Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se Yttrande över förslag till nationell plan Marcus Smedman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se Yttrande över förslag till nationell plan Marcus Smedman."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se Yttrande över förslag till nationell plan Marcus Smedman

2 www.regionvarmland.se Övergripande om planens inriktning Bra: •Att satsa på drift och underhåll-vårda det vi har •Att jobba med fyrstegsprincipen och åtgärdsvalsstudier •Att satsa på de redan starka stråken inom gods- och persontransporter •För Värmlands del innebär det fokus på drift och underhåll på E18, E45, väg 26, 61-63 och Värmlandsbanan,Bergslagsbanan, Fryksdalsbanan, Norge-Vänerbanan och Vänersjöfarten

3 www.regionvarmland.se Värmlands gods- och persontransporter •Redogörelse över hur länets gods- och persontransporter ser ut. •Utgångspunkter är genomförda utredningar: Godskartläggning i Värmland, åtgärdsvalsstudier över Värmlandsbanan och Vänersjöfarten Vänern/Göta-Älv

4 www.regionvarmland.se Genomgång över hur förslaget möter Värmlands behov - stråk •Stråk 4 och 5, Västra Sverige berör Värmland Förslaget innehåller Region Värmlands mest prioriterade åtgärder: •Värmlandsbanan Kil-Laxå •E18 väster om Karlstad, Björkåsmotet-Skutberget, mötesfri 2+2 väg •Värmlandsbanan, Laxå-Arvika, mötesstationer och kapacitetshöjande åtgärder •BRA!

5 www.regionvarmland.se Stråk 4-Oslo-Kil-KD-Krhmn-(Sthlm) •Trimningsåtgärder på E18, Töcksfors •Spårbyten Värmlandsbanan •Sidoområdesåtgärder E18 •m.m •BRA!

6 www.regionvarmland.se Invändningar stråk 4 •RV önskar att alla åtgärder sker till 2020 och inte 2025 •Osäkerhet betr. mötesspår i Brunsberg, när det kan genomföras. Etapp 1 i ÅVS, men medlen först 2020- 2025? RV önskar att etapp 1 ska genomföras 2014- 2016. Osäkerhet snarare än faktum men frågan lyfts •Kvarstående brister efter genomförda åtgärder finns sannolikt på fler platser än mellan Kil-KD, med hänvisning till slutsatserna i kapacitetsutredningen

7 www.regionvarmland.se Stråk 5 – Gbg-Trollhättan-KD-Torsby- (Bergslagen) Bra: •Fördjupad utredning Vänersjöfarten/investering i slussar •Samordning underhålls- och kapacitetshöjande åtgärder Fryksalsbanan •Mötesseparering E45 Ånimskog-Tösse-Åmål

8 www.regionvarmland.se Invändningar stråk 5 •E45 Säffle-Valnäs mötessepareras inte

9 www.regionvarmland.se Stråk 5 och 6 östra Mellansverige berör Värmland •Stråk 5- (Oslo)-Karlskoga-Örebro-Västerås- (Sthlm) •Huvuddelen av åtgärderna berör östra Sverige •Inga åtgärder på E18 genom Karlskoga planeras •RV förordar trimningsåtgärder på kort sikt Stråk 6- (Gbg)-Örebro/Hallsberg-Eskilstuna- (Sthlm) •Inga större åtgärder planeras mellan Laxå-Hallsberg på V:a Stambanan •Mycket oroande eftersom det är en getingmidja för våra transporter till Hallsberg och Stockholm

10 www.regionvarmland.se Drift och underhåll av vägnätet •RV framhåller Värmlands särskilda behov av bärighetsmedel med anledning av de godstyper, till stor del rundvirke, som transporteras på Värmländska vägar. •En genomsnittlig lastbilstransport i Värmland är i regel tyngre än genomsnittet för Sverige.

11 www.regionvarmland.se Drift- och underhåll av järnvägsnätet RV framhåller vikten av: • Förebyggande underhåll istället för avhjälpande •Vikten av att samordna DoU och kapacitetsförstärkande åtgärder •Mesta möjliga nytta före administrativa hinder

12 www.regionvarmland.se Om statligt stöd till flygplatser •RV framhåller vikten av att de statliga stöden till kommunala flygplatser ökar eftersom kommuner får ta en för stor börda av underskotten. •Flygplatserna är viktiga för att behålla och utveckla näringsliv, turism och attrahera rätt kompetens.

13 www.regionvarmland.se Om anpassning av hastighetsgränser •RV lyfter fram sina funktionella stråk som inte bör omfattas av hastighetssänkningar: E18, E45, väg 26 och 61-63.

14 www.regionvarmland.se Om gränsregionala förbindelser •RV lyfter vikten av att Norge och Sverige samplanerar över gränsen. •I den ÅVS som föreslås för Oslo-Sthlm bör därför norrmännen engageras •Viktigt att möta norrmännens satsning på E18 även på svensk sida mellan gränsen-Valnäs.

15 www.regionvarmland.se Slutkommentar/slutsats •TrV har fångat brister och problem på ett bra sätt •TrV har utifrån perspektivet- begränsade resurser och behoven aldrig sinande – gjort en rimlig prioritering

16 www.regionvarmland.se namn.efternamn@regionvarmland.se


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se Yttrande över förslag till nationell plan Marcus Smedman."

Liknande presentationer


Google-annonser