Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxtanalys uppdrag Bl.a. analysera förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt i olika delar av landet, inklusive tillgänglighet till kommersiell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxtanalys uppdrag Bl.a. analysera förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt i olika delar av landet, inklusive tillgänglighet till kommersiell."— Presentationens avskrift:

1 Tillväxtanalys uppdrag Bl.a. analysera förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt i olika delar av landet, inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden Två analysuppdrag inom service- området 2011-2012 -Utvecklingen i landets olika delar bl.a. tillgänglighet till kommersiell och offentlig service -Geografisk tillgänglighet till läkemedel

2 Nationell bild Minskat antal serviceställen i gles- och landsbygdsområden under en lång period Relativt sett störst minskning i glesbygder Försämrad tillgänglighet, framför allt i gles- och landsbygder Färre serviceställen även i tätorter men inte samma effekt på tillgängligheten Ökad sårbarhet Fortsatt minskning av serviceställen under det senaste året men i något lägre takt För några serviceslag har antalet serviceställen ökat

3

4 Dagligvaror Dagligvaror relativt stabilt under det senaste året men fortsatt minskning i gles- och landsbygder Men stora förändringar över tid. Antal butiker minskat med 23 procent sedan 1996 Nationellt perspektiv -- små butiker minskat och stora ökat i antal Kategorin övriga dagligvarubutiker - 67 % sedan 1996 Effekter på tillgänglighet -- antalet personer med långa avstånd till närmaste butik har ökat 7 700 personer har längre än 20 minuter (+ 2 300 sedan 2002)

5 Drivmedel Drivmedel minus ca 2 procent under det senaste året. Stabilt i glesbygder Stora förändringar under de senaste åren och över tid Strukturomvandling - de stora bolagen avvecklat stationer i både gles- och landbygder och tätorter Effekter för tillgänglighet i ett längre tidsperspektiv 11 700 personer har längre än 20 minuter. Förbättring sedan föregående år. I första hand glesbygder Nya aktörer och lokala lösningar

6

7 Apotek och apoteksombud Geografisk tillgänglighet till läkemedel Apotek, OTC och apoteksombud Förbättrad tillgänglighet i ett nationellt perspektiv Över 300 nya apotek (34%) men inte i glesbygd Stor ökning av försäljningsställen för receptfria läkemedel (OTC), även i områden med låg tillgänglighet till tätorter Antalet apoteksombud minskat

8

9 Vårdcentraler Geografisk tillgänglighet till vårdcentraler (inkl filialer) Ökning 191 vårdcentraler eller 19 % sedan före vårdvalsreformen, främst i tätorter, inte i glesbygd Stor ökning i privat regi Förbättrad tillgänglighet i ett nationellt perspektiv Förbättringar även i tätortsnära landsbygder

10 Grundskolor Minskning det senaste året ca 1 % Sedan 2002 har antalet skolor minskat med 9 % Minskning i alla områdestyper, men relativt sett störst i glesbygder Ca 900 barn i årskurs 1-6 har längre än 2 mil till den närmaste skolan Färre barn, kommunal ekonomi

11 Bankomater Minskning det senaste året ca 1 %(44st) Sedan 2007 + 17 % (431 st) Ca 108 000 längre än 20 minuter till närmaste bankomat Antalet bankomater kommer att minska de närmaste åren Effekter för tillgängligheten?

12 Mycket låg Låg Medel Hög Mycket hög Tillgänglighet till tätort

13 Hur kommer utvecklingen att se ut de närmaste åren? -Dagligvaror -Drivmedel -Läkemedel -Betaltjänster -Osv!

14 Utvärdering RSP Tillväxtanalys ska utvärdera om uppställda mål i respektive regionalt serviceprogram har uppnåtts. Delrapport 30 april Dialog mål och indikatorer Aktuell bild av genomförandeläget Dagligvaror och drivmedel i relation till målen Andra intressanta insatser Redovisningar till Tillväxtverket, egna utvärderingar, PiPoS data och intervjuer Samlad nationell bild av programmens betydelse


Ladda ner ppt "Tillväxtanalys uppdrag Bl.a. analysera förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt i olika delar av landet, inklusive tillgänglighet till kommersiell."

Liknande presentationer


Google-annonser