Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Incitament för att ta hänsyn till barn och unga Nationella ungdomspolitiska mål Nationella ungdomspolitiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Incitament för att ta hänsyn till barn och unga Nationella ungdomspolitiska mål Nationella ungdomspolitiska."— Presentationens avskrift:

1 Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

2 Incitament för att ta hänsyn till barn och unga Nationella ungdomspolitiska mål Nationella ungdomspolitiska mål ”Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande och välfärd […] Inflytande både över samhället i stort och sin närmiljö i skolan, fritiden, bostadsområdet etc. […] Alla ungdomar ska ges goda förutsättningar för psykisk och fysisk hälsa, samt skydd mot utsatthet för mobbning, diskriminering och andra former av kränkande behandling” ”Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande och välfärd […] Inflytande både över samhället i stort och sin närmiljö i skolan, fritiden, bostadsområdet etc. […] Alla ungdomar ska ges goda förutsättningar för psykisk och fysisk hälsa, samt skydd mot utsatthet för mobbning, diskriminering och andra former av kränkande behandling” FN:s barnkonvention FN:s barnkonvention ”Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn […] Barnet har rätt till inflytande och delaktighet i alla beslut som rör dem” ”Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn […] Barnet har rätt till inflytande och delaktighet i alla beslut som rör dem” Nationell strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention Nationell strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention

3 Summering Lupp-projektet Jan-feb 2009 – Mörbylånga kommun ansöker om att delta i Lupp Jan-feb 2009 – Mörbylånga kommun ansöker om att delta i Lupp Parallellt projekt med Regionförbundet Parallellt projekt med Regionförbundet Okt 2009 – Enkäterna samlas in: I princip samtliga svarar Okt 2009 – Enkäterna samlas in: I princip samtliga svarar Jan-feb 2010 – Linnéuniversitetet kontaktas för lokal analys Jan-feb 2010 – Linnéuniversitetet kontaktas för lokal analys Maj-juni 2010 – Avrapportering lokal analys Maj-juni 2010 – Avrapportering lokal analys Mycket är positivt: Skolan, fritiden, trygghet, hälsa, framtid Mycket är positivt: Skolan, fritiden, trygghet, hälsa, framtid Bristande möjligheter till inflytande och delaktighet Bristande möjligheter till inflytande och delaktighet Orättvis behandling/kränkning i skolmiljön Orättvis behandling/kränkning i skolmiljön Sept 2010 – Projektstart för uppföljande insatser Sept 2010 – Projektstart för uppföljande insatser Jan 2011 – Avrapportering uppföljning inflytande och delaktighet Jan 2011 – Avrapportering uppföljning inflytande och delaktighet Enkät till gymnasieungdomar: 55% svarsfrekvens Enkät till gymnasieungdomar: 55% svarsfrekvens Viljan att påverka frågor som rör kommunen minskar med ålder: 45% -> 16% Viljan att påverka frågor som rör kommunen minskar med ålder: 45% -> 16% Fler tycker det är viktigt att träffa politiker, men färre vill delta själva Fler tycker det är viktigt att träffa politiker, men färre vill delta själva 11 st ville delta på mötet, men bara 2 st kom: Ointresse eller fel form? 11 st ville delta på mötet, men bara 2 st kom: Ointresse eller fel form? Mar 2011 – Avrapportering uppföljning kränkningar i skolmiljön Mar 2011 – Avrapportering uppföljning kränkningar i skolmiljön Vad, hur, när, varför? Förbättringsåtgärder? Vad, hur, när, varför? Förbättringsåtgärder? Fokusgrupper med separata lärar- och elevgrupper Fokusgrupper med separata lärar- och elevgrupper Förslag med fokus på förebyggande åtgärder Förslag med fokus på förebyggande åtgärder Likabehandlingsplan, mentorsrelationen, ”SET-lektioner”, kommunikationsformer Likabehandlingsplan, mentorsrelationen, ”SET-lektioner”, kommunikationsformer Apr 2011 – Slutsummering Lupp Apr 2011 – Slutsummering Lupp Förslag till insatser och åtgärder

4 …fortsättning Och nu då? Och nu då? Kontinuerligt arbete utifrån ungdomspolitiska mål och Lupp-rapporter Kontinuerligt arbete utifrån ungdomspolitiska mål och Lupp-rapporter Regionuppföljning 2012 Regionuppföljning 2012 Förankringsarbete sommar/höst 2011? Förankringsarbete sommar/höst 2011?


Ladda ner ppt "Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Incitament för att ta hänsyn till barn och unga Nationella ungdomspolitiska mål Nationella ungdomspolitiska."

Liknande presentationer


Google-annonser