Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ystadbostäder ERBJUDER! 1.300 bostäder 60-talet lokaler 900 garage och bilplatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ystadbostäder ERBJUDER! 1.300 bostäder 60-talet lokaler 900 garage och bilplatser."— Presentationens avskrift:

1 1 Ystadbostäder ERBJUDER! 1.300 bostäder 60-talet lokaler 900 garage och bilplatser

2 2 Ystadbostäder Verksamhet i sammanfattning;  Förvalta och bygga bostäder i Ystad Kommun med god miljö och säkerhet. Där boende skall ha möjlighet till inflytande på sin boendemiljö.

3 3 Ystadbostäder 1.300 lägenheter  Merparten finns i tätorten, från Regementet till Västra Sjöstaden.  Ca 400 lägenheter i kulturhus.  20-talet lägenheter i Köpingebro. ”efterfrågan efter lägenheter är störst i tätorten och centralt”

4 4 Ystadbostäder Bostadsmarknaden i Sverige  Sverige; 123 (av 290) kommuner anger att man behöver bygga mer än man gör.  Bostadsbrist finns i 43% av Sveriges kommuner.  Grupper som har särskilt svårt att få bostad; unga, äldre och stora barnfamiljer.  Hinder är höga produktionskostnader och tillgång till detaljplanelagd mark i attraktiva lägen (centralt, bra utsikt, havet).

5 5 Ystadbostäder Vad är seniorbostäder?  Det är en helt vanlig bostad som är avsedda för personer över en viss ålder, till exempel 55 år och äldre. Vad är trygghetsbostäder?  Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter som bland annat har utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det skall också finnas personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa tider. Bostäderna skall innehas av personer som fyllt 70 år. Investeringsstöd kan erhållas.

6 6 Ystadbostäder Bostadskön i Ystad hos YB, juli 2012  Faktisk kö ca 3.300 personer.  70% av kön kommer från närområdet (2.310).  30% kommer från andra delar av Skåne (990).  Teoretisk väntetid på lägenhet är ca 3 år.  Efterfrågan; 2 och 3 rums lägenheter.  Se över rutinerna för vår kö så att vi får ”kontroll” på hur den faktiska kön ser ut!

7 7 Ystadbostäder Nya projekt  Grundström, 32 lägenheter Adress; Bellevuevägen  Kokillen, ca 50 lägenheter Adress; Gjuterigatan  Åkerblom, 16 lägenheter i trygghets boende Adress; Tobaksgatan  Folkets Park, 37 ungdomslägenheter  Dammhejdan, 40 lägenheter, 2 och 3 rum  Kvarteret Lichton, ombyggnad tillskott på ca 15 Lägenheter Åren 2013-2017 Totalt ca 240 nya lägenheter. Investering ca 400-450 miljoner.

8 8 Ystadbostäder Grundström Adress; Bellevuevägen.  Lägenheter; 32, 2 och 3 rum + 4 rum.  Antal våningar; 7 + indrag  Markägare; Ystadbostäder.  Status; Bygglov våren 2013  Inflyttningsklart; hösten 2014  Osäkerhet; om planen överklagas.

9 9 Ystadbostäder Kokillen Adress; Gjuterigatan  Lägenheter 50; 2, 3 och 4 rum  Antal våningar i hus 1 troligtvis 8 vån, samt hus 2, 4 vån ev 5.  Markägare; Ystadbostäder och Ystad Kommun.  Status; Program finns, plan saknas. Ansökan om plan hösten 2012. Tidplan; ny plan klar 2014.  Inflyttningsklart; 2016  Osäkerhet; om planen överklagas.

10 10 Ystadbostäder Åkerblom Adress; Tobaksgatan  Lägenheter; 16, 2 rums lägenheter.  Antal våningar; 2 och 3  Markägare; Ystadbostäder.  Status; Bygglovsprocessen igång  Inflyttning; slutet av 2013  Osäkerhet; om bygglovet överklagas.

11 11 Ystadbostäder  Folkets Park  Lägenheter; 37 ungdomslägenheter. 1 och 2 rum + LSS.  Antal våningar; 2 och 3  Markägare; Ystadbostäder.  Status; Bygglovsprocessen igång  Inflyttning; slutet av 2013  Osäkerhet; troligtvis inga.

12 12 Ystadbostäder Dammhejdan, 2 etapper ca 80-100 lgh  Lägenheter etapp 1; ca 40, 2 och 3 rum.  Lägenheter etapp 2; ca 40, 2 och 3 rum.  Antal våningar; 3 till 5  Markägare; Ystadbostäder, Ystad Kommun samt privat ägare.  Status; Program finns,, detaljplan start hösten 2012.  Inflyttning; etapp 1, slutet av 2015/2016  Inflyttning; etapp 2, 2016/2017  Osäkerhet; om planen överklagas.

13 13 Ystadbostäder Dammhejdan, 2 etapper ca 80-100 lgh…forts Området Dammhejdan omfattar 3 markägare:  Ystadbostäder  Ystad Kommun  Privat Planeringen är att hela området skall planläggas i en detaljplan. Går detta inte kommer Ystadbostäder att välja detaljplan för egen mark. Beslut klart under hösten 2012. Tidplan: förlängning ett par månader!

14 14 Ystadbostäder Lichton, nybyggnad  Lägenheter; nytillskott ca 15, 2 och 3 rum.  Antal våningar; 4 + indrag  Markägare; Ystadbostäder.  Status; Planuppdrag lämnat  Inflyttning; slutet av 2014  Osäkerhet; om planen överklagas.  Projektet är slutligen inte beslutat med tanke på de totala förändringar som måste till på den så kallade huvudbyggnaden som skall vara kvar. Detta kan fördröja tidplanen.

15 15 Ystadbostäder Tack!


Ladda ner ppt "1 Ystadbostäder ERBJUDER! 1.300 bostäder 60-talet lokaler 900 garage och bilplatser."

Liknande presentationer


Google-annonser