Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförande länsplanen 2013-2014 Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar 42 2 3 9 5 6 7 8 10 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförande länsplanen 2013-2014 Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar 42 2 3 9 5 6 7 8 10 2."— Presentationens avskrift:

1

2 Genomförande länsplanen 2013-2014 Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar 42 2 3 9 5 6 7 8 10 2 1 4 5 3 6 7 8 9 1 7 5 2 4 6 3 8 9 11 12 13 1 7 5 2 4 6 3 8 9 10 11 12 13 14 2 1 3 4 5 6 4 1

3 Ny länsplan – prioriteringar varje år Önskemål, brister, problem Åtgärdsval Bygg -start Utpekade åtgärder Byggklara åtgärder Vägplan Prioritering i årligt genomförandebeslut Årligt genomförandebeslut Årligt genomförande- beslut

4 Ekonomisk ram 2013-2014 2013 77 mnkr i planen 73 mnkr tilldelning 2014 92 mnkr i planen 84 mnkr tilldelning Årligt genomförandebeslut

5 Genomförande länsplanen 2013-14 1 Större objekt Pågående bygge 2013 Rv 49 Gustavstorp-Rude inkl planskild korsning (1) vid rv 50 klar september 2015 Byggstarten av rv 51 Kvarntorp- Svennevad (2) uppskjuten till 2017 ÅVS och planering för ökad planberedskap

6 Genomförande länsplanen 2013-14 1 4 2 3 Större objekt 2014 Pågående bygge Byggklar Utpekad åtgärd Åtgärdsvalsstudie pågår/beställd Prioriterade brister 12 9 Rv 49 Gustavstorp-Rude inkl planskild korsning (1) vid rv 50 klar september 2015 Byggstarten av rv 51 Kvarntorp- Svennevad (2) uppskjuten till 2017 ÅVS och planering för ökad planberedskap Vägplan pågår/beställd 5 6 7 8 10 11

7 2 5 1 Kollektivtrafikanläggningar 2013 Över planramen 2013 och 2014 MerKoll styr prioriteringarna Nya och ombyggda busshållplatser Medel till planering Genomförande länsplanen 2013-14 Färdigställt

8 5 Kollektivtrafikanläggningar 4 5 2014 Pågående bygge/startar Byggklar Vägplan pågår/beställd Åtgärdsvalsstudie pågår/beställd Prioriterade brister Över planramen 2013 och 2014 MerKoll styr prioriteringarna Nya och ombyggda busshållplatser Medel till planering Genomförande länsplanen 2013-14 3 6 7 8 9 10 11 Utpekad åtgärd

9 1 Färdigställt Över planramen 2013 och 2014 Lång planeringstid för Karlskoga- Degerfors (4)– byggstart först 2015 Stor satsning på ÅVS och planering för att skapa fler byggklara objekt Genomförande länsplanen 2013-14 Cykelvägar 2013 2 3

10 Över planramen 2013 och 2014 Lång planeringstid för Karlskoga- Degerfors (4) – byggstart först 2015 Stor satsning på ÅVS och planering för att skapa fler byggklara objekt Genomförande länsplanen 2013-14 7 5 Cykelvägar 2014 Pågående bygge/startar Byggklar Vägplan pågår/beställd Åtgärdsvalsstudie pågår/beställd Prioriterade brister 4 6 Utpekad åtgärd 8 9 10 11 12 13

11 1 Pågående bygge/färdigställt Pengarna som blev ”över” 2013 pga förseningen av cykelvägen Karlskoga- Degerfors har använts till trafiksäkerhetsåtg Sexdubbel satsning 2013 De flesta byggklara objekt kunde därför byggas 2013 Fortsatt satsning - de sista byggklara objekten byggs 2014 Lägre takt på ÅVS och planer 2014 och framåt Genomförande länsplanen 2013-14 7 5 2013 2 4 6 3 8 9 10 11 Trafiksäkerhetsåtgärder

12 Pengarna som blev ”över” 2013 pga förseningen av cykelvägen Karlskoga- Degerfors har använts till trafiksäkerhetsåtg Sexdubbel satsning 2013 De flesta byggklara objekt kunde därför byggas 2013 Fortsatt satsning - de sista byggklara objekten byggs 2014 Lägre takt på ÅVS och planer 2014 och framåt Genomförande länsplanen 2013-14 2014 Pågående bygge/startar Byggklar Vägplan pågår/beställd Åtgärdsvalsstudie pågår/beställd Prioriterade brister Utpekad åtgärd 12 13 Trafiksäkerhetsåtgärder 14 15

13 2013 Genomförande länsplanen 2013-14 2013 och 2014 liten pott – kollektivtrafik, cykel och trafiksäkerhet har prioriterats högre 2014 går pengarna till Elektrifiering Hallsbergsterminalen ÅVS järnväg Enköping-Uppsala ÅVS järnvägskapacitet Frövi ÅVS:er för att skapa planberedskap Fortsatt liten pott 2015-2016 Förfrågningar om potten 2015 finns redan Utvecklingspotten 2014 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 Medfinansiering av kommunala investeringar Kollektivtrafik Cykelvägar Trafiksäkerhet Miljö Pengarna till kommunala investeringar har varit ”heliga”. 25-30 objekt/år finansieras till 50% med medel från länsplanen Pga den extremt låga tilldelningen 2015-2016 är det osäkert om nivån kan hållas dessa år.

15 2015-2017 Lite pengar 2015-2016 Cykelvägen Karlskoga-Degerfors byggstart 2015 minskar utrymmet 2015-2016 för andra åtgärder Byggstart för rv 51 Kvarntorp-Svennevad först 2017 Viktigt att skapa byggklara objekt till 2017

16 www.regionorebro.se


Ladda ner ppt "Genomförande länsplanen 2013-2014 Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar 42 2 3 9 5 6 7 8 10 2."

Liknande presentationer


Google-annonser