Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BV2 Arch Presentation av programmet Gå till Handhavande av programmet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BV2 Arch Presentation av programmet Gå till Handhavande av programmet."— Presentationens avskrift:

1

2 BV2 Arch Presentation av programmet Gå till Handhavande av programmet

3 Viktiga egenskaper som ett simuleringsprogram bör ha. God kvalitet på simulerade värden Enkelt att hantera Praktisk att hantera Validerade programkörningar mot t.ex. DOE-2 Det skall kunna gå att sköta programmet utan mycket förberedande arbete Programmet skall på en rimlig tid göra simulering Klicka

4 BV2Arch Programmet är i första hand tänkt att används vid ett stadium i byggprocessen då viss data är okänt eller ej fastslaget. Ovanstående gör att krav från programmet på indata ej skall vara för detaljerat. Det skall alltså vara lätt att experimentera med olika lösningar och se dess konsekvens Klicka

5 Programmet BV2Arch har sina rötter i simuleringsprogrammet BV2 För mer information Se WWW.BV2.NU Klicka

6 BV2Arch sätt att räkna Programmet delar in årets timmar i storleksordning efter dess utetemperatur. Man utsätter huset för en och en av dessa temperaturer Alla dessa energier adderas till en årsenergiförbrukning, det effektkrav som är dimensionerande redovisas. Ur detta skapas en tabell med antal timmar som en viss utetemperatur förekommer. Husets effektkrav och energiförbrukning för varje temperatur multipliceras med den tid denna temperatur förekommer Programmet tar hänsyn till dynamik och värmelagring i byggnaden, det har också en med verkligheten överensstämmande solinstrålning. Detta är åstadkommit med en databehandling av klimatdata innan simuleringen. Klicka

7 Instruktion till BV2Arch Klicka med musen när du vill se nästa sida i presentationen Du startar BV2Arch genom att klicka på programikonen

8 BV2 Arch simulerar en byggnad med hjälp av indata som grupperas enligt följande grupper. Byggnadens konstruktion Intern värmegenerering Byggnadens interna lufttemperaturer Byggnadens geografiska placering Klicka med musen när du vill se nästa sida i presentationen, eller tryck på någon av visa knapparna VISA

9 Rita byggnadskonstruktionen När du startar BV2Arch visas resultat av en standard byggnad. Resultaten visas i form av stapeldiagram. Stapeldiagrammen visar dels effektbalans och dels energibalans för byggnaden. Effektbalansen är ett mått på erforderlig effekt/energi för att få byggnaden i balans. De röda staplarna visar värmebehov De blå staplarna visar kylbehov. Klicka

10 Du startar ritarbetet genom att trycka på ”Rita konstruktion” Klicka

11 En byggnad ritas i detta program med ett hjälp av ett antal fyrkanter som bildar en kub genom att ange dess höjd. Hela byggnaden är kombinationen av alla de fyrkanter du har ritat. När fyrkanterna går i varandra räknar programmet ut areor innanför de yttre begränsade linjerna som bildar byggnades ytterfasader. Klicka

12 Genom att klicka med vänster musknapp inom rutan för byggnadskroppen tänds på denna upp markeringar på dess sidor och i mitten, samt en skuggad cirkel runt byggnads- kroppen.

13 Klicka Här ställer du in upplösningen på ritningen. Dvs. minsta enhet som mått anges i figuren. Standardvärdet är 1dm. Här ställer du in om du vill ha ett rutmönster på ritarean Här ställer du in max mått på ritarean vilket lämpligast är tomtens mått i dels syd-nordlig riktning, och dels i väst-östlig riktning.

14 Att rita Klicka Genom att klicka med vänster musknapp inom rutan för byggnadskroppen tänds på denna upp markeringar på dess sidor och i mitten, samt en skuggad cirkel runt byggnads- kroppen.

15 Om du sätter muspekaren på mitt-punkten kan du flytta byggnadskroppen. Om du sätter pekaren på någon av punkterna på sidorna kan du ändra storleken på byggnadskroppen. Om du sätter muspekaren i cirkeln men utanför fyrkanten kan du vrida byggnads- kroppen.. Klicka

16 Genom att använda ett antal byggnadskroppar går det att efterlikna komplicerade former Här är ett exempel på detta En 3D-vy av denna blir så här Klicka

17 Man kan sedan vrida hela byggnaden genom att tryck på pilarna Figuren vrids de antal grader som står här Klicka

18

19 När du vill ändra i byggnadskroppens egenskaper kan du antingen trycka på knapp ”egenskaper” Klicka

20 Eller trycka med höger musknapp när du har valt och satt muspekaren på aktuell byggnadskropp. Därefter väljer du ”Egenskaper” i listan Klicka

21 Egenskaperna för varje byggnadskropp ställs in genom att för varje vägg, för tak och för golv peka på en lämplig beskrivning över hur dess konstruktion är uppbyggd. Klicka Vägg med 20% fönster 2 Vägg med 10% fönster Vägg med 20% fönster Tak 1 Golv Alla ytor kopplas till någon konstruktions beskrivning Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv

22 Varje vägg i byggnadskroppen har en färg som kopplas till dess indata genom egenskapsmenyn. Klicka

23 Vi kommer nu att titta på denna bit Klicka Vägg med 20% fönster 2 Vägg med 10% fönster Vägg med 20% fönster Tak 1 Golv Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv ytspecifikation Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg typ 2 Vägg typ 3 Fönster typ 1 Fönster typ 2 Golv typ 1 90% 80% 10% 20% 100% 80% 20% 100% Kopplingen mellan de olika väggarna och en lämplig konstrukrutionsbeskrivning

24 Denna meny är indata för en byggnadskropp Klicka Välj i listan bland ritade byggnadskropparna Du kan ändra dess namn här Namn

25 Detta är indata för en byggnadskropp Klicka Välj den som passar i listan bland färdiga konstruktionsbeskrivningar eller gör en ny genom att trycka på Ändra Ändra

26 Detta är indata för en byggnadskropp Klicka Här anges indata för bygnadskroppen

27 Om du skall byta konstruktionsbeskrivningen för byggnadskroppen tryck här. Klicka Detta är indata för en byggnadskropp

28 Välj i listan bland de konstruktionsbeskrivningar som finns eller tryck på Ändra om du vill ändra någon befintlig eller skapa en ny. Klicka Detta är indata för en byggnadskropp Om du klickar på Ändra kommer du in i menyn konstruktionsbeskrivning

29 Man kan i programmet ha många olika konstruktionsbeskrivningar. Varje konstruktionsbeskrivningar är en lista med en eller flera kopplingar till ytspecifikationer. Det kan vara t.ex väggens olika ytor. Listan pekar då på olika delar av väggen, t.ex. vägg typ 1 och fönster typ 1. Man anger för varje ytspecifikation hur stor andel av konstruktionen som denna del upptar. Vägg med 20% fönster 2 Vägg med 10% fönster Vägg med 20% fönster Tak 1 Golv Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv ytspecifikation Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg typ 2 Vägg typ 3 Fönster typ 1 Fönster typ 2 Golv typ 1 90% 80% 10% 20% 100% Klicka 80% 20% Vi skall nu titta på hur en konstruktionsbeskrivning ser ut i programmet

30 Klicka Detta är menyn för hur du matar in data hur en konstruktionsbeskrivning ser ut

31 Klicka Välj den konstruktionsbeskrivning som skall ändras, eller tryck på ”Lägg till Vägg” om du vill utöka listan med en ny väggkonstruktion

32 Klicka Här kan du ange ett passande namn på konstruktionsbeskrivning

33 Klicka Här är listan på kopplingar till ytspecifikationer. I detta exempel finns två olika ytor på väggkonstruktionen Medeltung vägg konstruktion (den är av typen vägg och upptar 80% av ytan). Fönster med 3 glas klarglas (den är av typen fönster och upptar 20% av ytan).

34 Klicka Om man vill ändra till någon annan ytspecifikation (eller till en ny) trycker man på den som skall ändras i listan. Sedan kan man välja en annan genom att tryck på rutan Val av yta. Eller trycka på Ändra i yta om man vill ändra i ytspecifikationen. Om man ändrar i ytspecifikationen ändras alla delar av byggnaqdskropparna som refererar till denna ytspecifikation

35 Man kan i programmet ha många olika konstruktionsbeskrivningar. Varje konstruktionsbeskrivningar är en lista med en eller flera kopplingar till ytspecifikationer. Det kan vara t.ex väggens olika ytor. Listan pekar då på olika delar av väggen, t.ex. vägg typ 1 och fönster typ 1. Man anger för varje ytspecifikation hur stor andel av konstruktionen som denna del upptar. Vägg med 20% fönster 2 Vägg med 10% fönster Vägg med 20% fönster Tak 1 Golv Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv ytspecifikation Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg typ 2 Vägg typ 3 Fönster typ 1 Fönster typ 2 Golv typ 1 90% 80% 10% 20% 100% Klicka 80% 20% Vi skall nu titta på hur en konstruktionsbeskrivning ser ut i programmet

