Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar service i Västerbotten Förutsätter -Samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå -Samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor -Alla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar service i Västerbotten Förutsätter -Samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå -Samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor -Alla."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar service i Västerbotten Förutsätter -Samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå -Samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor -Alla har samma bild av målet

2 Offentlig service – Västerbotten Arbetsförmedling – personal i alla kommuner Försäkringskassa – 4 bemannade kontor (servicekontor) i Skellefteå, Umeå, Lycksele o Vilhelmina alla dagar Skatteverket – besök endast på servicekontor Polisen – kvar i alla kommuner än så länge, varierande besökstider

3 Postservice i Västerbotten Lantbrevbärare – får inte längre hjälpa människor att betala räkningar eller hämta ut kontanter Postservice övrigt - nerdragning av tjänster, uppsägning av postombud i butiker etc

4 Kommersiell service Hotbilden -Minskande kundunderlag -Försämrad likviditet -Stora investeringsbehov men inte råd att genomföra -Kunderna väljer fräschare butiker i centralorten -Ingen vinst på drivmedelsförsäljning -Inte råd att ta ut lön, risk för personlig konkurs

5

6 RSP – Övergripande mål Västerbottens läns boende och företag ska ha god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd

7 Servicelösningar – test av nya lösningar Resultatmål –Projekt med samordnade transporter genomförs –3 servicepunkter har inrättats för att samordna och säkerställa servicen –1 studie genomförs avseende s.k. e-handel Utfall 8 nov 2010 –Ingen projektansökan inkommit –1 projekt avseende servicepunkter beviljats –1 projekt - Modellutveckling för hållbara service- lösningar har beviljats –1 projekt på G i Skellefteå –1 projekt planeras i 4 nordliga länen ang. detta

8 Servicelösningar – Tillgänglighet och Betaltjänster Resultatmål –Ett försök med inköpsresor genomförs –En studie genomförs som belyser butikernas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning –En kartläggning görs för att bedöma om grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov Utfall 8 nov 2010 –Ingen ansökan inkommit avseende inköpsresor, på G i Vännäs –Medel beviljat till ett projekt som KCT HSO bedriver, kartläggning av butiker och bensinstationer i länet - Genomförs årligen för rapport till regeringen

9 Servicelösningar – Kompetens- och utbildningsinsatser Resultatmål –Ett projekt genomförs med utbildning/ mentorsverksamhet där ca 30 butiker deltar –Informationsinsatser genomförs avseende lokal upphandling Utfall 8 juni 2010 –Inneliggande ansökan som berör 7 av länets kommuner - Tillväxtverket ska genomföra ett projekt om lokal, innovativ upphandling i Västerbotten hösten 2011

10 Innovativa lösningar för upphandling i gles- och landsbygder Anordnas av - Tillväxtverket i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten Riktar sig till - upphandlare/inköpare, kostchefer, landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare eller politiker och som vill lära sig mer om hur kommunen kan öka förutsättningarna för tillväxt med hjälp av offentlig upphandling. 6 utbildningstillfällen - med fokus på olika delar i upphandlingsprocessen och med deltagande från experter inom juridik, logistik/transporter, processutveckling och dialog. Fokus ligger på livsmedelsupphandlingar. Boka in hösten 2011, en dag varannan vecka från vecka 33 – 43.

11 Extra medel till kommersiell service 20 miljoner per år under 2011 – 2014 Stärka butiker och drivmedelsstationer med strategisk betydelse i gles- och landsbygder Utveckla nya innovativa servicelösningar Tillväxtverket tar fram fördelningsmodell


Ladda ner ppt "Hållbar service i Västerbotten Förutsätter -Samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå -Samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor -Alla."

Liknande presentationer


Google-annonser