Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Västsvensk samverkan för Miljöteknik - Workshop om utvecklingen i Västsverige efter valet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Västsvensk samverkan för Miljöteknik - Workshop om utvecklingen i Västsverige efter valet."— Presentationens avskrift:

1 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Västsvensk samverkan för Miljöteknik - Workshop om utvecklingen i Västsverige efter valet 2010 Välkomna till workshop 27 maj Målet med workshopen är att utveckla diskussionen om hur vi tillsammans kan öka andelen miljöteknik inom fyra områden på den västsvenska marknaden. •Energiförsörjning med biomassa som råvara •Förnybar elförsörjning och smarta distributionsnät •Hållbara energieffektiva transporter •Hållbart energieffektivt byggande

2 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Informera dig och gå med GAME Du kan läsa mer om oss på www.gamenetwork.se. Där kan du även anmäla dig till vår e-postlista. www.gamenetwork.se Utnyttja nätverkets möjligheter till samarbete Var med och starta samarbetsprojekt. Informerad dig om aktuella miljöfrågor. Ta del av möjligheterna till Europeisk projektfinansiering. Nätverket GAME Game är ett västsvenskt nätverk som består av personer verksamma inom miljöteknik från näringsliv, universitet, forskningsinstitut och samhälle. Gemensamt för oss är att vi vill samverka för en hållbar utveckling vad det gäller energi- och miljöteknik. Ett nätverk för dig som vill samverka kring utvecklingen i Västsverige och som vill skaffa fler kontakter inom näringsliv, samhälle och forskningen. Nätverket har idag ca 400 medlemmar. Rebecca Brembeck, Anders Ahlbäck & Jonas Norrman

3 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Aktuella samarbeten •Valspecial! Regionutveckling mot en hållbar utveckling – Frukostmöte 21 maj 2010. •Biodriv – Framtidsscenarier för Preems bioraffinaderi i Göteborg •iKNEG – Klimatindikatorer för samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) •Ökat EU-samarbete i Västsverige •Västsvensk kraftsamling •Effektiv omvärldsbevakning inom hållbar utveckling. Läs mer på www.gamenetwork.se

4 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se info@gamenetwork.se www.gamenetwork.se

5 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Västsvensk handlingsplan för miljöteknik Jonas Norrman, Projektledare, Nätverket GAME Energiförsörjning med biomassa som råvara Robert Onsander, Projektledare, Det västsvenska kemi- och fordonsbränsleklustret Förnybar elförsörjning och smarta distributionsnät Anders Lindskog, Projektledare Smarta nät, SP Hållbara energieffektiva transporter Lennart Pilskog, Director Public Affairs, Volvo Lastvagnar samt aktör i samarbetet KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg Hållbart energieffektivt byggande Peter Holmberg, Miljöchef, Västra Götalandsregionen Rundabordsdiskussioner

6 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Diskussionsunderlag •Återkoppling till Energisessionerna (EU mål och samarbetsområden för nätverket GAME) •Förslag på samverkansaktiviteter •Hur vi på bästa sätt samverkar med nationella och europeiska aktörer.

7 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se EU:s miljömål för Västsverige Industri ForskningSamhälle biomassa som råvara Förnybar el & smarta nät Hållbara transporter Hållbara byggnader Styrkeområden Aktörer Målbild Samverkan & Samarbete

8 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Resultat från Energisession 2010

9 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Vilken är utmaningen? Miljöaspekt, påverkan och effekt? Aspektmål och effektmål? Vilka är bäst i världen? Industri ForskningSamhälle Antar vi tillsammans utmaningen och att bli bäst i världen? Forskning & Industri?

10 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Förslag på samverkansaktiviteter 1.Inrätta ett expertråd (åtgärd 1) 2.Genomför utvärderingar av helhetsbilden (åtgård 4) 3.Påverka utformning av EU –program (åtgärd 19) 4.Finansiera demoanläggningar (åtgärd 39) 5.Uppmuntra miljökrav i offentlig upphandling (åtgärd 40) 6.Utveckla de statliga aktörernas marknadsanalysfunktioner (åtgärd 56) 7.Utveckla hemmamarknaden genom offentlig upphandling (åtgärd 62) 8.Fungera som demo/referens (åtgärd 63)

11 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se 1.Utveckla nätverk samt stärka existerande nätverk. Utveckla kontakterna och främja samarbetet mellan nationella, regionala och lokala initiativ inom miljöteknikområdet. 4. Identifiera och kommunicera Sveriges konkurrensfördelar inom miljötekniken, genom att i samarbete med berörda intressenter kartlägga och formulera ”fokusområden”. 5. Samla in, analysera och sprida väsentlig information och kunskap längs med hela värdekedjan. 6. Verka för att stärka det internationella kunskapsutbytet och här identifiera behov och möjliga insatsområden, samt återkoppla till regeringen. 9. Ha överblick över Sveriges internationella åtaganden på miljöteknikområdet, samt verka för att Sverige fortsatt ska vara ledande och politiskt driva processer för att främja miljöteknik i bred bemärkelse genom att ge råd till regeringen och bistå med underlag.

12 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se

13 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Rundabordsdiskussion •Hur kan vi samverka och samarbeta för att tillsammans nå uppsatta mål? •Vilka är målkonflikterna? •Hur vill vi samverka med nationella aktörer? •Hur står sig västsvensk miljöteknik gentemot internationella alternativ? •Vilken andel har miljötekniken på den västsvenska marknaden?

14 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Västsvensk handlingsplan för miljöteknik Jonas Norrman, Projektledare, Nätverket GAME Energiförsörjning med biomassa som råvara Robert Onsander, Projektledare, Det västsvenska kemi- och fordonsbränsleklustret Förnybar elförsörjning och smarta distributionsnät Anders Lindskog, Projektledare Smarta nät, SP Hållbara energieffektiva transporter Lennart Pilskog, Director Public Affairs, Volvo Lastvagnar samt aktör i samarbetet KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg Hållbart energieffektivt byggande Peter Holmberg, Miljöchef, Västra Götalandsregionen Rundabordsdiskussioner

15 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se 20112010200920082007200620052004 ? Första styrelsen Utredningen Val Andra styrelsen

16 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Kriterier för styrkeområden Aktörer Storlek/kvalitet/framstående (kr) Samverkan/samarbete


Ladda ner ppt "Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Västsvensk samverkan för Miljöteknik - Workshop om utvecklingen i Västsverige efter valet."

Liknande presentationer


Google-annonser