Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförande länsplanen 2013-2014 Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar 42 2 3 9 5 6 7 8 10 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförande länsplanen 2013-2014 Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar 42 2 3 9 5 6 7 8 10 2."— Presentationens avskrift:

1

2 Genomförande länsplanen Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar

3 Ny länsplan – prioriteringar varje år Önskemål, brister, problem Åtgärdsval Bygg -start Utpekade åtgärder Byggklara åtgärder Vägplan Prioritering i årligt genomförandebeslut Årligt genomförandebeslut Årligt genomförande- beslut

4 Ekonomisk ram mnkr i planen 73 mnkr tilldelning mnkr i planen 84 mnkr tilldelning Årligt genomförandebeslut

5 Genomförande länsplanen Större objekt Pågående bygge 2013 Rv 49 Gustavstorp-Rude inkl planskild korsning (1) vid rv 50 klar september 2015 Byggstarten av rv 51 Kvarntorp- Svennevad (2) uppskjuten till 2017 ÅVS och planering för ökad planberedskap

6 Genomförande länsplanen Större objekt 2014 Pågående bygge Byggklar Utpekad åtgärd Åtgärdsvalsstudie pågår/beställd Prioriterade brister 12 9 Rv 49 Gustavstorp-Rude inkl planskild korsning (1) vid rv 50 klar september 2015 Byggstarten av rv 51 Kvarntorp- Svennevad (2) uppskjuten till 2017 ÅVS och planering för ökad planberedskap Vägplan pågår/beställd

7 2 5 1 Kollektivtrafikanläggningar 2013 Över planramen 2013 och 2014 MerKoll styr prioriteringarna Nya och ombyggda busshållplatser Medel till planering Genomförande länsplanen Färdigställt

8 5 Kollektivtrafikanläggningar Pågående bygge/startar Byggklar Vägplan pågår/beställd Åtgärdsvalsstudie pågår/beställd Prioriterade brister Över planramen 2013 och 2014 MerKoll styr prioriteringarna Nya och ombyggda busshållplatser Medel till planering Genomförande länsplanen Utpekad åtgärd

9 1 Färdigställt Över planramen 2013 och 2014 Lång planeringstid för Karlskoga- Degerfors (4)– byggstart först 2015 Stor satsning på ÅVS och planering för att skapa fler byggklara objekt Genomförande länsplanen Cykelvägar

10 Över planramen 2013 och 2014 Lång planeringstid för Karlskoga- Degerfors (4) – byggstart först 2015 Stor satsning på ÅVS och planering för att skapa fler byggklara objekt Genomförande länsplanen Cykelvägar 2014 Pågående bygge/startar Byggklar Vägplan pågår/beställd Åtgärdsvalsstudie pågår/beställd Prioriterade brister 4 6 Utpekad åtgärd

11 1 Pågående bygge/färdigställt Pengarna som blev ”över” 2013 pga förseningen av cykelvägen Karlskoga- Degerfors har använts till trafiksäkerhetsåtg Sexdubbel satsning 2013 De flesta byggklara objekt kunde därför byggas 2013 Fortsatt satsning - de sista byggklara objekten byggs 2014 Lägre takt på ÅVS och planer 2014 och framåt Genomförande länsplanen Trafiksäkerhetsåtgärder

12 Pengarna som blev ”över” 2013 pga förseningen av cykelvägen Karlskoga- Degerfors har använts till trafiksäkerhetsåtg Sexdubbel satsning 2013 De flesta byggklara objekt kunde därför byggas 2013 Fortsatt satsning - de sista byggklara objekten byggs 2014 Lägre takt på ÅVS och planer 2014 och framåt Genomförande länsplanen Pågående bygge/startar Byggklar Vägplan pågår/beställd Åtgärdsvalsstudie pågår/beställd Prioriterade brister Utpekad åtgärd Trafiksäkerhetsåtgärder 14 15

13 2013 Genomförande länsplanen och 2014 liten pott – kollektivtrafik, cykel och trafiksäkerhet har prioriterats högre 2014 går pengarna till Elektrifiering Hallsbergsterminalen ÅVS järnväg Enköping-Uppsala ÅVS järnvägskapacitet Frövi ÅVS:er för att skapa planberedskap Fortsatt liten pott Förfrågningar om potten 2015 finns redan Utvecklingspotten

14 Medfinansiering av kommunala investeringar Kollektivtrafik Cykelvägar Trafiksäkerhet Miljö Pengarna till kommunala investeringar har varit ”heliga” objekt/år finansieras till 50% med medel från länsplanen Pga den extremt låga tilldelningen är det osäkert om nivån kan hållas dessa år.

15 Lite pengar Cykelvägen Karlskoga-Degerfors byggstart 2015 minskar utrymmet för andra åtgärder Byggstart för rv 51 Kvarntorp-Svennevad först 2017 Viktigt att skapa byggklara objekt till 2017

16


Ladda ner ppt "Genomförande länsplanen 2013-2014 Större objekt Utvecklingspotten Kollektivtrafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Cykelvägar 42 2 3 9 5 6 7 8 10 2."

Liknande presentationer


Google-annonser