Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare."— Presentationens avskrift:

1 Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever kvaliteten vid mättillfället. Underlag för förbättrings/utvecklingsarbete. En del i arbetet med brukarinflytande Uppdrag enligt styrkort brukarundersökning Socialförvaltningen 5 december 2011

2 Arbetsträning utdelad Barn och familj 15 – 18 år intervju per telefon Boendestöd EPF utdelad Bostad med särskild service LSS - Pictogram (egen och enskild regi) postenkät Bostad med särskilt service för psykiskt funktionshindrade postenkät i enskild regi Ekonomiskt bistånd intervju per telefon Familjerådgivningen - enskild regi utdelad Personlig assistans LASS – vuxna (egen och enskild regi) postenkät Socialförvaltningen 5 december 2011 Målgrupper och metod 2011

3 MålgruppAntal utskickSvarsfrekvens Arbetsträning 4216 – 38 % Barn och familj 15 – 18 år 2322 – 96 % Boendestöd EPF 10862 – 57 % Bostad med särskilt service för psykiskt funktionshindrade i enskild regi 279 – 33 % Ekonomiskt bistånd 5857 – 98 % Familjerådgivningen - enskild regi 4721 – 45 % Personlig assistans LASS – vuxna egen regi 2110 – 48 % Personlig assistans LASS – vuxna enskild regi 278 – 30 % TOTALT 35358 % (61% 2010) Bostad med särskild service LSS - Pictogram (egen och enskild regi) 15472 – 47 % Kommentar: svarsfrekvens 2010 är inte fullt ut jämförbar då hemtjänst och särskilt boende inte ingår i brukarundersökningen 2011 Socialförvaltningen 5 december 2011

4 Övergripande fråga* Hur nöjd är du med verksamheten i stort? Andel svar: mycket nöjd eller ganska nöjd 2011 93 % 2010 95 % * Ej jämförbart fullt ut då hemtjänst och särskilt boende inte ingår i brukarundersökningen för 2011 Socialförvaltningen 5 december 2011

5 Spridning av nöjdhet per insatsområde 2011 (2010) Nöjd med verksamheten (övergripande) % Bemötande % Kompetens % Tillgänglighet % Tydlighet % Arbetsträning 100 (86)90 (82)90 (91)90 (82) 98 (86) Barn och familj82 (83)89 (83)87 (82)87 (85)78 (82) Boendestöd EPF94 (94)93 (93)98 (93)94 (91)85 (85) Bostad med särskilt service för psykiskt funktionshindrade i enskild regi HVB 88 (100)78 (86)83 (95)81 (50)82 (86) Ekonomiskt bistånd93 (91)90 (87)98 (95) 94 (92) 95 (92) Familjerådgivningen 100 (97)100 (91)100 (90)94 (85)97 (92) Personlig assistans LASS egen regi 100 (89) 96 (83)86 (88)96 (88) Personlig assistans LASS enskild regi 67 (60)74 (66)78 (83)52 (41)67 (63) Socialförvaltningen 5 december 2011

6 Bostad med särskild service LSS i egen och enskild regi 2011 (2010) pictogram 2011Utskick (2010)Antal svar (2010) Svarsfrekvens % (2010) - egen regi127 (121) 62 (71) 49 (59 %) - enskild regi 27 (30) 10 (14) 37 (47 %) totalt 154 (151) 72 (86) 47 (57 %) Resultat 2011 (2010) % Egen regi Enskild regi Är du nöjd med den hjälp du får? 92 (89) 100 (93) Trivs du i din bostad? 85 (89) 90 (86) Vet du vem som är din kontaktperson? 92 (89) 100 (86) Kan din personal sitt jobb bra? 92 (90) 100 (100) Lyssnar personalen när du behöver hjälp? 92 (90) 90 (100) Får du den hjälp du vill ha? 89 (86) 100 (100) Får du själv vara med och planera din fritid? 81 (80) 86 (86) Är du nöjd med dina fritidsaktiviteter?84 (76) 90 (93) Socialförvaltningen 5 december 2011

7 Fortsatt arbete Redovisa resultat och analys per enhet och avdelning Identifiera förbättringsarbete som en del i kvalitetsuppföljningen Redovisa förbättringsarbete i årsredovisning Hur ofta genomföra brukarenkäterna? Ta ställning till vilka frågor och metoder framöver? Avdelningarna kan genomföra egna brukarundersökningar utifrån kvalitetsarbetet Socialförvaltningen 5 december 2011


Ladda ner ppt "Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare."

Liknande presentationer


Google-annonser