Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biogasutlysningen vid Energimyndigheten Erfarenheter från tidigare utlysningar och information om kommande utlysning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biogasutlysningen vid Energimyndigheten Erfarenheter från tidigare utlysningar och information om kommande utlysning."— Presentationens avskrift:

1 Biogasutlysningen vid Energimyndigheten Erfarenheter från tidigare utlysningar och information om kommande utlysning.

2 Biogasaktiviteter finansierade av Energimyndigheten •Energigastekniska utvecklingsprogrammet (SGC) •Waste refinery (SP) •Linköpings universitet –Kompetenscentrum startat 2012 –Biogasproduktion vid pappersmasseindustrin –Hur kan spårämnen öka produktionen av biogas? •Lunds universitet –Intensifierad anaerob rötning med förbättrade kontrollstrategier –Psykrofil rötning av avloppsvatten •SLU/JTI –Utveckling av småskaliga rötnings- och uppgraderingskoncept •Internationellt –Biogassamarbete med Kina och Ryssland •Investeringsbidrag till innovativa biogasprojekt (”Biogasutlysningen”)

3 Biogasutlysningen – vad har hänt? •Sista Klimp 2008 – Mycket biogasprojekt •Regeringen avsatte 3 x 60 Mkr 2009 – 2011 •Utlysningar 2010 och 2011 •Ytterligare 2 x 60 Mkr 2012 – 2013 •En utlysning 2012 om ca 70 Mkr •Ytterligare 280 Mkr 2013 – 2016 •Summa avsatt: 580 Mkr 2009 - 2016

4 Utfall och planer för 2013 •2010: 108 Mkr beviljat varav 48 Mkr återfört •2011: 58 Mkr beviljat varav 8 Mkr återfört •2012: ca 70 Mkr kommer att beviljas •2013: ca 110 Mkr kommer att utlysas under våren

5 Projekt 2010 och 2011 (ej återförda)

6 Utlysningen 2013 – viktiga punkter •Merkostnader –För delkomponenter –Jämfört med referenssystem •Maximalt stöd är 25 Mkr •Får inte motta stöd från annan offentlig finansiär •Preliminär plan: Öppen mars – april. Beslut i september.

7 Utvärdering av ansökningarna •Programråd med representanter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Trafikverket •Utvärderingskriterier: –Syftet med projektet skall vara att producera, distribuera eller använda biogas –God klimatnytta, lågt metanslip –Bra resursanvändning, kretslopp –Teknisk höjd (viktigaste kriteriet, skapar merkostnader) –Genomförande och risker (tillstånd!) –Stöd per producerad kWh

8 Att tänka på när ansökan skrivs •Stöd söks via E-kanalen (www.energimyndigheten.se) •Kunden är stödmottagare – inte leverantören! •Målen bör dels innebära att anläggningen installeras, dels att den utvärderas •Genomförandet ska innehålla en genomarbetad teknisk beskrivning och en redogörelse för risker och tillstånd •I stort sett samtliga projekt har förlängts – var realistiska när ni anger slutdatum! •Gör en genomarbetad merkostnadsberäkning! •En lönsamhetskalkyl med och utan bidrag ska bifogas ansökan •Konfidentiella uppgifter ska markeras tydligt i ansökan och bör helst bara förekomma i bilagor.

9 Vad händer om man får stöd? •Villkorsbilaga som ska undertecknas av firmatecknare och PL •Medlen rekvireras – OBS viktigt med tydlig kostnadsplan! •OBS! Projektet rör merkostnaderna, men projektets totala kostnader ska också redovisas vid rekvisition •En tät dialog med PL uppskattas! Större projekt bör inledas med ett möte där eventuella oklarheter reds ut. •Längre projekt innehåller krav på årliga lägesrapporter där eventuella avvikelser från plan ska redovisas. •Anläggningen blir en demoanläggning som ska vara tillgängliga för dem som vill komma och titta. •Kan inte projektet fullföljas måste ni meddela detta a.s.a.p!

10 Tack för mig! Kalle Svensson kalle.svensson@energimyndigheten.se 016-544 21 09


Ladda ner ppt "Biogasutlysningen vid Energimyndigheten Erfarenheter från tidigare utlysningar och information om kommande utlysning."

Liknande presentationer


Google-annonser