Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Placerade barn och unga i familjehem och HVB Trygg och säker vård – SoS Nationellt kunskapsstödNationellt kunskapsstöd - Handbok - Handbok - Vägledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Placerade barn och unga i familjehem och HVB Trygg och säker vård – SoS Nationellt kunskapsstödNationellt kunskapsstöd - Handbok - Handbok - Vägledning."— Presentationens avskrift:

1 Placerade barn och unga i familjehem och HVB Trygg och säker vård – SoS Nationellt kunskapsstödNationellt kunskapsstöd - Handbok - Handbok - Vägledning skola socialtjänst - Vägledning skola socialtjänst - Grundutbildn för familjehem - Grundutbildn för familjehem - BRA-fam rekrytering/bedömning - BRA-fam rekrytering/bedömning Regeringen /soc.dep - Lagändringar i SoL 1 jan -13 - Lagändringar i SoL 1 jan -13 - Allmänna råd och föreskrifter (SOSFS: 2012:11) - Allmänna råd och föreskrifter (SOSFS: 2012:11) - Statsbidrag årligen 200 milj - Statsbidrag årligen 200 milj Trygg och säker vård – SoS Nationellt kunskapsstödNationellt kunskapsstöd - Handbok - Handbok - Vägledning skola socialtjänst - Vägledning skola socialtjänst - Grundutbildn för familjehem - Grundutbildn för familjehem - BRA-fam rekrytering/bedömning - BRA-fam rekrytering/bedömning Regeringen /soc.dep - Lagändringar i SoL 1 jan -13 - Lagändringar i SoL 1 jan -13 - Allmänna råd och föreskrifter (SOSFS: 2012:11) - Allmänna råd och föreskrifter (SOSFS: 2012:11) - Statsbidrag årligen 200 milj - Statsbidrag årligen 200 milj BoU-överenskommelsen BoU-överenskommelsen 2011-13 (-14)- SKL 2011-13 (-14)- SKL Utvecklingsledare i varje län med uppdrag att: (SKL samordnar)Utvecklingsledare i varje län med uppdrag att: (SKL samordnar) Systematisk uppföljning av placerade barn (utifrån BBIC) - utvidgasSystematisk uppföljning av placerade barn (utifrån BBIC) - utvidgas Medv. i utveckl och implementering av det nationella kunskapsstödetMedv. i utveckl och implementering av det nationella kunskapsstödet Arbeta utifrån lokala önskemål och förutsättninar – egna utv.projektArbeta utifrån lokala önskemål och förutsättninar – egna utv.projekt Kartläggning, konferenser, nätverksbyggandeKartläggning, konferenser, nätverksbyggande Ingå i den regionala stödstrukt., komplettera och förstärka BBIC- nätverken samt övriga nätverkIngå i den regionala stödstrukt., komplettera och förstärka BBIC- nätverken samt övriga nätverk BoU-överenskommelsen BoU-överenskommelsen 2011-13 (-14)- SKL 2011-13 (-14)- SKL Utvecklingsledare i varje län med uppdrag att: (SKL samordnar)Utvecklingsledare i varje län med uppdrag att: (SKL samordnar) Systematisk uppföljning av placerade barn (utifrån BBIC) - utvidgasSystematisk uppföljning av placerade barn (utifrån BBIC) - utvidgas Medv. i utveckl och implementering av det nationella kunskapsstödetMedv. i utveckl och implementering av det nationella kunskapsstödet Arbeta utifrån lokala önskemål och förutsättninar – egna utv.projektArbeta utifrån lokala önskemål och förutsättninar – egna utv.projekt Kartläggning, konferenser, nätverksbyggandeKartläggning, konferenser, nätverksbyggande Ingå i den regionala stödstrukt., komplettera och förstärka BBIC- nätverken samt övriga nätverkIngå i den regionala stödstrukt., komplettera och förstärka BBIC- nätverken samt övriga nätverk

2 Statsbidraget till Barnsatsningen för implementering samt merkostnad för barnets egen socialsekr. mm 200 milj årligt statsbidrag varav: - 100´ till SoS-uppdraget ToSV, varav 60´ till fortbildning/komp.utv. där komm själva ska stå för sin del - 100´till kommunerna, kostnadstäckning enligt finans.princ. varav 65´till kostn/utb (merkostnadsers.) 35´ej öronmärkta 185 milj årligen från 2015 anslagshöjning Se bl.a. Överenskommelserna för år 2013 – Staten och SKL. ”Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.” 200 milj årligt statsbidrag varav: - 100´ till SoS-uppdraget ToSV, varav 60´ till fortbildning/komp.utv. där komm själva ska stå för sin del - 100´till kommunerna, kostnadstäckning enligt finans.princ. varav 65´till kostn/utb (merkostnadsers.) 35´ej öronmärkta 185 milj årligen från 2015 anslagshöjning Se bl.a. Överenskommelserna för år 2013 – Staten och SKL. ”Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.”

3 BoU-satsning Gävleborg detta händer under våren 2013 Konf Trygg och säker vård – 21 januari Örebro. Info om allt som pågår omkring Placerade Barn.Konf Trygg och säker vård – 21 januari Örebro. Info om allt som pågår omkring Placerade Barn. Länsövergripande överensk. Läkarundersök. Placerade Barn, arbetsgrupp med omstart 1 febr -13Länsövergripande överensk. Läkarundersök. Placerade Barn, arbetsgrupp med omstart 1 febr -13 Samarbetskonferens Skola/Socialtj/Hälso-sjukv 23 april Gävle (Gasklockan) – vägledningsmatr.Samarbetskonferens Skola/Socialtj/Hälso-sjukv 23 april Gävle (Gasklockan) – vägledningsmatr. SoS Utbildning av utbildare för Grundutb. till familjehem. Senare planeras lokalt upplägg i länetSoS Utbildning av utbildare för Grundutb. till familjehem. Senare planeras lokalt upplägg i länet Handledningsutb. för familjehemssekr. i länet (upphandling pågår) 9/10 dgr. Prel. start höstenHandledningsutb. för familjehemssekr. i länet (upphandling pågår) 9/10 dgr. Prel. start hösten Konf Trygg och säker vård – 21 januari Örebro. Info om allt som pågår omkring Placerade Barn.Konf Trygg och säker vård – 21 januari Örebro. Info om allt som pågår omkring Placerade Barn. Länsövergripande överensk. Läkarundersök. Placerade Barn, arbetsgrupp med omstart 1 febr -13Länsövergripande överensk. Läkarundersök. Placerade Barn, arbetsgrupp med omstart 1 febr -13 Samarbetskonferens Skola/Socialtj/Hälso-sjukv 23 april Gävle (Gasklockan) – vägledningsmatr.Samarbetskonferens Skola/Socialtj/Hälso-sjukv 23 april Gävle (Gasklockan) – vägledningsmatr. SoS Utbildning av utbildare för Grundutb. till familjehem. Senare planeras lokalt upplägg i länetSoS Utbildning av utbildare för Grundutb. till familjehem. Senare planeras lokalt upplägg i länet Handledningsutb. för familjehemssekr. i länet (upphandling pågår) 9/10 dgr. Prel. start höstenHandledningsutb. för familjehemssekr. i länet (upphandling pågår) 9/10 dgr. Prel. start hösten

4 Hur många barn är placerade idag i Gävleborg? någon gång under året Antal barn/unga som någon gång under året 2011 i åldrarna 0-20 år fick vård utanför hemmet – frivilligt (enligt SoL) eller med tvång (enligt LVU) Totalt placerade, 1035 varav 259 med tvångTotalt placerade, 1035 varav 259 med tvång. Det finns skillnaderna i antal placeringar mellan våra kommuner. Söderhamn, Bollnäs samt Gävle ligger högst, medan våra minsta kommuner ligger lägst (Ljusdal, Hofors, Ockelbo samt Ovanåker). Antalet heldygnsinsatser säger inget om kvalitet i insatsernaAntalet heldygnsinsatser säger inget om kvalitet i insatserna eller om antalet omhändertagna och placerade barn är på rätt nivå. placeringstal på 8,4I ett jämförelsetal mellan olika län så ligger Gävleborg relativt högt med ett placeringstal på 8,4 (per 1000 barn och unga i befolkningen). Endast Gotland har fler placeringar. Gävleborgs län ligger även högt när det gäller frivilliga stödinsatserGävleborgs län ligger även högt när det gäller frivilliga stödinsatser inom öppenvård till barn och unga. någon gång under året Antal barn/unga som någon gång under året 2011 i åldrarna 0-20 år fick vård utanför hemmet – frivilligt (enligt SoL) eller med tvång (enligt LVU) Totalt placerade, 1035 varav 259 med tvångTotalt placerade, 1035 varav 259 med tvång. Det finns skillnaderna i antal placeringar mellan våra kommuner. Söderhamn, Bollnäs samt Gävle ligger högst, medan våra minsta kommuner ligger lägst (Ljusdal, Hofors, Ockelbo samt Ovanåker). Antalet heldygnsinsatser säger inget om kvalitet i insatsernaAntalet heldygnsinsatser säger inget om kvalitet i insatserna eller om antalet omhändertagna och placerade barn är på rätt nivå. placeringstal på 8,4I ett jämförelsetal mellan olika län så ligger Gävleborg relativt högt med ett placeringstal på 8,4 (per 1000 barn och unga i befolkningen). Endast Gotland har fler placeringar. Gävleborgs län ligger även högt när det gäller frivilliga stödinsatserGävleborgs län ligger även högt när det gäller frivilliga stödinsatser inom öppenvård till barn och unga.


Ladda ner ppt "Placerade barn och unga i familjehem och HVB Trygg och säker vård – SoS Nationellt kunskapsstödNationellt kunskapsstöd - Handbok - Handbok - Vägledning."

Liknande presentationer


Google-annonser