Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den tillgängliga regionen – med bästa läget Lobbyarbete nationell infrastrukturplanering Infrastruktur – l ä nstransportplan Regionala utvecklingsprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den tillgängliga regionen – med bästa läget Lobbyarbete nationell infrastrukturplanering Infrastruktur – l ä nstransportplan Regionala utvecklingsprojekt."— Presentationens avskrift:

1

2 Den tillgängliga regionen – med bästa läget Lobbyarbete nationell infrastrukturplanering Infrastruktur – l ä nstransportplan Regionala utvecklingsprojekt om person- och godstransporter Logistik – samordning mellan transportslagen Flygplatsen Kollektivtrafik – regionf ö rstoring inom och utom regionen Kollektivtrafik – ä garsamr å d L ä nstrafiken H å llbara transporter

3 Planeringen för 2010-2020 har startat Samarbete i Stockholm-M ä lardalen - En b ä ttre sits Regional funktionsanalys v å ren 2008 Beslut december 2009

4 Vad är viktigast att förflytta? Personer, arbetskraft, kompetens, tj ä nster Gods, varor, maskiner Id é er, information

5 Den tillgängliga regionen - förutsättningar Egen arbetsmarknadsregion – ä ven i framtiden Egen stor marknad Kraftigt ö kat resande p å j ä rnv ä g och v ä g Tunga godsstr å k – E 18, E 20, Bergslagsdiagonalen, Godsstr å ket genom Bergslagen, V ä stra stambanan Nationellt viktiga godsanl ä ggningar

6 Våra mål En st ö rre Ö rebroregion M å lbild 2015 och 2030 Bra utbyte med grannst ä derna Utveckling av str å k och knutpunkter f ö r gods Starkare str å k Stockholm-Oslo och Stockholm-G ö teborg

7 Våra behov Tillr ä cklig kapacitet p å sp å r och v ä gar V ä gar f ö r integrering och f ö rstoring av regionen F ö rb ä ttringar i str å ken Stockholm- Oslo och Stockholm-G ö teborg

8 Vad är viktigast för regionens näringsliv?

9 Aktiviteter våren 2008 24 april Nya hastighetsgränser Informationsmöte 6 maj En bättre sits och framtidens infrastruktur Seminarium 12 maj Rätt spår! Idéstudie Karlstad-Örebro Hearing 10 juni Regional systemanalys infrastruktur Hearing Mer info på www.regionorebro.se Kontakt: Fredrik Idevall 070-572 63 69 fredrik.idevall@regionorebro.se

10

11

12

13 Bra kollektivtrafik avgörande Snabba och frekventa persontransporter, främst regional tågtrafik, är en av de viktigare åtgärderna för ökad regionförstoring.

14

15 Restidsförbättringar från omland till närmaste regionala kärna, med åtgärder i vägnätet

16 Ny infrastruktur skapar i sig inte regional utveckling, men ger förutsättningar

17

18 Olika sätt att öka möjligheterna till tillväxt Ekonomisk tillväxt Befolkningsmängd Göra Örebroregionen större Bli en tydligare del av Stockholmsregionen Bli en tydligare del av Örebroregionen Göra kommunen större

19 Ett exempel: Motorväg Örebro-Göteborg - sju miljarder - ger 310 jobb i Örebro

20 Regionförstoring ställer krav

21 En bättre sits

22

23


Ladda ner ppt "Den tillgängliga regionen – med bästa läget Lobbyarbete nationell infrastrukturplanering Infrastruktur – l ä nstransportplan Regionala utvecklingsprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser