Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Har för få aktörer ägt trafiksäkerhetsproblemet och kan nya identifieras ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Har för få aktörer ägt trafiksäkerhetsproblemet och kan nya identifieras ?"— Presentationens avskrift:

1 Har för få aktörer ägt trafiksäkerhetsproblemet och kan nya identifieras ?

2 En helt vanlig dag… •04.56 Lokaltrafikbussarna i Bollnäs hämtas ut från garaget •05.30 Brolins Åkeri AB kör dagens första transport •07.00 Länsstyrelsens avdelning för administration och förvaltning åker på studieresa till Västerås •10.00 Taxi Ljusdal kör första färdtjänsttrsp •11.00 Landstingsstyrelsens samverkansråd åker på studiebesök till •12.00 PRO Sandviken reser på studiebesök med buss till Borlänge •12.30 Mattransport till äldreboendet Hesselgrenska i Hofors •17.30 Alfta GIF 12-åringar reser för match mot Söderhamn/Ljusne HC

3 Vad är en avsiktsförklaring ? •En skriftlig uppföljningsbar deklaration av vad man tänker göra utifrån sin organisations förutsättningar – i stort och smått. •Namnet på beslutad avsikt/dokument är inte avgörande under förutsättning att det följer ovanstående definition.

4 NTF har unika möjligheter att arbeta med Regional Samling •Övergripande mål: Att NTF ska vara en aktör som bidrar till att antalet avsiktsförklaringar ökar i landet, såväl nationellt, regionalt och lokalt - samt att avsikterna genomförs

5 Tre problemområden •Förbättrad hastighetsanpassning och användning av skyddssystem •Ökad trafiknykterhet •Förbättrad säkerhet för barn och unga i trafiken

6 3 former beskrivs i NTFs verksamhetsinriktning 2006-2007 •Opinionsbildning – befintliga projekt •Styrelsernas roll •Medlemsorganisationer och nätverk

7

8 Styrelsernas roll NTFs styrelser, både på riks- och länsplanet har goda kontakter med stora delar av samhället såsom organisationer, kommuner,landsting, företag mm. Aktörer med stort inflytande på vägtransportsystemet bl a som utformare och som utförare och upphandlare av transporter

9 Styrelsernas roll Mål •Att andelen styrelseledamöter som engagerar sig i arbetet med nationell och regional samling ökar

10 Exempel på resultat från ett NTF- förbund •Landstingspolitiker – drivit internt ”på gång” med miljö o trafiksäkerhet, resepolicy •Försäkringsbolag – ”på gång” •Chef inom Polismyndigheten – avsiktsförklaring formulerad •Ordf i länets Hem och samhälle – avsiktsförklaring formulerad

11 Forts. •Länsstyrelsen – engagemang hos landshövdingen. Avsikt formulerad men en punkt diskuteras fortfarande…. •Ordf. äldrerådet – avsikt klar •Ordf yrkesförarrådet – avsikt klar •Ordf. SPRF – avsikt klar •SPF – avsikt klar •Kommun – avsikt klar

12 Länsstyrelsens egna transporter: •2004 – Tolv egna tjänstebilar som körs 36 000 mil/år •Vid kommande upphandling ska bilarna förses med bältespåminnare och alkolås •2005/2006- Samtliga 16 bilar försedda med alkolås och bältespåminnare

13 NTFs 1+1- kampanj ! •Varje styrelseledamot i NTF och NTF- förbundens styrelser ”öppnar dörren” till 1 aktör inom förvärvsarbetet och 1 aktör i det frivilliga engagemanget

14 Stöd till NTF-förbundens styrelser och till andra aktörer •Nyproducerat pärmmaterial •Erbjudande om utbildning •Kontinuerlig avstämning och support •Avdelning på hemsida •E-postinformation

15 Medlemsorganisationer och nätverk •74 medlemsorganisationer. •23 egna länsförbund •över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar och kommittéer. •För närvarande är det ett 15-tal MO på riksnivå som formulerat en avsiktsförklaring

16 Medlemsorganisationer och nätverk Mål •Att antalet medlemsorganisationer, kommuner, landsting, företag m fl aktörer som avger avsiktsförklaringar ska öka

17 Exempel på potential för arbetet med Regional samling ? •Upphandlade person- och godstransporter för 50 miljarder kronor årligen i landet

18 Konkreta exempel: •”Säker bussresa” •Påverka kvalitén på de egna resorna i jobbet – resepolicy/ts-policy •Påverka upphandling av externa transporter – upphandlingskrav •Betrakta trafikskador som ett arbetsmiljöproblem •Inse vinsterna med trafiksäkerhet

19 Fågelsta Åkeri

20 Robertsfors Mål till 2007 - utdrag •Det skall finnas alkolås i samtliga tjänstebilar som köps in •Andelen miljöanpassade fordon skall öka i kommunens fordonspark med 20 procent •I upphandling av resor och transporter skall kraven på trafiksäkerhet och miljö öka

21 Länstrafiken Örebro • Harmoniserade krav på drogfrihet och drogförebyggande arbete införs i alla kommunala upphandlingar • Bälten i alla bussar senast augusti 2006 • Försök med alkolås i bussar och tjänstebilar • Hastighetsövervakande mätningar skall genomföras • Kvalitetsrevision skall vidareutvecklas

22 • Vid föreningstransporter med bil bör fyra stjärnor i EuroNcap eftersträvas • Trepunktsbälten på alla platser • Nyktra och drogfria förare • Vi hyr endast bussar med säkerhetsbälten • Dokumenterad bromstest var 6:e månad • Cykelhjälm ska användas vid bruk av cykel Skellefteå AIK

23 Nya spännande grepp •Fler och fler kommuner lyfter in avsikter i handlingsplanen för Lag om skydd mot olyckor •Q III-arbetet •RFs policy och det sociala ledarskapet •Handbok för bättre kommunala tjänsteresor •mm

24 Vad kan vi åstadkomma tillsammans? MASSOR – genom att vi hjälps åt att ta ställning och formulera avsikter för en säkrare trafik


Ladda ner ppt "Har för få aktörer ägt trafiksäkerhetsproblemet och kan nya identifieras ?"

Liknande presentationer


Google-annonser