Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uthållig kommun – vägvisare mot smartare energianvändning Maria Steinbach Lindgren Enhetschef Kalmar 2009-10-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uthållig kommun – vägvisare mot smartare energianvändning Maria Steinbach Lindgren Enhetschef Kalmar 2009-10-02."— Presentationens avskrift:

1 Uthållig kommun – vägvisare mot smartare energianvändning Maria Steinbach Lindgren Enhetschef Kalmar 2009-10-02

2 Traditionell statlig styrning av kommuner Handlingsplan Programledning Statliga styrmedel Aktivitet1Aktivitet2Aktivitet3

3 Mjuk styrning i Uthållig kommun Kommunen prioriterar själv – utifrån egna förutsättningar –bestämmer innehåll och form till 100 % Energimyndigheten förutsätter att prioriteringarna är politiskt förankrade –Energi- och klimatstrategi ska finnas Energimyndigheten stödjer kommunen konsultativt –Kunskap –Nätverk

4 Fokus på åtgärder som kommunen råder över Åtgärder inom kommunens egna verksamheter Åtgärder som kommunen kan besluta om inom kommunens geografiska område Åtgärder som hushåll eller företag i kommunen kan besluta om

5 Uthållig kommun i Energimyndigheten GD Avd för Hållbar Energianvändning Enheten för Uthållig kommun EnSamTeMaTestLab

6 Tillgängliga medel Samverkansprogram – max 20 Mkr/år  Fysisk planering – 4,3 Mkr 2009-2011 Forskningsprogram - 16 Mkr 2009-2012

7 Forskningsprogram - Uthållig kommun Utlysning pågår: Samhällsvetenskaplig forskning… …om Uthållig kommun ÅrProjektmedel 2009 3 000 000 2010 5 000 000 2011 4 000 000 2012 4 000 000 Totalt 16 000 000

8 Annan pågående forskning KTH har fått 4,3 miljoner till Fysisk planering 2009-2011 Linköpings Universitet har fått 1,8 miljoner för Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier under tiden 2008 ‑ 12 ‑ 15—2010 ‑ 12 ‑ 31

9 Kommunikation Årsredovisning Goda exempel Nationellt arbetsmöte, NAM Extranätet Webben Nyhetsbrev Trycksaker Extern referensgrupp

10 Nationella arbetsmötet 5 temaområden: Energieffektivisering i fastigheter Fysisk planering Vindkraft Transporter Biogas Politikermöte

11 Kluster och nestorkomuner

12 Historik och framtid 2003-2007 Pilotprojekt med 5 kommuner på eget initiativ 2008-2011 Samverkansprogram med 66 kommuner på regeringens uppdrag 2010- Energi- effektiviserings- avtal med ”alla” kommuner 2010- Energikart- läggnings- checkar Länsstyrelserna får större roll i energi- och klimatpolitiken

13 Energieffektiviseringsavtalen -Målet är att alla kommuner och landsting skriver på -De åtar sig att arbeta med offentlig upphandling enligt energitjänstedirektivet -Ska ta fram mål & hpl för 2010-2014 -Årlig avrapportering till EM -Åtagandet  summa pengar till tjänst som ska arbeta med avtalet -UK-kommuner hanteras på samma sätt som alla andra (räcker inte att vara med i UK för att få pengar.

14 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Uthållig kommun – vägvisare mot smartare energianvändning Maria Steinbach Lindgren Enhetschef Kalmar 2009-10-02."

Liknande presentationer


Google-annonser