Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FöretagarnaRoslagen Larry Åberg Att vara företagare i Glesbygd nära storstad - hot eller möjlighet? Kompetensmässan 13.11 2007 Workshop.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FöretagarnaRoslagen Larry Åberg Att vara företagare i Glesbygd nära storstad - hot eller möjlighet? Kompetensmässan 13.11 2007 Workshop."— Presentationens avskrift:

1 FöretagarnaRoslagen Larry Åberg larry.aberg@kkryss.se Att vara företagare i Glesbygd nära storstad - hot eller möjlighet? Kompetensmässan 13.11 2007 Workshop www.foretagarnaroslagen.sewww.foretagarnaroslagen.se eller www.regionroslagen.sewww.regionroslagen.se

2 FöretagarnaRoslagen Larry Åberg larry.aberg@kkryss.se Definitioner Var börjar glesbygderna och var slutar landsbygden? Det finns ingen klar och allmänt vedertagen definition av begreppen glesbygd och landsbygd. Dessutom är gles- och landsbygder olika beroende på var i landet de ligger. Därför är det inte heller enkelt att beräkna hur många som bor i gles- och landsbygder. Källa: Glesbygdsverket

3 FöretagarnaRoslagen Larry Åberg larry.aberg@kkryss.se hot… Långt till kunden – pendlingsavstånd Icke beräkningsbara omkostnader Ojämn orderingång Sämre utbildningsmöjligheter Tillgång – arbetskraft Konkurrens Infrastrukturella problem Handelsvägar Kommunikationer Landsvägar Bredbandstekniken

4 FöretagarnaRoslagen Larry Åberg larry.aberg@kkryss.se Möjlighet… Nära till naturen Livsvillkor Mänskliga värden Distansarbetsplatser Bra hälsa

5 FöretagarnaRoslagen Larry Åberg larry.aberg@kkryss.se Behov av nätverkande… AFFÄRSNÄT KOMPETENSNÄT KULTURNÄT Affärsbevakning Offerter Upphandling Tjäna pengar Gemenskap Utbildningsbehov Dela på kostnader Ha kul tillsammans!

6 FöretagarnaRoslagen Larry Åberg larry.aberg@kkryss.se Företagsutveckling Information & Kommunikation Hälsa & Miljö Matchning Affärssystem Register Elektroniska affärer Ekonomitjänster Marknadskommunikation Verktyg på Internet Kommunikationsplattform Mötesplats Hälsoekonomi Miljö & Hälsoplan Friskvård Grön Turism Marknad & affärer

7 FöretagarnaRoslagen Larry Åberg larry.aberg@kkryss.se förutsättningar Det geografiska läget för entreprenörer och företagare medför till viss del speciella förutsättningar i gles- och landsbygder. Långa avstånd, kallt klimat och extrem gleshet är några exempel på detta. En särskild sårbarhet när det gäller förändringar i utbudet av kommersiell och offentlig service är en annan aspekt för dessa företag och entreprenörer. Källa: Glesbygdsverket

8 FöretagarnaRoslagen Larry Åberg larry.aberg@kkryss.se Särskilda krav Företagande där verksamheten ställer särskilda areella krav (exempelvis inom jordbruks-, skogs- eller vissa former av besöksnäring) är nätverkande ett naturligt inslag i gles- och landsbygdens företagande. Jämfört med tätorter är några karaktärsdrag en större andel arbetsintensiv industri samt mikroföretagens (upp till nio anställda) större andel av sysselsättningen. Källa: Glesbygdsverket

9 FöretagarnaRoslagen Larry Åberg larry.aberg@kkryss.se Procentandel av total sysselsättning som sysselsätts i microföretag (1-9 anställda). 2003


Ladda ner ppt "FöretagarnaRoslagen Larry Åberg Att vara företagare i Glesbygd nära storstad - hot eller möjlighet? Kompetensmässan 13.11 2007 Workshop."

Liknande presentationer


Google-annonser