Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling och uppföljning •SKL:s priofråga ”bättre stöd till utsatta barn” •Projekttid mars-november -10 –Kommunerna efterfrågade stöd –Utförarna efterfrågade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling och uppföljning •SKL:s priofråga ”bättre stöd till utsatta barn” •Projekttid mars-november -10 –Kommunerna efterfrågade stöd –Utförarna efterfrågade."— Presentationens avskrift:

1 Upphandling och uppföljning •SKL:s priofråga ”bättre stöd till utsatta barn” •Projekttid mars-november -10 –Kommunerna efterfrågade stöd –Utförarna efterfrågade enhetlighet •”Upphandling och uppföljning av HVB - för barn och unga”, SKL 2010

2 Upphandlingsprocessen

3 Utvärderingsmodell •Skallkrav – börkrav? Vad innebär det? •Lägsta pris/ekonomiskt mest fördelaktigt (”Kvalitetsupphandling”) •För- och nackdelar •Hur utvärderar man? •Rörelse mot kundvals(LOV)liknande förfrågningsunderlag

4 Kollision mellan socialtjänsten och LOU •Individens behov (SoL) – leverantörens rätt (LOU) •Direktupphandling •Rangordning •Undantag –Var tydlig med kommunens intentioner. Kommer undantag göras? –Avrop/beställningsorder

5 Upphandling Placering Ev individavtal Uppföljning Direkt- upphandling SiSEgen regi Ramavtal

6 UBU Uppföljning Barn och Unga- vård och boende (fd. H.U.U.S.) •Södertörnskommunerna - nätverk •Projekttid 1 jan 2011 - 1 juli 2012 •Styrgrupp FOU Södertörn/SKL •Projektgrupp •Huddinge, Södertälje, Botkyrka, Salem, Nacka •Haninge, Värmdö, Nynäshamn

7 Syfte •Ge kunskap om institutionerna •Ge bättre underlag inför placering •Ge underlag för jämförelse vid tex upphandling •Uppfylla kommunens krav på uppföljning –God kvalitet –”Får vi vad vi köper?”

8 Användaruppföljning Barn/ ungdom Handläggare Analys av resultat Vårdnads- havare Upplevd kvalitet Tjänstekvalitet

9 Utgångspunkter •Ökat tryck på uppföljning och kvalitetssäkring •Evidensbaserat arbete i socialtjänsten –Bästa kunskap för tillfället? –Brukarens erfarenhet och önskemål? –Professionell bedömning av ovan. •Kommunernas ansvar för god kvalitet

10 Fokus •Kritiska variabler (sammanbrott, lagrum osv) •Måluppfyllelse (enligt BBIC) •Skola och hälsa •Trygghet, omhändertagande •Utförarkompetens

11 Handläggarfrågor 47st •Bakgrundsvariabler –Kön, ålder (ej namn, personnummer), placeringsorsaker, diagnos osv •Uppgifter om utförare –Namn, antal platser, målgrupp, metoder kompetens, samverkan osv •Uppgifter om placeringen –Akut/planerad, måluppfyllelse enl BBIC, omhändertagande, adm

12 Frågor till ungdomen 24 st •Boendemiljö/integritet –Knackade personalen på? Var det rent och fräscht? Kunde du prata enskilt i telefon? Tillgång till internet, inflytande •Stöd, trygghet, omhändertagande –Stöd i skolarbete, i ungdomsgruppen, i familjerelationer, tillit till personalen? Utsatthet, möjlighet till läkarkontakt •Vardag –Förbättrade kost- o motionsvanor, fritid

13 Frågor till vårdnadshavare 20 st •Måluppfyllelse –Fick barnet hjälp med sina problem/skol-arbete/hälsa? •Personalens kompetens –Bemötande, samverkan, stöd •Omhändertagande –Hur trivdes ditt barn? Trygghet, inflytande i vardagen? Kost?

14 När? •Efter avslutad dygnetruntplacering på HVB, SiS, i träningslägenhet eller stödboende –Vid såväl SoL som LVU som LSU- placeringar (pga uppföljningsansvar) •För åldrarna 12-21år •Placeringen har pågått minst 7 dagar •Inom 3 månader från avslut

15 Hur? •Formulär finns i systemet och på papper •Handläggare besvarar bakgrund och själv ”sin” del •Ungdomar besvarar sina frågor genom intervju el enskilt. •Vårdnadshavare (el motsvarande) svarar vid intervju •Man kan lägga en del i taget

16 Resultat •Alla enkäter bearbetas i systemet •Alla användare kan se resultaten – i realtid •Resultaten är aggregerade utifrån de svar som läggs in i systemet. Resultat är kommunens arbetsmaterial och inte per automatik offentligt •Var försiktig med siffror!

17 Vad kommer ut? •Jämförelsematerial – exempel: –Vilken institution får bäst resultat i måluppfyllnad? –Vilken institution har flest sammanbrott? •Resultatmöjligheter – exempel: –”andel placeringar som slutar i sammanbrott” –”procentuell måluppfyllnad” –”andel utförare som ger stöd i skolan” –”andel placerade som upplever att de blivit kränkta”

18 Framöver •Göteborg, Linköping, Norrköping.. fler kommuner på väg in •Utvärdering av systemet •Familjevård •Öppenvård?


Ladda ner ppt "Upphandling och uppföljning •SKL:s priofråga ”bättre stöd till utsatta barn” •Projekttid mars-november -10 –Kommunerna efterfrågade stöd –Utförarna efterfrågade."

Liknande presentationer


Google-annonser