Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsmodell för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsmodell för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel"— Presentationens avskrift:

1 Affärsmodell för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel
Charlotte Wäreborn Schultz

2 Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken!
Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken! Många utredningar utan resultat – gå från ord till handling! Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik är branschens gemensamma initiativ för att fördubbla det kollektiva resandet till år 2020 och att på sikt fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel.

3

4 Bakgrund Expertgrupp utarbetar en idéskiss till ”affärsmodell” som styr mot fördubblingen Underlag för en bred diskussion under sommaren Underlag för dialog med regeringen under hösten

5 Splittrad infrastruktur- , trafik- och bebyggelseplanering
En gemensam problembild Avsaknad av incitament för utveckling Samordning trafik och system Bristande ägarstyrning Brister i fysisk infrastruktur Produktions- inriktad Kundens syn Hela-resan Tillförlitlighet Restid och turtäthet Enkelhet Lyhördhet Trygghet Fordons- problem Brister i funktionell kvalitet Dålig image Otydliga roller Splittrad infrastruktur- , trafik- och bebyggelseplanering Brist på fokusering – passar alla Detaljstyrda operatörer

6 "Kollektivtrafiken är en självklar del av
Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision "Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.”

7 Ett perspektivskifte! Kommun Beställare Utförare 1 Utförare 2
Ett perspektivskifte! Kommun Beställare Utförare 1 Utförare 2 Myndigheter Resenär- ernas behov Tillgodo-sedda behov

8 Gemensamma värderingar
Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag

9 Vision Nästa generations kollektivtrafik Kollektivtrafiken idag
Vision Nästa generations kollektivtrafik Kollektivtrafiken idag

10 Vi fokuserar på: Öka resenärernas betydelse för alla parter
Vi fokuserar på: Öka resenärernas betydelse för alla parter Effektiva helhetslösningar i naturliga arbetsmarknadsregioner. Ökad mångfald och valfrihet Rätt rollfördelning mellan beställare och utförare Mer kollektivtrafik för pengarna Säkerställd finansiering Uppföljning

11 Gemensamma värderingar
Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Kundmål Fler och nöjda resenärer ger fördubblat resande till 2020

12 Gemensamma värderingar
Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Kundmål Effektivitets-mål Effektivitetsmål 20 % frigjorda resurser för att öka trafikutbud och kvalitet

13 Gemensamma värderingar utveckling & förnyelse
Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Mål för utveckling & förnyelse Kundmål Effektivitets-mål Mål för utveckling och förnyelse Innovativ framtidsbransch med starkt varumärke Mening, glädje och stolthet att arbeta tillsammans Energieffektiv och fossilfri kollektivtrafik

14 Gemensamma värderingar utveckling & förnyelse
Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Mål för utveckling & förnyelse Kundmål Effektivitets-mål Ekonomimål Ekonomimål Ökad betalningsvilja från resenärer och samhälle Nya finansieringsmöjligheter

15 Gemensamma värderingar utveckling & förnyelse
Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Mål för utveckling & förnyelse Kundmål Effektivitets-mål Ekonomimål Kund-aktiviteter

16 Kundaktiviteter som driver resandet
Kundaktiviteter som driver resandet Erbjuda en kollektivtrafik som motsvarar olika resenärsgruppers behov genom ökat och anpassat utbud Marknadsföra och vidareutveckla och kollektivtrafikens produktfördelar Skapa enkla kollektivtrafiklösningar som är lätta att förstå

17 Gemensamma värderingar utveckling & förnyelse Sam-verkans-aktiviteter
Den branschgemensamma affärsmodellen En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Mål för utveckling & förnyelse Kundmål Effektivitets-mål Ekonomimål Sam-verkans-aktiviteter Kund-aktiviteter

18 Samverkansaktiviteter som frigör resurser
Samverkansaktiviteter som frigör resurser Gemensamma processer med rätt rollfördelning Effektivisera logistiken (stadstrafik, interregional trafik, särskild kollektivtrafik, bytespunkter, verkstäder och depåer). Gemensamma standards och definitioner Samverkande informations-, boknings- och betalsystem

19 Den branschgemensamma affärsmodellen
En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Mål för utveckling & förnyelse Kundmål Effektivitets-mål Ekonomimål Sam-verkans-aktiviteter Utvecklings/medarbetar-aktiviteter Kund-aktiviteter

20 Utveckling som driver framåt
Utveckling som driver framåt Gemensamma program för miljö, trygghet, säkerhet, jämställdhet m.m. Skapa en innovationskultur genom goda exempel Bygga varumärket kollektivtrafik. Öka ledarnas och medarbetarnas insikter och kunskap FoU-verksamhet som ”stöttar” fördubblingen.

21 Den branschgemensamma affärsmodellen
En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Mål för utveckling & förnyelse Kundmål Effektivitets-mål Ekonomimål Sam-verkans-aktiviteter Utvecklings/medarbetar-aktiviteter Kund-aktiviteter Ekonomi-aktiviteter

22 Goda ekonomiska förutsättningar för fördubblingen
Goda ekonomiska förutsättningar för fördubblingen Öka intäkterna genom ökat resande Anpassa prissättningen till utbud och kvalitet Skapa mer trafik för pengarna Tydliggöra de samhällsekonomiska vinsterna Konkreta förslag till alternativa finansieringsformer

23 Den branschgemensamma affärsmodellen
En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Mål för utveckling & förnyelse Kundmål Effektivitets-mål Ekonomimål Sam-verkans-aktiviteter Utvecklings/medarbetar-aktiviteter Kund-aktiviteter Ekonomi-aktiviteter Tydlig organisation

24 Regionerna är basen för hållbart resande
Regionerna är basen för hållbart resande Helhetsansvar för kundbehov och systemeffektivitet Naturliga arbetsmarknadsregioner Integrerad trafik- och infrastrukturplanering Avtal med gemensamma drivkrafter

25 Den branschgemensamma affärsmodellen/styrmodellen
En gemensam vision Gemensamma värderingar Vårt uppdrag Fördubblad marknadsandel Mål för utveckling & förnyelse Kundmål Effektivitets-mål Ekonomimål Sam-verkans-aktiviteter Utvecklings/medarbetar-aktiviteter Kund-aktiviteter Ekonomi-aktiviteter Tydliga roller Uppföljning

26 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Affärsmodell för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel"

Liknande presentationer


Google-annonser