Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsmodell för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel Charlotte Wäreborn Schultz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsmodell för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel Charlotte Wäreborn Schultz."— Presentationens avskrift:

1 Affärsmodell för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel Charlotte Wäreborn Schultz

2 Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken! Många utredningar utan resultat – gå från ord till handling! Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik är branschens gemensamma initiativ för att fördubbla det kollektiva resandet till år 2020 och att på sikt fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. 2 09-01-22

3 3

4 4 Expertgrupp utarbetar en idéskiss till ”affärsmodell” som styr mot fördubblingen Underlag för en bred diskussion under sommaren Underlag för dialog med regeringen under hösten Bakgrund

5 5 09-01-22 Kundens syn Hela-resan Tillförlitlighet Restid och turtäthet Enkelhet Lyhördhet Trygghet Brister i fysisk infrastruktur Brister i funktionell kvalitet Fordons- problem Splittrad infrastruktur-, trafik- och bebyggelseplanering Produktions- inriktad Samordning trafik och system Avsaknad av incitament för utveckling Bristande ägarstyrning Dålig image Brist på fokusering – passar alla Detaljstyrda operatörer Otydliga roller En gemensam problembild

6 6 09-01-22 Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision "Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.”

7 7 09-01-22 Resenär- ernas behov Tillgodo- sedda behov Ett perspektivskifte! Beställare Utförare 1Utförare 2 Myndigheter Kommun

8 8 2009-04-14 Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag

9 9 09-01-22 Kollektivtrafiken idag Nästa generations kollektivtrafik Vision

10 Vi fokuserar på: Öka resenärernas betydelse för alla parter Effektiva helhetslösningar i naturliga arbetsmarknadsregioner. Ökad mångfald och valfrihet Rätt rollfördelning mellan beställare och utförare Mer kollektivtrafik för pengarna Säkerställd finansiering Uppföljning 10 09-01-22

11 11 09-01-22 Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Fler och nöjda resenärer ger fördubblat resande till 2020

12 12 09-01-22 Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Effektivitets- mål Effektivitetsmål 20 % frigjorda resurser för att öka trafikutbud och kvalitet

13 13 09-01-22 Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Effektivitets- mål Mål för utveckling & förnyelse Mål för utveckling och förnyelse Innovativ framtidsbransch med starkt varumärke Mening, glädje och stolthet att arbeta tillsammans Energieffektiv och fossilfri kollektivtrafik

14 14 09-01-22 Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Effektivitets- mål Mål för utveckling & förnyelse Ekonomimål Ökad betalningsvilja från resenärer och samhälle Nya finansieringsmöjligheter

15 15 09-01-22 Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Effektivitets- mål Mål för utveckling & förnyelse Ekonomimål Kund- aktiviteter

16 Kundaktiviteter som driver resandet Erbjuda en kollektivtrafik som motsvarar olika resenärsgruppers behov genom ökat och anpassat utbud Marknadsföra och vidareutveckla och kollektivtrafikens produktfördelar Skapa enkla kollektivtrafiklösningar som är lätta att förstå 16 09-01-22

17 17 09-01-22 Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Effektivitets- mål Mål för utveckling & förnyelse Ekonomimål Kund- aktiviteter Sam- verkans- aktiviteter

18 Samverkansaktiviteter som frigör resurser Gemensamma processer med rätt rollfördelning Effektivisera logistiken (stadstrafik, interregional trafik, särskild kollektivtrafik, bytespunkter, verkstäder och depåer). Gemensamma standards och definitioner Samverkande informations-, boknings- och betalsystem 18 09-01-22

19 19 09-01-22 Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Effektivitets- mål Mål för utveckling & förnyelse Ekonomimål Kund- aktiviteter Sam- verkans- aktiviteter Utvecklings/ medarbetar- aktiviteter

20 Utveckling som driver framåt Gemensamma program för miljö, trygghet, säkerhet, jämställdhet m.m. Skapa en innovationskultur genom goda exempel Bygga varumärket kollektivtrafik. Öka ledarnas och medarbetarnas insikter och kunskap FoU-verksamhet som ”stöttar” fördubblingen. 20 09-01-22

21 21 09-01-22 Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Effektivitets- mål Mål för utveckling & förnyelse Ekonomimål Kund- aktiviteter Sam- verkans- aktiviteter Utvecklings/ medarbetar- aktiviteter Ekonomi- aktiviteter

22 Goda ekonomiska förutsättningar för fördubblingen Öka intäkterna genom ökat resande Anpassa prissättningen till utbud och kvalitet Skapa mer trafik för pengarna Tydliggöra de samhällsekonomiska vinsterna Konkreta förslag till alternativa finansieringsformer 22 09-01-22

23 23 09-01-22 Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Effektivitets- mål Mål för utveckling & förnyelse Ekonomimål Kund- aktiviteter Sam- verkans- aktiviteter Utvecklings/ medarbetar- aktiviteter Ekonomi- aktiviteter Tydlig organisation

24 Regionerna är basen för hållbart resande Helhetsansvar för kundbehov och systemeffektivitet Naturliga arbetsmarknadsregioner Integrerad trafik- och infrastrukturplanering Avtal med gemensamma drivkrafter 24 09-01-22

25 25 09-01-22 Den branschgemensamma affärsmodellen/styrmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Effektivitets- mål Mål för utveckling & förnyelse Ekonomimål Kund- aktiviteter Sam- verkans- aktiviteter Utvecklings/ medarbetar- aktiviteter Ekonomi- aktiviteter Tydliga roller Uppföljning

26 Tack för uppmärksamheten! www.fördubbling.se


Ladda ner ppt "Affärsmodell för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel Charlotte Wäreborn Schultz."

Liknande presentationer


Google-annonser