Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metangas i Sibirien!. Metangas i Sibirien! Vägtransporter– CO2 trend ? Snålare fordon ton Biodrivmedel ökar ton Ökad trafik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metangas i Sibirien!. Metangas i Sibirien! Vägtransporter– CO2 trend ? Snålare fordon ton Biodrivmedel ökar ton Ökad trafik"— Presentationens avskrift:

1

2 Metangas i Sibirien!

3 Vägtransporter– CO2 trend 06-07 ?
Snålare fordon ton Biodrivmedel ökar ton Ökad trafik ton Totalt ton % - 2 milj ton (Vid oförändrad trafikmängd – 8 %)

4 Bästa Resan – Hållbar Regionförstoring med ett hela-resan perspektiv
Samverkansprojekt inför trafikstarten på Botniabanestråket 2010 20 parter i Västernorrland och Västerbotten Bakgrund & upplägg!

5 Hållbara Transporter 12 parter - effektivisering av transporter
Ambassadörer sparsamkörning, transportutredningar, distansarbete, trafikantinformation, pendlarparkeringar, videokonferenser, webbseminarier, luftövervakning, trafikantveckan, samåkning, bilbokningssystem, arbetsmaskiner, nätverk nationellt & internationellt……

6 Workshop 19-20 april - Politiker, experter & organisationer
Hållbar Regionförstoring – Botniabanestråket 20 miljarder 6 månaders förberedelser – planeringsgrupp Kraftsamling Attityder & marknadsföring Y&AC Bytespunkter Samhällsplanering Lägesrapport - aug BÄSTA RESAN Al time high !

7 Upplägg – Bästa resan Nina Loberg lst koordinator
Besökt alla parter – 20 st Grunderna från april 07 – tre insatsområden Inlämning mars –08, Nutek Mål 2 Projektstart hösten 08

8 Aktiviteter Attityder & marknadsföring Resvaneundersökningar
Trafikanalys Linjenätsanalys Attitydundersökningar Transportrådgivning Informationsinsatser – utställning Tecnichus Utbildning yrkesgrupper Forum synpunktshantering

9 Attraktiva bytespunkter
8 pendlarparkeringar, 12 milj 41 hållplatser, 4,1 milj Samhällsplanering Forum samhällsplanering Regional strukturplanering

10

11


Ladda ner ppt "Metangas i Sibirien!. Metangas i Sibirien! Vägtransporter– CO2 trend ? Snålare fordon ton Biodrivmedel ökar ton Ökad trafik"

Liknande presentationer


Google-annonser