Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt mobilitetskontor i Kalmar län 2005-08 & 2008-12 Exempel på genomförda & pågående projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt mobilitetskontor i Kalmar län 2005-08 & 2008-12 Exempel på genomförda & pågående projekt."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt mobilitetskontor i Kalmar län 2005-08 & 2008-12 Exempel på genomförda & pågående projekt

2 Regionalt Mobilitetskontor …att genom informationsåtgärder påverka människornas attityder och beteenden mot ett hållbart transportsystem Komplement till traditionell trafikplanering

3 Trafikens problem… •Klimatpåverkan •Luftföroreningar •Buller •Mark & barriärer •Olyckor • Hälsoproblem

4 Vi reser mer och mer • Svenska folket reser ca 50% mera nu än för 25 år sedan. •För att kunna möta en ökad biltrafik behöver därför kollektivtrafiken i kombination med cykel och gång öka sin marknadsandel. •Man ska inte behöva ta bilen för att uträtta sina dagliga basbehov.

5 Verktyg för ett hållbart resande… - Betala via lönen -Mötesplanera med tidtabell -Rabattkort på jobbet -Testresenärer - Resepolicy -Transportplaner -Upphandling -Kommunal planering -Avsiktsförklaring -Hälsotrampare -Serviceavtal -Tjänstecyklar -Miljöfordon -Bildelning -Sparsam körning -Samåkning -Reserevision -Telefonkonferenser -Videokonferenser Vilka verktyg använder du? Kollektivtrafik Cykel Styrande dokument Bilen IT-lösningar

6 Alla vinner på hållbara transporter •Minskad miljöpåverkan •Bättre ekonomi för individen, arbetsgivaren och samhället •Bättre hälsa - friskare och piggare personal •Mera tid till annat - mindre tid på vägarna eller i luften •Ökad trafiksäkerhet

7 Hälsa, arbetseffektivitet, sjukdagar… 30 minuter daglig fysisk aktivitet ger: • halverad risk för hjärt-/kärlsjukdomar • 30 - 50 % lägre risk för typ 2 diabetes • motverkar höga blodfetter och högt blodtryck • motverkar övervikt och fetma • (Wennberg, 2009; Folkhälsoinstitutet, 2007; Hemmingsson, et al., 2005)

8 Regionalt Mobilitetskontor  Avsiktsförklaringar med miljö och trafik- säkerhet 2005-07  Gemensam upphandling 2006-07  Smart trafikant / MOVE 2006-08 --------------------  Sektor persontransporter 2007-  Europeiska trafikantveckan 2008 -  Smarta hemtjänsteresor 2008 -  CERO 2010 -  SydostTrampar 2009 -

9 Kommuner som antagit avsiktsförklaringar på kommunstyrelsenivå.

10 Sektor persontransporter  Samlar alla aktörer inom persontransporter i länet för gemensamma projekt och åtgärder. Projekt fram till idag:  Gemensam upphandling resulterade i inköp av 300 miljöbilar till alla kommuner i länet samt RF och KSRR  Transportklimp –ansökan  Europeisk trafikantvecka  Slagits samman med Uthållig kommuns transportgrupp fr.o.m. 2010

11 Metod för bättre kommunala tjänsteresor •Beskriver hur man effektiviserar kommunens fordons- ägande –Förvaltning av fordon, körsätt, planering av resor samt vägval • Resulterar i: –minskade kostnader –minskad miljöpåverkan –bättre arbetsmiljö –ökad trafiksäkerhet –bättre service 2014-06-2611

12 Vinster med kommunal reserevision

13 13Vägverket2014-06-26 Resultat från pilotprojekt (Orust) Kort om resultaten: •Antalet körda mil har minskat med nästan 30 % •Andelen insatstid som används till vårdtagare har ökat med drygt 40 % •Övertiden har upphört

14 Hemtjänstresor Förstudie 2008: Genomförd i ett distrikt och arbetslag i fem kommuner för att analysera besparings- Potentialen: •Kalmar •Älmhult •Karlshamn •Ronneby •Sölvesborg Sedan 2009 i Kalmar län: •Mörbylånga •Nybro •Oskarshamn

15 Smarta trafikant

16 Smart trafikant gör skillnad…

17

18 CERO - Från klimatmål till mål för resbeteende… %CO 2

19 Europeiska trafikantveckan •Europeiska trafikantveckan, hela veckan •Den bilfria dagen den 22 september •Permanenta åtgärder •I stan utan min bil, med avstängd gata •I stan utan min bil, med aktivitet •Man kan delta på olika nivåer: För att räknas som deltagande kommun ska man göra minst en permanent åtgärd som för över eller nyskapar trafikyta som bara får användas av fotgängare, cyklister eller kollektivtrafik. Annars räknas man som stödjande kommun

20 Regionalt mobilitetskontor – en långsiktig plattform som utvecklar regionen

21 Tack för uppmärksamheten! Hannele Johansson Hannele.johansson@energikontorsydost.se Tfn: 0734-19 91 81


Ladda ner ppt "Regionalt mobilitetskontor i Kalmar län 2005-08 & 2008-12 Exempel på genomförda & pågående projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser