Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvasterbotten.se Länstransport- plan 2014-2025 Remissförslaget Umeå 2013-08-28 Mårten Edberg Infrastrukturstrateg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvasterbotten.se Länstransport- plan 2014-2025 Remissförslaget Umeå 2013-08-28 Mårten Edberg Infrastrukturstrateg."— Presentationens avskrift:

1 Länstransport- plan Remissförslaget Umeå Mårten Edberg Infrastrukturstrateg

2 UTGÅNGSPUNKTER •Direktiven från Regionstyrelsen •Det handlar om en revidering av föregående plan. •Prioriterade objekt från gamla planen kvar om ej utförda. •Inga nya projekt pekas ut för perioden •Referensgrupp från Umeåregionen, Region 8 och Trekom Norr. •Totalt 911 miljoner att fördela på 12 år – inklusive 49,9 mkr som särskilt flygstöd. •Nya kalkyler och allmän kostnadsuppräkning innebär justeringar av kostnader för objekt. •1 mkr/år på åtgärdsvalsanalyser som ska bidra till underlag för kommande prioriteringar. De tre första analyserna avser gång- och cykelstrategi samt två etapper avseende prioriterade stråk – person – och gods. •Även 0,5 mkr/år som FoU-medel för att kunna delta och medfinansiera möjliga centrala FoU-projekt.

3 Fördelning på kategorier

4 Investeringsnivåer

5 Prioriterade objekt

6 Listan – under tre perioder – objekten

7 Listan – under tre perioder – potterna

8 Återstående process •30/9 Sista dag för remissvar. •14/11 Region Västerbottens arbetsutskott behandlar förslag till förbundsstyrelsen. •7/11 Förbundsstyrelse beslutar om planen. •16/12 sista dag att lämna in länstransportplanen till regeringen. •Våren 2014 Regeringen beslutar om slutgiltiga ramar. •Våren 2014 Region Västerbotten fastställer länstransportplanen.

9 Slut


Ladda ner ppt "Www.regionvasterbotten.se Länstransport- plan 2014-2025 Remissförslaget Umeå 2013-08-28 Mårten Edberg Infrastrukturstrateg."

Liknande presentationer


Google-annonser