Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Doktorand: Jessica Erlandsson Handledare: Per Fahlén, Torbjörn Lindholm Chalmers tekniska högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Doktorand: Jessica Erlandsson Handledare: Per Fahlén, Torbjörn Lindholm Chalmers tekniska högskola."— Presentationens avskrift:

1 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Doktorand: Jessica Erlandsson Handledare: Per Fahlén, Torbjörn Lindholm Chalmers tekniska högskola Tappvattenvärmning med värmepump – Alternativa systemlösningar för varmvatten och värme

2 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Syftet med projektet Syftet är att beskriva hur framtidens värmepumpsystem kan utformas för att, med låg energianvändning, tillgodose varmvattenbehov i kombination med rumsvärmning.

3 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Bakgrund Ökad förbrukning av varmvatten och minskat behov för rumsuppvärmning. Högre krav på varmvattenmängd och temperatur. Effektiviseringsmöjligheter med nya komponenter.

4 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Projektöversikt Litteraturstudie Behov och funktionskrav Kartläggning och analys av dagens system Kartläggning och analys av dagens system Fältmätningar Systemsimuleringar Effektiviserings -potential Alternativa systemlösningar

5 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson En kunskapssammanställning – Dagens systemlösningar •Intervjuer med tillverkare har genomförts •Diskussioner med industrigrupp på projektmöten – Behovsanalys •Tappmönster, standarder, enkäter till värmepumpsägare

6 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson En kunskapssammanställning – Modeller för simulering •Ackumulatortank, värmepump, värmeväxlare – Erfarenhet från fält •Resultat från fältmätningar och labmätningar – Alternativa systemlösningar •Exempelvis CO 2 som köldmedium, fasomvandlingsmedia för lagring

7 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Exempel på tappvattenvärmning Lagring av tappvatten Direktvärmning i tanken (med kondensor, kamflänsrör, elpatron etc.). Direktvärmning i extern värmare (värmepump, panna etc.). Indirekt värmning av tanken (dubbelmantel). vb,in vb,ut KV VV

8 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Exempel på tappvattenvärmning Ingen lagring av tappvatten Direktvärmning i tappvattenväxlare (värmebärare från panna, fjärrvärme, gaslåga etc.). Direktvärmning i tappvattenväxlare (värmebärare i lagertank).

9 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Varmvattentappningar ger stora och snabba temperaturvariationer, till skillnad mot rumsvärmning.

10 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Enkät Vilken värmekälla hade ni före värmepumpsinstallationen? Fyll i värmekälla i det tidigare boendet om ni har nybyggt hus. Flera alternativ kan väljas. –  Elvärme –  Pellets/Ved –  Fjärrvärme –  Olja/Gas –  Värmepump –  Vet ej Hur upplever ni mängden varmvatten som er värmepump ger? –  Mycket bra –  Bra –  Acceptabel –  Mindre bra –  Dålig

11 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Enkät Hur upplever ni temperaturen på varmvatten som er värmepump ger? –  Mycket bra –  Bra –  Acceptabel –  Mindre bra –  Dålig Vad prioriterar ni främst av alternativen nedan? –  Mängden varmvatten –  Temperaturen på varmvattnet –  Låg energianvändning

12 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Enkät Ange modell och fabrikat på er värmepump: Ange modell och fabrikat samt volym för varmvattenberedaren: Ange tidpunkt för installationen: Månad:År: Använder ni någon möjlighet/inställning för att periodvis höja temperaturen på varmvattnet? Flera alternativ kan väljas. –  Ja, när varmvattenbehovet är extra stort –  Ja, av hygienskäl –  Nej, aldrig

13 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Enkät Hur många är ni i hushållet? –  1-2 personer –  3-4 personer –  5-6 personer –  Fler än 6 Har ni badkar? –  Nej –  Ja, badkar av standardstorlek –  Ja, bubbelbad/större badkar Har ni snålspolande armatur för dusch och bad? –  Ja –  Ja, delvis –  Nej –  Vet ej

14 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Fältmätning Mätobjekt: – Installation i orienteringsklubbstuga Bergvärmepump. Dubbelmantlad beredare och elberedare i serie. – Installation i villa Luft/vatten värmepump. Tank med värmebärare för växling i extern vvx.

15 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Fältmätning 1 - klubbstuga – Stort varmvattenbehov och mindre värmebehov – Omklädningsrummen har totalt 6 duschar. – Installation av bergvärmepump och dubbelmantlad beredare i december 2008, samtidigt förbereddes för fältmätning.

16 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Systemlösning - klubbstuga 500Befintlig el-beredare Radiatorsystem kallvatten temperatur- givare flödesgivare varmvatten 4 1 2 6 7 5 Värmepump 3

17 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Fältmätning 2 - villa – Installation med luft/vatten värmepump. Tank med värmebärare och extern värmare.

18 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Systemlösning - villa

19 Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Tack! Frågor?


Ladda ner ppt "Installationsteknik EFFSYS 2 - P11 Jessica Erlandsson Doktorand: Jessica Erlandsson Handledare: Per Fahlén, Torbjörn Lindholm Chalmers tekniska högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser