Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BV2 Arch Presentation av programmet Handhavande av programmet Gå till

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BV2 Arch Presentation av programmet Handhavande av programmet Gå till"— Presentationens avskrift:

1 BV2 Arch Presentation av programmet Handhavande av programmet Gå till

2 Viktiga egenskaper som ett simuleringsprogram bör ha.
God kvalitet på simulerade värden Validerade programkörningar mot t.ex. DOE-2 Enkelt att hantera Det skall kunna gå att sköta programmet utan mycket förberedande arbete Praktisk att hantera Programmet skall på en rimlig tid göra simulering Klicka

3 BV2Arch Programmet är i första hand tänkt att används vid ett stadium i byggprocessen då viss data är okänt eller ej fastslaget. Ovanstående gör att krav från programmet på indata ej skall vara för detaljerat. Det skall alltså vara lätt att experimentera med olika lösningar och se dess konsekvens Klicka

4 Programmet BV2Arch har sina rötter i simuleringsprogrammet BV2
För mer information Se Klicka

5 Man utsätter huset för en och en av dessa temperaturer
BV2Arch sätt att räkna Programmet delar in årets timmar i storleksordning efter dess utetemperatur. Ur detta skapas en tabell med antal timmar som en viss utetemperatur förekommer. Man utsätter huset för en och en av dessa temperaturer Husets effektkrav och energiförbrukning för varje temperatur multipliceras med den tid denna temperatur förekommer Alla dessa energier adderas till en årsenergiförbrukning, det effektkrav som är dimensionerande redovisas. Programmet tar hänsyn till dynamik och värmelagring i byggnaden, det har också en med verkligheten överensstämmande solinstrålning. Detta är åstadkommit med en databehandling av klimatdata innan simuleringen. Klicka

6 Instruktion till BV2Arch
Du startar BV2Arch genom att klicka på programikonen Klicka med musen när du vill se nästa sida i presentationen

7 Byggnadens konstruktion Intern värmegenerering
BV2 Arch simulerar en byggnad med hjälp av indata som grupperas enligt följande grupper. Byggnadens konstruktion Intern värmegenerering Byggnadens interna lufttemperaturer Byggnadens geografiska placering VISA VISA VISA VISA Klicka med musen när du vill se nästa sida i presentationen, eller tryck på någon av visa knapparna

8 Rita byggnadskonstruktionen
När du startar BV2Arch visas resultat av en standard byggnad. Resultaten visas i form av stapeldiagram. Stapeldiagrammen visar dels effektbalans och dels energibalans för byggnaden. Effektbalansen är ett mått på erforderlig effekt/energi för att få byggnaden i balans. De röda staplarna visar värmebehov De blå staplarna visar kylbehov. Klicka

9 Du startar ritarbetet genom att trycka på ”Rita konstruktion”
Klicka

10 En byggnad ritas i detta program med ett hjälp av ett antal fyrkanter som bildar en kub genom att ange dess höjd. Hela byggnaden är kombinationen av alla de fyrkanter du har ritat. När fyrkanterna går i varandra räknar programmet ut areor innanför de yttre begränsade linjerna som bildar byggnades ytterfasader. Klicka

11 Genom att klicka med vänster musknapp inom rutan för byggnadskroppen tänds på denna upp markeringar på dess sidor och i mitten, samt en skuggad cirkel runt byggnads-kroppen. Klicka

12 Här ställer du in om du vill ha ett rutmönster på ritarean
Här ställer du in upplösningen på ritningen. Dvs. minsta enhet som mått anges i figuren. Standardvärdet är 1dm. Här ställer du in om du vill ha ett rutmönster på ritarean Här ställer du in max mått på ritarean vilket lämpligast är tomtens mått i dels syd-nordlig riktning, och dels i väst-östlig riktning. Klicka

13 Att rita Genom att klicka med vänster musknapp inom rutan för byggnadskroppen tänds på denna upp markeringar på dess sidor och i mitten, samt en skuggad cirkel runt byggnads-kroppen. Klicka

14 Om du sätter muspekaren på mitt-punkten kan du flytta byggnadskroppen
Om du sätter muspekaren på mitt-punkten kan du flytta byggnadskroppen. Om du sätter pekaren på någon av punkterna på sidorna kan du ändra storleken på byggnadskroppen. Om du sätter muspekaren i cirkeln men utanför fyrkanten kan du vrida byggnads-kroppen.. Klicka

15 Här är ett exempel på detta
Genom att använda ett antal byggnadskroppar går det att efterlikna komplicerade former En 3D-vy av denna blir så här Klicka

16 Man kan sedan vrida hela byggnaden genom att tryck på pilarna
Figuren vrids de antal grader som står här Klicka

17 Klicka

18 När du vill ändra i byggnadskroppens egenskaper kan du antingen trycka på knapp ”egenskaper”
Klicka

19 Eller trycka med höger musknapp när du har valt och satt muspekaren på aktuell byggnadskropp.
Därefter väljer du ”Egenskaper” i listan Klicka

20 Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för
Egenskaperna för varje byggnadskropp ställs in genom att för varje vägg, för tak och för golv peka på en lämplig beskrivning över hur dess konstruktion är uppbyggd. Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv Alla ytor kopplas till någon konstruktionsbeskrivning Tak 1 Vägg med 10% fönster Vägg med 20% fönster Golv Vägg med 20% fönster 2 Klicka

21 Varje vägg i byggnadskroppen har en färg som kopplas till dess indata genom egenskapsmenyn.
Klicka

22 Klicka Vi kommer nu att titta på denna bit
Kopplingen mellan de olika väggarna och en lämplig konstrukrutionsbeskrivning Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv ytspecifikation Tak 1 100% Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg med 10% fönster 90% Vägg typ 2 80% Vägg typ 3 Vägg med 20% fönster 10% 20% Fönster typ 1 Fönster typ 2 80% Golv Golv typ 1 100% 20% Vägg med 20% fönster 2 Klicka

23 Denna meny är indata för en byggnadskropp
Namn Välj i listan bland ritade byggnadskropparna Du kan ändra dess namn här Klicka

24 Detta är indata för en byggnadskropp
Ändra Välj den som passar i listan bland färdiga konstruktionsbeskrivningar eller gör en ny genom att trycka på Ändra Klicka

25 Detta är indata för en byggnadskropp
Här anges indata för bygnadskroppen Klicka

26 Detta är indata för en byggnadskropp
Om du skall byta konstruktionsbeskrivningen för byggnadskroppen tryck här. Klicka

27 Detta är indata för en byggnadskropp
Om du klickar på Ändra kommer du in i menyn konstruktionsbeskrivning Välj i listan bland de konstruktionsbeskrivningar som finns eller tryck på Ändra om du vill ändra någon befintlig eller skapa en ny. Klicka

28 Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv
Man kan i programmet ha många olika konstruktionsbeskrivningar . Varje konstruktionsbeskrivningar är en lista med en eller flera kopplingar till ytspecifikationer. Det kan vara t.ex väggens olika ytor. Listan pekar då på olika delar av väggen, t.ex. vägg typ 1 och fönster typ 1. Man anger för varje ytspecifikation hur stor andel av konstruktionen som denna del upptar. Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv ytspecifikation Tak 1 100% Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg med 10% fönster 90% 80% Vägg typ 2 Vägg med 20% fönster Vägg typ 3 10% Golv 80% 20% Fönster typ 1 Vägg med 20% fönster 2 20% Fönster typ 2 100% Golv typ 1 Vi skall nu titta på hur en konstruktionsbeskrivning ser ut i programmet Klicka

29 Detta är menyn för hur du matar in data hur en konstruktionsbeskrivning ser ut
Klicka

30 Välj den konstruktionsbeskrivning som skall ändras, eller tryck på ”Lägg till Vägg” om du vill utöka listan med en ny väggkonstruktion Klicka

31 Här kan du ange ett passande namn på konstruktionsbeskrivning
Klicka

32 Här är listan på kopplingar till ytspecifikationer
Här är listan på kopplingar till ytspecifikationer. I detta exempel finns två olika ytor på väggkonstruktionen Medeltung vägg konstruktion (den är av typen vägg och upptar 80% av ytan). Fönster med 3 glas klarglas (den är av typen fönster och upptar 20% av ytan). Klicka

33 Eller trycka på Ändra i yta om man vill ändra i ytspecifikationen.
Om man vill ändra till någon annan ytspecifikation (eller till en ny) trycker man på den som skall ändras i listan. Sedan kan man välja en annan genom att tryck på rutan Val av yta. Eller trycka på Ändra i yta om man vill ändra i ytspecifikationen. Om man ändrar i ytspecifikationen ändras alla delar av byggnaqdskropparna som refererar till denna ytspecifikation Klicka

34 Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv
Man kan i programmet ha många olika konstruktionsbeskrivningar . Varje konstruktionsbeskrivningar är en lista med en eller flera kopplingar till ytspecifikationer. Det kan vara t.ex väggens olika ytor. Listan pekar då på olika delar av väggen, t.ex. vägg typ 1 och fönster typ 1. Man anger för varje ytspecifikation hur stor andel av konstruktionen som denna del upptar. Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv ytspecifikation Tak 1 100% Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg med 10% fönster 90% 80% Vägg typ 2 Vägg med 20% fönster Vägg typ 3 10% Golv 80% 20% Fönster typ 1 Vägg med 20% fönster 2 20% Fönster typ 2 100% Golv typ 1 Vi skall nu titta på hur en konstruktionsbeskrivning ser ut i programmet Klicka

35 Om du vill lägga till en yta på konstruktionen tryck då på knapp ”Lägg till ytdel”.
Klicka

36 Om du väljer någon av de befintliga specifikationerna trycker du här.
Välj ytspecifikation för den nya delen eller skapa en ny genom att trycka på ”Skapa en ny yta”. Följande meny kommer upp Om du vill lägga till en yta på konstruktionen tryck då på knapp ”Lägg till ytdel”. Lälj lämplig ytspecifikation. och Ange dess ytandel Klicka

37 Gör en ny ytspecifikation
Klicka

38 Välj den ytspecifikation som skall ändras, eller tryck på ”Ny Yta” om du vill utöka listan med en ny ytspecifikation. Klicka

39 Detta är ytspecifikationens data .
Klicka

40 För att hitta rätt ytspecifikation är det lämpligt att du skriver i ett beskrivande namn på specifikationen Klicka

41 Man kan lätt ändra konstruktion genom att välja olika ytspecifikationer ur de existerande ytspecifikationerna, man kan ändra dess andel av ytan och man kan lätt göra nya ytspecifikationer. När man skall göra en ny ytspecifikation börjar man med att ange vilken typ av ytspecifikation det ska vara konstruktionsbeskrivning ytspecifikation Tak 1 100% Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg med 10% fönster 90% Vägg typ 2 80% Vägg typ 3 Vägg med 20% fönster 10% 20% Fönster typ 1 Fönster typ 2 80% Golv Golv typ 1 100% 20% Vägg med 20% fönster 2 Klicka

42 När man skall göra en ny ytspecifikation börjar man med att ange vilken typ av ytspecifikation det ska vara Man kan välja mellan Tak Vägg Bottenplatta Fönster Portar Avancerat Detta gör man för att få fram lämpliga indata. Klicka

43 Mata in lämpliga indata.
Klicka

44 Ändra intern värmegenerering
Hjälp för värden finns under menyn ”Beräkningshjälpmedel” Om du vill ange olika värden för sommar och för vinter tryck här Här anges intern värmegenerering i sorten Watt per kvadratmeter. För att ändra data på aktuell värmegenerering välj ”intern värmegenerering” under ”Indata” Klicka för att gå vidare eller Återgå till huvudmeny

45 Ändra temperaturer i byggnaden
För att ändra data på aktuella temperaturer välj ”Klimathållningssystem” under ”Indata” Här anges interna temperaturkrav i byggnaden Klicka för att gå vidare eller Återgå till huvudmeny

46 Välj byggnadens geografiska placering
För att ändra geografisk placering välj ”val av ort” under ”Klimatdata” Eller välj ur listan Välj ort genom att trycka på kartan Klicka med musen när du vill se nästa sida i presentationen Återgå till huvudmeny

47 När du är färdig med inmatning av indata kan du göra en simulering.
Simulera byggnaden När du är färdig med inmatning av indata kan du göra en simulering. Denna startas genom att trycka på ”Visa resultat” Klicka

48 Programmet tolkar din ritning med följande resultat.
Klicka

49 Programmet tolkar din ritning med följande numeriska värden.
Klicka

50 Kontrollera att det är vad du tänkt dig
Kontrollera att det är vad du tänkt dig. Du kan rätta felaktiga uppgifter genom att mata in dessa här. T.ex. avrundningsfel. Klicka

51 Om du vill fortsätta att rita tryck på ”Avbryt”
Om du vill se resultat tryck på ”Ok” Klicka

52 De blå staplarna visar överskott av värme i byggnaden (kylbehov)
Här visas resultaten av simuleringen. Resultaten är byggnadens energi och effekt balans. Det som visas i staplarna är följande. De blå staplarna visar överskott av värme i byggnaden (kylbehov) De röda staplarna visar underskott av värme i byggnaden (värmebehov) Resultat av simuleringen Klicka

53 Diagrammet på höger sida visar energibalansen i byggnaden (Ett mått på energiförbrukningen)
Diagrammet på vänster sida visar effektbalansen (ett mått på värme/kylmaskinens storlek) Klicka

54 Klicka för att gå vidare eller
Byggnadens verkliga effekt/energibehov bestäms sedan av det system som ser till att rätt klimat erhålls i byggnaden. Klicka för att gå vidare eller Återgå till huvudmeny

55 SLUT LYCKA TILL MED BV2Arch Återgå till huvudmeny


Ladda ner ppt "BV2 Arch Presentation av programmet Handhavande av programmet Gå till"

Liknande presentationer


Google-annonser