000 kWh energi i form av el och olja har sparats •Några företag har inte genomfört något av de föreslagna åtgärderna ”Energieffektivt företagande” Utbildning av energikartläggare Energikartläggning av 19 företag Projektexempel från Norrbotten Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 företag Utbildning och handledning av miljöhandläggare

6 Projektexempel från Norrbotten: Några slutsatser • Nästan alla företag kan relativt enkelt minska sin energianvändning med 15- 30% per år • För många företag innebär det sänkta energikostnader med hundra tusentals kronor per år • Små- och medelstora företag behöver hjälp och stöttning för att komma igång med energieffektiviseringsarbetet • Ett kvarstående problem är att kompetensen om energieffektivisering är väldigt låg i många små och medelstora företag •Kommunerna har flera möjligheter att bidra till energieffektivt företagande

7 Några exempel: • Annonsera i tidningar- Vilka? • Utskick till företag med information om erbjudande • Kommunens miljöhandläggare- skicka med informationsblad • Hemsida • Lokalradion • Sociala medier • E-post Verkningsgrad? Informationsspridning

8 Direktkontakt • Besöka enskilda företag • Delta i mässor • Kommunens miljöhandläggare- följ med på inspektioner • Samarbete med regionala energikontor- projekt Skapa relation Kunskapsförmedling Konkret- svara på frågan "vad kan jag vinna på detta” Checklista? Kvalitativt

9 Några exempel: Informationsmöten- nå ut med information till flera på en gång visa goda exempel • Kommunens näringslivsfunktion/bolag - Branchråd • ”Företagens vänner” (Almi, IUC, Handelskammaren m.fl) • Företagarföreningen • Branchorganisationer • Länsstyrelsen Energimyndighetens ppt- serie (generell, industri, butik, kontor) Verkningsgrad kvantitativ

10 Tillsyn enligt miljöbalken Miljöbalken möjliggör krav på energihushållning Pågår i flertalet kommuner i Sverige I de allmänna hänsynsreglerna i andra kapitlet finns en paragraf som säger att alla miljöfarliga verksamheter ska hushålla med råvaror och energi och i första hand använda förnybara energikällor Kolla upp om det finns möjligheter i din kommun Upplevs positivt av både företagen och miljöhandläggarna

11 Vilka företag vill vi nå? • Små och medelstora företag • Brancher Verkstad Industri Service Transport Livsmedel Handel Kontor Är alla företag lika viktiga att nå ut till?

12 Hur fånga företagets intresse? (Drivkrafter) Ekonomi Miljöprofil Goda exempel

13

14 Goda Exempel Visa på vinst - ekonomisk - miljö- klimat Branchnära Kändisfaktor Lokal/regional anknytning

15 Piteortens chark Utförda åtgärder: Underhåll av oljepannan minskade oljeanvändningen med 12 m 3 per år Investering: ca 10 000 kr Resultat: Besparing på 80 000 - 100 000 kr per år Andra åtgärder: Motorvärmarna förses med timrar Planerade åtgärder: Byte till effektivare kompressor Långsiktiga mål: Konvertera från olja till biobränsle

16 Finsnickeri Utförda åtgärder: • Regelbunden rengörning av ventilationskanaler och filter • Optimering av drifttider • Engagemang från personal Investering: 0 kr Resultat: Minskad elanvändning med 20 000 kWh per år. Minskad oljeanvändning med 1 m 3 per år Planerade åtgärder: Vid byte av kompressor, belysning och andra energianvändare väljs effektivt alternativ

17

18 www.nenet.se


Ladda ner ppt "Hur nå ut till företag ? Fred Nordström. Hur många företag känner till möjligheten till rådgivning."

Liknande presentationer


Google-annonser