Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yttrande över förslag till nationell plan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yttrande över förslag till nationell plan"— Presentationens avskrift:

1 Yttrande över förslag till nationell plan
Marcus Smedman

2 Övergripande om planens inriktning
Bra: Att satsa på drift och underhåll-vårda det vi har Att jobba med fyrstegsprincipen och åtgärdsvalsstudier Att satsa på de redan starka stråken inom gods- och persontransporter För Värmlands del innebär det fokus på drift och underhåll på E18, E45, väg 26, och Värmlandsbanan,Bergslagsbanan, Fryksdalsbanan, Norge-Vänerbanan och Vänersjöfarten

3 Värmlands gods- och persontransporter
Redogörelse över hur länets gods- och persontransporter ser ut. Utgångspunkter är genomförda utredningar: Godskartläggning i Värmland, åtgärdsvalsstudier över Värmlandsbanan och Vänersjöfarten Vänern/Göta-Älv

4 Genomgång över hur förslaget möter Värmlands behov - stråk
Stråk 4 och 5, Västra Sverige berör Värmland Förslaget innehåller Region Värmlands mest prioriterade åtgärder: Värmlandsbanan Kil-Laxå E18 väster om Karlstad, Björkåsmotet-Skutberget, mötesfri 2+2 väg Värmlandsbanan, Laxå-Arvika, mötesstationer och kapacitetshöjande åtgärder BRA!

5 Stråk 4-Oslo-Kil-KD-Krhmn-(Sthlm)
Trimningsåtgärder på E18, Töcksfors Spårbyten Värmlandsbanan Sidoområdesåtgärder E18 m.m BRA!

6 Invändningar stråk 4 RV önskar att alla åtgärder sker till 2020 och inte 2025 Osäkerhet betr. mötesspår i Brunsberg, när det kan genomföras. Etapp 1 i ÅVS, men medlen först ? RV önskar att etapp 1 ska genomföras Osäkerhet snarare än faktum men frågan lyfts Kvarstående brister efter genomförda åtgärder finns sannolikt på fler platser än mellan Kil-KD, med hänvisning till slutsatserna i kapacitetsutredningen

7 Stråk 5 – Gbg-Trollhättan-KD-Torsby-(Bergslagen)
Bra: Fördjupad utredning Vänersjöfarten/investering i slussar Samordning underhålls- och kapacitetshöjande åtgärder Fryksalsbanan Mötesseparering E45 Ånimskog-Tösse-Åmål

8 Invändningar stråk 5 E45 Säffle-Valnäs mötessepareras inte

9 Stråk 5 och 6 östra Mellansverige berör Värmland
Stråk 5- (Oslo)-Karlskoga-Örebro-Västerås- (Sthlm) Huvuddelen av åtgärderna berör östra Sverige Inga åtgärder på E18 genom Karlskoga planeras RV förordar trimningsåtgärder på kort sikt Stråk 6- (Gbg)-Örebro/Hallsberg-Eskilstuna- (Sthlm) Inga större åtgärder planeras mellan Laxå-Hallsberg på V:a Stambanan Mycket oroande eftersom det är en getingmidja för våra transporter till Hallsberg och Stockholm

10 Drift och underhåll av vägnätet
RV framhåller Värmlands särskilda behov av bärighetsmedel med anledning av de godstyper, till stor del rundvirke, som transporteras på Värmländska vägar. En genomsnittlig lastbilstransport i Värmland är i regel tyngre än genomsnittet för Sverige.

11 Drift- och underhåll av järnvägsnätet
RV framhåller vikten av: Förebyggande underhåll istället för avhjälpande Vikten av att samordna DoU och kapacitetsförstärkande åtgärder Mesta möjliga nytta före administrativa hinder

12 Om statligt stöd till flygplatser
RV framhåller vikten av att de statliga stöden till kommunala flygplatser ökar eftersom kommuner får ta en för stor börda av underskotten. Flygplatserna är viktiga för att behålla och utveckla näringsliv, turism och attrahera rätt kompetens.

13 Om anpassning av hastighetsgränser
RV lyfter fram sina funktionella stråk som inte bör omfattas av hastighetssänkningar: E18, E45, väg 26 och

14 Om gränsregionala förbindelser
RV lyfter vikten av att Norge och Sverige samplanerar över gränsen. I den ÅVS som föreslås för Oslo-Sthlm bör därför norrmännen engageras Viktigt att möta norrmännens satsning på E18 även på svensk sida mellan gränsen-Valnäs.

15 Slutkommentar/slutsats
TrV har fångat brister och problem på ett bra sätt TrV har utifrån perspektivet- begränsade resurser och behoven aldrig sinande – gjort en rimlig prioritering

16


Ladda ner ppt "Yttrande över förslag till nationell plan"

Liknande presentationer


Google-annonser