Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjligheterna med kommersiell trafik nu och i framtiden Kollektivtrafiken – En självklar del av vardagen Luleå 2013-02-28 Mikael Persson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjligheterna med kommersiell trafik nu och i framtiden Kollektivtrafiken – En självklar del av vardagen Luleå 2013-02-28 Mikael Persson."— Presentationens avskrift:

1 Möjligheterna med kommersiell trafik nu och i framtiden Kollektivtrafiken – En självklar del av vardagen Luleå 2013-02-28 Mikael Persson

2 Svenska bussar i trafik Typ av trafik Antal bussar Länstrafik – upphandlad för linjetrafik och skolskjuts 9 850 Kommunalt upphandlade skolskjuts 489 Turist- och beställningstrafik 2 961 Expressbusstrafik 411 Andra uppdrag 236 TOTALT 13 947

3 Bussbransch Riksförbund Ett centralt kansli i Stockholm med 7 medarbetare 11 Regionala självständiga föreningar

4 Upphandlad linjetrafik och skoltrafik Turist- och beställnings- trafik Kommersiell linjetrafik Fördel bussen: Trafiksäkerhet och trygghet, miljö, infrastruktur, forskning och utveckling, bussens ekonomiska styrka Kommunikation, lobbying, ekonomi, administration Förbundets verksamhet – en spegling av branschens struktur

5 Den strategiska processen och viktiga vägledningsdokument Avtalsprocess med modellavtal, SIU, miljökravsbilaga och Buss 2010 Allmän trafikplikt Årlig rapport Trafikförsörjnings- programmen inklusive vägledning för infrastruktur Marknadsöppning Samråd

6 Trafikanalys Marknadsöppningsrapport 1 Kollektivtrafiken ökar – 2010-2011 ökade 5 % Utbud mäts i fordonskilometer – Finns nu möjligheter till en årlig BR rapport om kommersiell trafik Kostnader och priser ökar – Subventionsgraden ökat till 50% Marknaden förändras mycket långsamt – Antal bussoperatörer minskar, antalet bussar ökar och antalet anställda ökar – 2 marknader Kommersiell interregional trafik Upphandlad regional trafik

7 Trafikanalys Marknadsöppningsrapport 2 RKTM har startat trevande – Inte hittat varken sin roll eller sin kostym och valt olika organisationsformer – Har inte förstått att de skall främja kollektivtrafik oavsett utförare – Varumärke – Fördubblingsmålen nås inte utan samarbete mellan offentliga och privata aktörer – Privata aktörer behöver tillträde till depåer, terminaler och olika former av signalprioritering – En diskussion om samordnade betalningslösningar behöver initieras – Samråden ej fungerat tillfredsställande – Trafikförsörjningsprogrammen behöver revideras – Stora problem med balansen mellan kommersiell och upphandlad trafik – Behov av större realism i skapandet av målbilderna

8 Trafikanalys Marknadsöppningsrapport 3 Nationella myndigheter avvaktande Trafikverket (Stöd) – Trafikverket ej stött RKTM som uppdraget säger Transportstyrelsen (Tillsyn) – Det saknas tydliga definitioner – Föreskrifter bör förtydligas med riktlinjer Konkurrensverket – Ställningstagande i pågående ärende mycket viktigt SJ lägger ner kommersiell trafik Pendeltågstrafik till Arlanda Kommunalt bolag kör kommersiell trafik RKTM upphandlar platser i fjärrtåg Konsumentverket – Saknar stöd i lag för att driva ärenden (tåg)

9 Kommersiell trafik Nu – Samma som innan dvs interregionala expressbussar plus någon enstaka linje Framtiden – Ja om en ökad branschdialog finns – Respektera lagens intentioner – Ja om det lämnas öppningar i trafikplikten – Ja om tillgång till infrastruktur ges Terminaler, hållplatser, körfält och signalprioriteringar Informationssystem biljettsamarbete

10 Kommersiell Linjetrafik Tack för idag Svenska Bussbranschens Riksförbund - bussföretag och bussresearrangörer i samverkan www.bussbranschen.se Tack för intresset Mikael Persson mikael.persson@bussbranschen


Ladda ner ppt "Möjligheterna med kommersiell trafik nu och i framtiden Kollektivtrafiken – En självklar del av vardagen Luleå 2013-02-28 Mikael Persson."

Liknande presentationer


Google-annonser