Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nooil. Fossilbränslefri region Klimatmål för regional utveckling Med fokus på kommunala TRANSPORTER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nooil. Fossilbränslefri region Klimatmål för regional utveckling Med fokus på kommunala TRANSPORTER."— Presentationens avskrift:

1 nooil. Fossilbränslefri region Klimatmål för regional utveckling Med fokus på kommunala TRANSPORTER

2 Fossilbränslefri region 2030 TRANSPORTER Delmål vägtrafik • År 2014 är utsläppen av fossil koldioxid från vägtrafiken i Kalmar län 5 procent lägre än år 1990. • År 2020 är utsläppen av fossil koldioxid från vägtrafiken i Kalmar län 50% lägre än år 1990. (2008: utsläppen har ökat med 22 % jfr 1995) Delmål persontransporter • År 2020 är alla samhällsbetalda resor klimatneutrala (befintligt delmål). Delmål godstransporter • År 2020 är alla samhällsbetalda godstransporter klimatneutrala nooil.

3 Fossilbränslefri region 2030 TRANSPORTER Delmål biogas • År 2014 finns det minst 4500 biogasbilar i Kalmar län, varav minst 300 inom offentlig sektor. År 2020 är motsvarande siffra 10 000 biogasbilar, varav minst 1 000 i offentliga sektor. • År 2014 finns det minst nio tankställen för biogas, väl spridda i länet. År 2016 finns det minst ett tankställe för biogas i varje kommun. nooil.

4 Fossilbränslefri region 2030 TRANSPORTER Åtgärdsförslag/utmaningar • länets offentliga sektor och företag, vid köp av fordon eller transporttjänst (taxi, leasade personbilar, hyrbil, varutransporter m.m.), endast upphandlar personbilar och lätta lastbilar som är snåla och som körs på förnybara drivmedel. • länets offentliga sektor och företag erbjuder all personal som kör i tjänsten en utbildning i sparsam körning • länets kommuner planerar konsekvent för minskade transportbehov (t ex bättre gång- och cykelmöjligheter, nybyggnad i bra kollektivtrafikläge) och, i samarbete med andra berörda, arbetar fram en regional översiktsplan senast år 2014 nooil.

5 Fossilbränslefri region 2030 TRANSPORTER Åtgärdsförslag/utmaningar, forts • länets fastighetsägare integrerar kommersiella bilpooler i större fastighetsetableringar, såväl nya som befintliga. • länets offentliga sektor och företag (såväl privata som offentliga), vid köp godstransporttjänster, ställer tydliga krav på klimateffektivitet. nooil.

6 Fossilbränslefri region 2030 TRANSPORTER Åtgärdsförslag/utmaningar, forts • ett länsprojekt som undersöker förutsättningarna för samlastningscentral(er) för offentlig varudistribution (jmf bl a Växjö och Nacka). • ett länsprojekt där offentlig sektor, transportsäljare och transportköpare samarbetar för minskad klimatpåverkan från godstransporter på väg och om hur upphandling kan genomföras med tydliga krav på klimateffektivitet. nooil.


Ladda ner ppt "Nooil. Fossilbränslefri region Klimatmål för regional utveckling Med fokus på kommunala TRANSPORTER."

Liknande presentationer


Google-annonser