Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fråga rådgivarna 08-29 11 29 www.energiradgivningen.se Kostnadsfri och opartisk kommunal service i 25 kommuner i Stockholmsregionen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fråga rådgivarna 08-29 11 29 www.energiradgivningen.se Kostnadsfri och opartisk kommunal service i 25 kommuner i Stockholmsregionen:"— Presentationens avskrift:

1 Fråga rådgivarna 08-29 11 29 www.energiradgivningen.se Kostnadsfri och opartisk kommunal service i 25 kommuner i Stockholmsregionen:

2

3 BRF Bellman Tre steg mot effektivare energianvändning Effektivisera energianvändningen Byt till bättre värmesystem Så här byter man värmesystem Energianvändning och miljöpåverkan Ekonomi och lönsamhet BRF Energieffektiv Exempel 1. 2. 3. 4. 5. 6.

4 Exempel: BRF Bellman

5 kWh/m 2 Injustering av värmesystem. Isolering av vindarna. Exempel på åtgärder i BRF Bellman Ny utrustning i tvättstugorna. Ny datastyrning för värme och varmvatten. Nya dörrar i portarna. Byte av alla vattenkranar.

6 Exempel: BRF Bellman Framgångsfaktorer • Engagerad styrelse. • Delaktighet i föreningen. • Systematiskt arbete.

7 1. Tre steg mot effektivare energianvändning

8 Steg 1: Kartlägg energianvändningen och jämför med andra Tre steg mot effektivare energianvändning •Förbrukar fastigheten ovanligt mycket energi? •Använder föreningen ett energislag med stor miljöpåverkan? •Finns det billigare eller miljövänligare alternativ för uppvärmningen?

9 Tre steg mot effektivare energianvändning Fastighetsel 10% Hushållsel 16% Varmvatten 12% Värme 62% Exempel på energianvändning i ett mindre flerbostadshus

10 1 Sveriges temperaturzoner Graddagsjustera energi- användningen för att kunna jämföra med normalåret 2 3 4

11 Steg 2: Identifiera möjligheter till förändringar Tre steg mot effektivare energianvändning

12 •Hitta åtgärder som inte försämrar innemiljön. Mål: Samma komfort med mindre energi! •Skapa en prioriteringslista för åtgärderna: Besparing, investering, genomförbarhet. •Gör en boendeenkät.

13 Tre steg mot effektivare energianvändning Steg 3: Genomför åtgärder på kort och lång sikt •Samråd och beslut i föreningen. •Genomför åtgärder. •Följ upp energianvändningen, för statistik. •Uppmärksamma uppnådda mål!

14 Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklaration för flerbostadshus ska vara upprättad senast 31 dec 2008.

15 2. Effektivisera energianvändningen

16 •Egenkontroll •Utbilda styrelsen •Vanor påverkar •Lägenhetsvis mätning minskar energianvändningen

17 Effektivisera energianvändningen •Förbättra husets klimatskal •Injustera fastighetens värmesystem •Åtgärda ventilationen

18 Effektivisera energianvändningen Väggar 20 % Exempel på fördelning av värmeförluster Ventilation 33 % Fönster 20 % Golv 3 % Spillvatten 17 % Tak, vind 7 %

19 Effektivisera energianvändningen •Optimera drift och underhåll •Varmvatten •Fastighetsel

20 Effektivisera energianvändningen Energieffektiv belysning

21 3. Byt till bättre värmesystem

22 Alternativ Byt till bättre värmesystem Direktverkande el ? Bidrag finns att söka ! Vattenburen värme ? •Fjärrvärme •Värmepumpar •Biobränsle •Solvärme •Gas •Färdig-värmelösningar

23 Byt till bättre värmesystem Fjärrvärme från Igelstaverket i Södertälje

24 Byt till bättre värmesystem 90 % Bergvärmepumpar dimensioneras ofta för att täcka 90% av värmebehovet under året. 10 % spetsenergi 60 % effekt 100 % effekt

25 Byt till bättre värmesystem Pellets har blivit vanligare och är mycket bra ur miljösynvinkel.

26 4. Så här byter man värmesystem

27 Faktainsamling Förstudie Förfrågningsunderlag Offertanalys Beslut 1. 2. 3. 4. 5. Så här byter man värmesystem

28 På Bjulevägen i Enskede konverterade man från oljeuppvärmning till bergvärme och solvärme

29 5. Energianvändning och miljöpåverkan

30 Solvärme Fjärrvärme Pellets Bergvärmepump – bra miljöval Bergvärmepump – nordisk mix Elpanna – bra miljöval Stadsgas Elpanna – nordisk mix Olja Bergvärmepump – dansk kolkondens Elpanna – dansk kolkondens 5,00 4,50 4,40 4,10 3,80 3,70 3,35 3,10 2,80 2,40 2,00 Energianvändning och miljöpåverkan Jämförelse ur hälso- och miljösynvinkel

31 Energianvändning och miljöpåverkan ”Grön el” kommer från förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft och biobränsle

32 Energianvändning och miljöpåverkan Sverige har stora biobränsleresurser, men uttaget måste ske varsamt

33 6. Ekonomi och lönsamhet

34 Ekonomi och lönsamhet kpi Kostnadsutvecklingen 1996 – 2006 olja 1996 260 240 220 200 180 160 140 120 100 2006 fjärrvärme el

35 BRF Energieffektiv Saga Ekelin Christina Andersson Kristina Landfors

36 Fråga rådgivarna 08-29 11 29 www.energiradgivningen.se


Ladda ner ppt "Fråga rådgivarna 08-29 11 29 www.energiradgivningen.se Kostnadsfri och opartisk kommunal service i 25 kommuner i Stockholmsregionen:"

Liknande presentationer


Google-annonser