Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete VT 2012 Johanna Lakso och Fredrik Luthman Inmatning av biogas utan propantillsats i Lunds Energis naturgasnät - en förstudie till smarta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete VT 2012 Johanna Lakso och Fredrik Luthman Inmatning av biogas utan propantillsats i Lunds Energis naturgasnät - en förstudie till smarta."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete VT 2012 Johanna Lakso och Fredrik Luthman Inmatning av biogas utan propantillsats i Lunds Energis naturgasnät - en förstudie till smarta gasnät -

2 Dagens presentation •Bakgrund •Syfte •Del 1: Typkunder •Del 2: Simulering •Slutsatser

3 LUNDS INNERSTAD SÖDRA SANDBY REVINGE DALBY ÖSTRA GASNÄTET Förbrukning ca 35 GWh Planerad biogasanläggning Produktion ca 60 GWh Bakgrund till projektet

4 Varför mata in biogas utan propan? •Gör biogasen mer konkurrenskraftig – 58 kr/MWh  Minskat beroende av ändliga resurser •Potential till minskade utsläpp av växthusgaser •Anpassning av energisystemet till förnybar energi •Varierande gaskvalitet en oundviklig utveckling

5 Varför matar man då inte alltid in utan propan?

6 Syftet med examensarbetet Syftet är att: •utreda vilka variationer i gaskvalitet olika typkunder i gasnätet tekniskt sett kan hantera •utveckla en simuleringsmodell för att studera vilka variationer i gaskvalitet som kan uppstå vid inmatning av biogas utan propan i det östra gasnätet •utvärdera hur ett välfungerande system för inmatning av biogas skulle kunna fungera

7 DEL 1: TYPKUNDER

8 Intervjuer & Erfarenheter Krav & Råd Weaver

9 •Wobbeindex används som mått på gasers utbytbarhet •Wobbeindex, W, anger brännareffekten för olika energigaser •Samma wobbeindex = samma brännareffekt Vad är Wobbeindex? Wobbeindex = Värmevärde Relativ densitet

10 Rapportens referensgaser G20 Naturgas Ref Biogas II Biogas I +2,5 % -3,5 % -7,1 %

11 Erfarenheter från Danmark

12 Legala och tekniska krav

13 Weavers utbytbarhetsteori

14 DEL 1: SAMMANFATTNING

15 DEL 2: SIMULERING

16 Modellens uppbyggnad

17 Kundprofiler

18 Indata i programmet

19 LUND DALBY POSITIVT FLÖDE NEGATIVT FLÖDE Naturgas Biogas Gasflöde [kW] Effektsimulering i en mätpunkt Gasflöde [kW]

20 Resultat från modellen

21 Antal timmar med 100 % biogas

22 Överskott i östra nätet

23 Korrelation med asfaltsverken

24 Alternativ inmatningspunkt

25 Modellens avvikelser från verkligheten •Tidsförskjutningar på grund av den befintliga gasvolymen som finns lagrad i nätet. •Modellen förutsätter att det alltid matas in naturgas via 10-barsledningen från Lund. •Tryckskillnader kan uppstå och ge line packing som följd, en utökad modell behövs.

26 Möjliga system •Renodlat biogasnät •Inmatning utan propan i sydöstra Dalby •Luft- och propaninblandning •Alternativ inmatningspunkt

27 Slutsatser •En teknisk gräns för inmatning av biogas på naturgasnätet ligger mellan kvaliteten för Biogas I och Biogas II, förutsatt att alla kunder injusteras på referensnivån G20. •Simuleringsmodellen har beskrivit systemet väl och en vidareutveckling av modellen har potential att kunna användas som ett debiteringsunderlag. •Det mest lämpade systemet är inmatning av biogas utan propantillsats på 10-barsledningen mellan Lund och Dalby

28 Vad händer nu då? •Danmarks nya föreskrifter •System som säkerställer kvalitet på inmatad gas •Simulerad debiteringsmodell •Samråd med industrier

29 Några frågor? Tack för att ni lyssnade

30 Avvikelser för rapportens referensgaser


Ladda ner ppt "Examensarbete VT 2012 Johanna Lakso och Fredrik Luthman Inmatning av biogas utan propantillsats i Lunds Energis naturgasnät - en förstudie till smarta."

Liknande presentationer


Google-annonser