36 Om du vill lägga till en yta på konstruktionen tryck då på knapp ”Lägg till ytdel”. Klicka

37 Om du vill lägga till en yta på konstruktionen tryck då på knapp ”Lägg till ytdel”. Följande meny kommer uppVälj ytspecifikation för den nya delen eller skapa en ny genom att trycka på ”Skapa en ny yta”. Om du väljer någon av de befintliga specifikationerna trycker du här. Lälj lämplig ytspecifikation. och Ange dess ytandel Klicka

38 Gör en ny ytspecifikation Klicka

39 Välj den ytspecifikation som skall ändras, eller tryck på ”Ny Yta” om du vill utöka listan med en ny ytspecifikation.

40 Klicka Detta är ytspecifikationens data.

41 För att hitta rätt ytspecifikation är det lämpligt att du skriver i ett beskrivande namn på specifikationen Klicka

42 Man kan lätt ändra konstruktion genom att välja olika ytspecifikationer ur de existerande ytspecifikationerna, man kan ändra dess andel av ytan och man kan lätt göra nya ytspecifikationer. När man skall göra en ny ytspecifikation börjar man med att ange vilken typ av ytspecifikation det ska vara ytspecifikation Klicka konstruktionsbeskrivning Vägg med 20% fönster 2 Vägg med 10% fönster Vägg med 20% fönster Tak 1 Golv Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg typ 2 Vägg typ 3 Fönster typ 1 Fönster typ 2 Golv typ 1 90% 80% 10% 20% 100% 80% 20% 100%

43 När man skall göra en ny ytspecifikation börjar man med att ange vilken typ av ytspecifikation det ska vara Man kan välja mellan Tak Vägg Bottenplatta Fönster Portar Avancerat Detta gör man för att få fram lämpliga indata. Klicka

44 Mata in lämpliga indata. Klicka

45 Ändra intern värmegenerering För att ändra data på aktuell värmegenerering välj ”intern värmegenerering” under ”Indata” Här anges intern värmegenerering i sorten Watt per kvadratmeter. Om du vill ange olika värden för sommar och för vinter tryck här Hjälp för värden finns under menyn ”Beräkningshjälpmedel” Klicka för att gå vidare eller Återgå till huvudmeny

46 Ändra temperaturer i byggnaden För att ändra data på aktuella temperaturer välj ”Klimathållningssystem” under ”Indata” Här anges interna temperaturkrav i byggnaden Klicka för att gå vidare eller Återgå till huvudmeny

47 Välj byggnadens geografiska placering För att ändra geografisk placering välj ”val av ort” under ”Klimatdata” Välj ort genom att trycka på kartan Eller välj ur listan Klicka med musen när du vill se nästa sida i presentationen Återgå till huvudmeny

48 Simulera byggnaden När du är färdig med inmatning av indata kan du göra en simulering. Denna startas genom att trycka på ”Visa resultat” Klicka

49 Programmet tolkar din ritning med följande resultat. Klicka

50 Programmet tolkar din ritning med följande numeriska värden. Klicka

51 Kontrollera att det är vad du tänkt dig. Du kan rätta felaktiga uppgifter genom att mata in dessa här. T.ex. avrundningsfel. Klicka

52 Om du vill fortsätta att rita tryck på ”Avbryt” Om du vill se resultat tryck på ”Ok”

53 Resultat av simuleringen Här visas resultaten av simuleringen. Resultaten är byggnadens energi och effekt balans. Det som visas i staplarna är följande. De blå staplarna visar överskott av värme i byggnaden (kylbehov) De röda staplarna visar underskott av värme i byggnaden (värmebehov) Klicka

54 Diagrammet på höger sida visar energibalansen i byggnaden (Ett mått på energiförbrukningen) Diagrammet på vänster sida visar effektbalansen (ett mått på värme/kylmaskinens storlek) Klicka

55 Byggnadens verkliga effekt/energibehov bestäms sedan av det system som ser till att rätt klimat erhålls i byggnaden. Klicka för att gå vidare eller Återgå till huvudmeny

56 SLUT LYCKA TILL MED BV2Arch www.enerma.cit.chalmers.se Återgå till huvudmeny


Ladda ner ppt "BV2 Arch Presentation av programmet Gå till Handhavande av programmet."

Liknande presentationer


Google-annonser