Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Spetsvärme för villavärmepumpar eff-Sys-dagen 04.03.2004 Gunnar Bröms Vattenfall Utveckling AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Spetsvärme för villavärmepumpar eff-Sys-dagen 04.03.2004 Gunnar Bröms Vattenfall Utveckling AB."— Presentationens avskrift:

1 1 Spetsvärme för villavärmepumpar eff-Sys-dagen 04.03.2004 Gunnar Bröms Vattenfall Utveckling AB

2 2 Syfte och mål med projektet •Syftet med projektet är att undersöka ekonomi och teknik för att i vattenburna värmepumpsystem för främst småhus åstadkomma spetsvärmeproduktion med alternativa lösningar till elpatron. •Det ingår också att i projektet se på vilka konsekvenser detta får på elsystemet avseende dimensionering och topplastproduktion. •Målet med projektet är att studera olika lösningar och ställa dessa i relation till befintlig ekonomi och teknik med beaktande av en eventuellt framtida effektprissättning för elen.

3 3 Förväntade resultat •Projektet förväntas identifiera ekonomiskt och tekniskt intressanta systemlösningar,- jämfört med dagens lösningar. Vid dagens prisnivå på energi, samt vid ett högre pris på toppeffekt. •Projektet skall även visa hur elsystemet,- produktion respektive distribution, påverkas av värmepumpar med olika typer av spetsvärme.

4 4 BAKGRUND OCH MOTIV FÖR PROJEKTET •Värmepumpar har under senare år i en ökande omfattning ersatt olje- och elpannor i småhus. •Värmepumparna använder huvudsakligen el till spets- och reservvärme. •Detta leder till ett förändrat uttagsmönster för el, där toppeffekten blir hög i relation till elanvändningen.

5 5 Effektmarknad •Den Svenska/Nordiska elmarknaden har förändrats i riktning mot att bli mera effektdimensionerad. •Diskussioner och försök kring effektprissättning pågår. •Kan en framtida prissättning av toppeffekt för el öka intresset och motiven för att utveckla alternativa lösningar till elpatron för spetsvärme till värmepumpar.

6 6 PROJEKTETS OMFATTNING • Sammanställning av tidigare erfarenheter. • Alternativa lösningar. • Analys av teknik och ekonomi. • Analys av elsystemkonsekvenser

7 7 Tidigare erfarenheter av alternativa lösningar •Oljekasset •Peakheater

8 8 Alternativa lösningar. •Gas •Gasol •Pellets •Ved •Olja •Energilager •Heltäckande värmepump

9 9 Ekonomi och teknik. Förutsättningar: •En villa med ett värmebehov av 30.000 kWh. •Dagens priser på energi •Ett pris på spetslasten (el) som är dubbelt så högt som dagens. •En markvärmepump med en effekttäckning av 50 % rep. 65 %.

10 10 Analys av elsystemkonsekvenser Områden med elvärme och områden med huvudsakligen annan uppvärmning. •I elvärmda områden finns inga tekniska nätproblem •I övriga områden har inte identifierats några stora nätproblem. - Byte av transformator - Ledningsdimensionering i några få områden

11 11 Kostnaden för att täcka effekttoppar med ny produktion Utnyttjande tid h/årKr/MWh 1300 000 2150 000 1030 000 1003600 1000800 2000480

12 12 Försäljning av värmepumpar I Sverige säljs i dagsläget nästan 45.000 st värmepumpar, enligt nedanstående fördelning  Markvärmepumpar 30.000 st  Frånluftvärmepumpar 11.000 st  Uteluftvärmepumpar 4.000 st

13 13 Spetslastbehov i hus med värmepumpar  Markvärmepumpar 30.000 st 10 kW  Frånluftvärmepumpar 11.000 st 6 kW  Uteluftvärmepumpar 4.000 st 10 KW Detta ger följande •Markvärmepumpar(65%)3,5 kW * 30000= 105 MW •Uteluftvärmepumpar 10 kW * 4000 = 40 MW •Frånluftvärmepumpar 4 kW* 11000 = 44 MW •Summa = 189 MW

14 14 Avgränsningar •I rapporten behandlas huvudsakligen värmepumpar som nyttjar någon form av markvärme eller frånluft. •Uteluftvärmepumpar bedöms som ett komplement till befintlig värmeproduktion.

15 15 Elpriser Rörlig del av elpriset är 84 öre/kWh. •Nätpriset = 14 öre/kWh •Elpriset = 70 öre/kWh

16 16 Energipriser •Ved 20 öre/kWh. •Olja 86 öre/kWh. •Naturgas 65 öre/kWh •Gasol 1 - 2 kr/kWh. •Pellets 47 öre/kWh. •EL 87 öre/kWh •Heltäckande VP 29 öre/kWh

17 17 Markvärmepump med bef. spetsvärme. Hushållsel Abonnemang Ved - spets Olja - spets Elpatron - spets Elpatron 2 X elpris

18 18 Markvärmepump med ny spets-värme.

19 19 Investeringsutrymme vid dagens energipriser, -6 år payoff 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 70%75%80%85%90%95% Energitäckningsgrad för värmepump Investeringsutrymme (6 år pay-off) Gas - Normalt elprisPellets - Normalt elprisVP-100%

20 20 Invest.utrymme vid dagens energipriser. VP med 90 % energitäckningsgrad. Energislag Invest. utrymme 1) 2) •Pellets 6 kkr 10 kkr •Ved 10 kkr 17 kkr •100 % VP 10 kkr 17 kkr 1)Payoff 6 år 2)Annuitet 10 år

21 21 Investeringsutrymme för spetsvärme vid fördubblat pris på spetsel 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 70%80%90% Energitäckningsgrad för värmepump Investeringsutrymme (6 år pay-off) Gas - Inv.utrymme (dubbelt elpris)Pellets - Inv.utrymme (dubbelt elpris) Gasol Inv.utrymme (dubbelt elpris)VP-100% Olja Inv.utrymme (dubbelt elpris)Ved Inv.utrymme (dubbelt elpris)

22 22 Invest.utrymme vid dubbelt elpris för spetsel.VP med 90% energitäckning. •Energislag Invest. utrymme 1) 2) •Naturgas 12 kkr 20 kkr •Gasol 7 kkr 11,5 kkr •Olja 15 kkr 25 kkr •Pellets 21 kkr 35 kkr •Ved 26 kkr 43,5 kkr •100 % VP 20,5 kkr 35 kkr 1)Payoff 6 år 2)Payoff 10 år

23 23 Känslighetsanalys 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 70%75%80%85%90%95% Täckningsgrad för värmepump Investeringsutrymme (6 år pay-off ) 100 % Värmepump Pellets Naturgas 35 MWh 30 MWh 25 MWh Investeringsutrymme vi 30 MWh+- 5 MWh.

24 24 Investeringsutrymme för frånluft- värmepumpar vid dagens energipriser 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 65% Energitäckningsgrad för värmepump Investeringsutrymme (6 år pay-off) Gas - Normalt elprisPellets - Normalt elpris

25 25 Investeringsutrymme för frånluft- värmepumpar vid dubbelt elspetspris.


Ladda ner ppt "1 Spetsvärme för villavärmepumpar eff-Sys-dagen 04.03.2004 Gunnar Bröms Vattenfall Utveckling AB."

Liknande presentationer


Google-annonser