Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan."— Presentationens avskrift:

1 – en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

2 Från projekt till program Biogas Väst Samväte Vätgas Sverige Energieffektivt byggande Energigården Energieffektivisering i industrier Soluppgång i Väst Energi- och miljöinnovationer

3 Mål ”2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende, transporter och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.”

4 Smart Energis sex fokusområden 1.Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler 2.Effektiva godstransporter - grön logistik 3.Effektiva persontransporter 4.Förnybara drivmedel 5.Ökad produktion av energi från skog, åker, sol och vind 6.Energieffektiv konsumtion och produktion av varor och tjänster

5 Målgrupper Kommunstyrelser Kommundirektörer Kommunernas näringslivschefer Kommunförbunden Länsstyrelsen Utbildningssektorn NGOs Privata och offentliga finansiärer Universitet och högskolor Forskningsinstitut

6

7 Varför ska vi föra dialog? Känna till Förstå Acceptera Engagera Agera informera diskutera föra dialog processa

8 Dialogmöten alla, 06-07 (Energisession) Dialogmöte A Dm 16 april februariaprilmars juni maj Dialogmöte A Dm 08 maj Sammanställning av strategidokument Intensivarbete med dokumentet Dialogmöte Lok 27 Dialogmöte Perst 5 mars Dialogmöte Perst 4 juni Lokaler och byggnader Grön logistik Grön mobilitet Alt. drivmedel Jord, skog, sol o vind Livsstil + Jord … 17 mars Dokumentation löpande till projekt ledning Dialogmöte godst hösten 2008 Dialogmöte lok Dialogmöte Lok 9 april Dialogmöte Jord 26 maj Dialogmöte Livsstil 3 april Livsstil: ungdomsdag Universeum. 17 april Livsstil: 21 maj

9 Kommunförbunds- seminarier oktober septemberdecembernovember Underlag till strategi framtaget Arbetsmöte BM Version 1Arbetsmöte BM Arbetsprocess pågår 2008 Arbetsprocess pågår RF utb.dag augusti

10 Remiss januari mars februarimajapril 2009 september Beslut i fullmäktige RS Yttranden in Behandling i BM Arbetsprocess pågår Behandling i Beredningsgruppen för miljö (BM)

11 Förslag till klimatstrategi för Västra Götaland

12 Förslaget bygger på: Samarbete Långsiktighet Starkt ledarskap Minskad klimatpåverkan ska bidra till en stark ekonomi och nya jobb Fortsatt fokusering på 6 områden

13 Gemensamma kommunala mål och riktlinjer om byggnaders energiprestanda Utred och samordna ägardirektiv till energi-, bostads- och fastighetsbolag Beställarsamverkan: Ställ krav på energieffektivitet genom upphandling baserad på LCC-kalkyler Demonstrera energieffektivt byggande Utveckla kanalsjöfarten på Göta Älv Miljöeffektivisera lantbrukets transporter Använd industrispåren i Västra Götaland Samarbete mellan arbetsgivare för att minska bilpendlingen Skapa möjligheter för människor att resa fossilfritt från glesbygd till tätort – och tvärt om Gemensam upphandling av miljöbilar Forska på och demonstrera nya system för alternativa drivmedel Folkbildning och marknadsföring Öka produktionen av bioenergi Skapa nya jobb genom vindkraftsetableringar Öka efterfrågan på solvärme och solel Miljöanpassad handel Barn- och ungdomsperspektivet Offentlig konsumtion - upphandling och inköp Skatter som ekonomiska styrmedel som styr mot hållbar konsumtion Testa livsstilsförändringar bland anställda eller allmänheten

14 Samarbete och överenskommelser

15 Ökad produktion och efterfrågan på bioenergi Gemensamma kommunala mål och riktlinjer om byggnaders energiprestanda Offentlig konsumtion Ökad produktion och efterfrågan på solpaneler Utveckla kanalsjöfarten på Göta Älv Livsstil Prioriterade överenskommelser

16 Det har redan hänt saker... Power Väst – vindkraften fick fart Älvpendeln går mot förverkligande Man ska skapa samverkan mellan städer för miljöanpassad konsumtion

17 Vad görs framöver? Dialog Ung energi – för att nå ungdomar Arbeta med att få till många bra överenskommelser Formella politiska processer Beslut om regional klimatstrategi planeras till september 2009

18 Tack!


Ladda ner ppt "– en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser