Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

nooil. Fossilbränslefri region Klimatmål för regional utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "nooil. Fossilbränslefri region Klimatmål för regional utveckling"— Presentationens avskrift:

1 nooil. Fossilbränslefri region Klimatmål för regional utveckling
Med fokus på kommunala TRANSPORTER Generell presentation av RF och våra mål de närmaste åren. Betoning ska ligga på en rund och gränslös region, upplevelseindustri/besöksnäring, slutförvar och vaccin.

2 Fossilbränslefri region 2030 TRANSPORTER
Delmål vägtrafik År 2014 är utsläppen av fossil koldioxid från vägtrafiken i Kalmar län 5 procent lägre än år 1990. År 2020 är utsläppen av fossil koldioxid från vägtrafiken i Kalmar län 50% lägre än år 1990. (2008: utsläppen har ökat med 22 % jfr 1995) Delmål persontransporter År 2020 är alla samhällsbetalda resor klimatneutrala (befintligt delmål). Delmål godstransporter År 2020 är alla samhällsbetalda godstransporter klimatneutrala nooil.

3 Fossilbränslefri region 2030 TRANSPORTER
Delmål biogas År 2014 finns det minst 4500 biogasbilar i Kalmar län, varav minst 300 inom offentlig sektor. År 2020 är motsvarande siffra biogasbilar, varav minst i offentliga sektor. År 2014 finns det minst nio tankställen för biogas, väl spridda i länet. År 2016 finns det minst ett tankställe för biogas i varje kommun. nooil.

4 Fossilbränslefri region 2030 TRANSPORTER
Åtgärdsförslag/utmaningar länets offentliga sektor och företag, vid köp av fordon eller transporttjänst (taxi, leasade personbilar, hyrbil, varutransporter m.m.), endast upphandlar personbilar och lätta lastbilar som är snåla och som körs på förnybara drivmedel. länets offentliga sektor och företag erbjuder all personal som kör i tjänsten en utbildning i sparsam körning länets kommuner planerar konsekvent för minskade transportbehov (t ex bättre gång- och cykelmöjligheter, nybyggnad i bra kollektivtrafikläge) och, i samarbete med andra berörda, arbetar fram en regional översiktsplan senast år 2014 nooil.

5 Fossilbränslefri region 2030 TRANSPORTER
Åtgärdsförslag/utmaningar, forts länets fastighetsägare integrerar kommersiella bilpooler i större fastighetsetableringar, såväl nya som befintliga. länets offentliga sektor och företag (såväl privata som offentliga), vid köp godstransporttjänster, ställer tydliga krav på klimateffektivitet. nooil.

6 Fossilbränslefri region 2030 TRANSPORTER
Åtgärdsförslag/utmaningar, forts ett länsprojekt som undersöker förutsättningarna för samlastningscentral(er) för offentlig varudistribution (jmf bl a Växjö och Nacka). ett länsprojekt där offentlig sektor, transportsäljare och transportköpare samarbetar för minskad klimatpåverkan från godstransporter på väg och om hur upphandling kan genomföras med tydliga krav på klimateffektivitet. nooil.


Ladda ner ppt "nooil. Fossilbränslefri region Klimatmål för regional utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser