Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematisk uppföljning UIV Uppföljning av Insatser Vuxna Missbrukare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematisk uppföljning UIV Uppföljning av Insatser Vuxna Missbrukare."— Presentationens avskrift:

1 Systematisk uppföljning UIV Uppföljning av Insatser Vuxna Missbrukare

2 Varför uppföljning? Lagstiftningen Låta brukarna komma till tals Sprida professionens kunskap Förutsättning för verksamhetsmål Forskningen

3 Vad är UIV UppföljningsplattformAnonymt Nationell kunskapsbasAnalyser i realtid Säkert, enkelt och snabbtSprider erfarenhet Modul per socialt område Bidrar till evidensbaserad praktik.

4 Vad är det och vad är det inte Professionen för professionen Nationellt initiativ (NUSO) Subjektiva upplevelser Uppföljning - INTE bedömning Gruppnivå – INTE individnivå IT-stöd (dioevidence™) Kompletterar ASI & BBIC

5 Vad är nyttan med systematisk uppföljning – med UIV  Ger delaktighet för brukaren.  Ger handläggare möjlighet att söka efter vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån brukarens förändringsbehov.  Ökar kunskapen om insatser, resultatet kan jämföras med andra kommuner som givit insatser till samma målgrupp.

6  visar vilka vårdgivare som har goda resultat för en viss typ av insats, och kan användas som stöd vid upphandling.  Ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta.  Bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre.  Politiken får information om vad verksamheten åstadkommer ur ett brukarperspektiv (inte bara den traditionella beskrivningen av kostnader, antal vårddagar, placeringar, aktiviteter i verksamheten etc.)

7 Exempel på nyttan med UIV  Vilka olika insatser ger kommuner till kvinnor som missbrukar läkemedel – hur skiljer sig resultaten?  Hur stor andel av insatserna avbryts oplanerat?  Är längre behandlingstider bättre än kortare?  Vilken vårdgivare har lyckats bäst med att hjälpa män? yngre än 40 år att hantera sitt amfetaminmissbruk  Vilka vårdgivare har bemött klienterna dåligt?  Andelen avbrutna insatser för haschmissbrukare är 30 % högre i vår kommun än i grannkommunen – vad beror det på?  I grannkommunen är klienterna generellt nöjdare med insatserna - vad beror det på?

8 LÄNSGEMENSAMMA MÅL

9

10 Dashboard

11

12 UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 56.9% Oplanerat, klientens beslut 22.5% Oplanerat, vårdgivarens beslut 6.9% Oplanerat, socialtjänstens beslut 6.9% Oplanerat, klienten avliden 2.0% Oplanerat, annan orsak 4.9% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun dioevidence™ 2014-06-16 11:21

13 UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 57.1% Oplanerat, klientens beslut 25.4% Oplanerat, vårdgivarens beslut 6.3% Oplanerat, socialtjänstens beslut 6.3% Oplanerat, klienten avliden 3.2% Oplanerat, annan orsak 1.6% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun KÖN Man dioevidence™ 2014-06-16 11:21

14 UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 56.4% Oplanerat, klientens beslut 17.9% Oplanerat, vårdgivarens beslut 7.7% Oplanerat, socialtjänstens beslut 7.7% Oplanerat, klienten avliden 0.0% Oplanerat, annan orsak 10.3% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun KÖN Kvinna dioevidence™ 2014-06-16 11:21

15 UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 47.1% Oplanerat, klientens beslut 23.5% Oplanerat, vårdgivarens beslut 0.0% Oplanerat, socialtjänstens beslut 11.8% Oplanerat, klienten avliden 0.0% Oplanerat, annan orsak 17.6% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun ÅLDER 20-25 år dioevidence™ 2014-06-16 11:21

16 UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 50.0% Oplanerat, klientens beslut 30.0% Oplanerat, vårdgivarens beslut 0.0% Oplanerat, socialtjänstens beslut 20.0% Oplanerat, klienten avliden 0.0% Oplanerat, annan orsak 0.0% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun KÖN Man ÅLDER 20-25 år dioevidence™ 2014-06-16 11:21

17 UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 42.9% Oplanerat, klientens beslut 14.3% Oplanerat, vårdgivarens beslut 0.0% Oplanerat, socialtjänstens beslut 0.0% Oplanerat, klienten avliden 0.0% Oplanerat, annan orsak 42.9% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun KÖN Kvinna ÅLDER 20-25 år dioevidence™ 2014-06-16 11:21

18 UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 66.7% Oplanerat, klientens beslut 22.8% Oplanerat, vårdgivarens beslut 3.5% Oplanerat, socialtjänstens beslut 3.5% Oplanerat, klienten avliden 0.0% Oplanerat, annan orsak 3.5% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Privat vårdgivare, upphandlad Privat vårdgivare, ej upphandlad dioevidence™ 2014-06-16 11:22

19 Högskolan erbjuder! Tar över grundutbildningen – nya medarbetare. Kommuner som önskar få egen utbildare hör av er. Verksamhetsnära stöd/utbildningar. Analys-skapande av rapporter, etc. Del rapport Juni.

20 Fortsatt implementering! Efterfrågan av resultat. Hur kan socialsekreterarna direkt själva ha användning av UIV i arbetet. Använda UIV för att sätta lokala mål.


Ladda ner ppt "Systematisk uppföljning UIV Uppföljning av Insatser Vuxna Missbrukare."

Liknande presentationer


Google-annonser