Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information för förvaltningens personal den 19 februari 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information för förvaltningens personal den 19 februari 2010."— Presentationens avskrift:

1 Information för förvaltningens personal den 19 februari 2010

2 2 Disposition 1. Förra året Årsredovisningen (Per) 2. Innevarande år Regleringsbrevet (Boa) 3.Nästa år Budgetunderlaget (Lars)

3 3 Men först några ord om… … ett antal ”megautmaningar” de närmaste åren

4 4 Sex megautmaningar för universitet och högskolor 1. Studenttillströmningen 2. Kompetensförsörjningen 3. Konkurrenskraften 4. Alliansbildningar 5. Organisatorisk och administrativ utveckling 6. Ledarskapet

5 Budgetunderlag 2011-2013

6 Budgetunderlaget - en del i dialogen med regeringen Budgetunderlag (februari) Dialog med departementet (mars-maj) Budgetproposition (sep/okt) Regleringsbrev (december) Årsredovisning (februari)

7 Budgetunderlaget 2010-12 äskanden och utfall Utökat åtagande för att anordna decentraliserad utbildning omfattande 300 HST (32 mnkr/år) Nej Ett bibehållet takbelopp för att möta de omfattande varslen Ja, till och med utökat med 19,5 mnkr Ytterligare 56 designprislappar Ja Ytterligare 15 konstprislappar Nej Bibehållet uppdrag i miljövetenskap i Kiruna Ja 10 mnkr/år för ett nationellt centrum för samisk forskning Ingen reaktion

8 Äskanden i årets budgetunderlag ett utökat åtagande för att anordna decentraliserad utbildning omfattande 300 HST till en ersättning av 32,7 mnkr/år att erhålla möjlighet att avräkna ytterligare 15 konstprislappar under perioden att erhålla 10 mnkr/år för att inrätta ett nationellt centrum för samisk forskning en tillfällig utökning av takbeloppet, motsvarande 375 platser, under 2011 och 2012 en ökning av per capita-ersättningarna, främst inom hum-sam- området

9 Aktuella propositioner

10 10 Aktuella propositioner 1.Lärarutbildningspropositionen ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) Presenterades den 11 februari 2010 2. Studieavgifter Presenteras i dag!! 3.Nytt kvalitetssystem och kvalitetsbaserat resurstilldelningssystem Senast 20 mars 2010 4.Autonomi – organisatorisk frihet Senast 20 mars 2010

11 Slutligen: några ord om studenttillströmningen

12 12 Studenttillströmningen 1.Nybörjare 2.Totalt antal studenter 3.Helårsstudenter 4.Campusandelen 5.Studieintensitet 6.Demografin

13

14

15

16

17

18 Demografin antalet 19-åringar 2004-2018


Ladda ner ppt "Information för förvaltningens personal den 19 februari 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser