Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö stads riktlinjer för det politiska samarbetet under mandatperioden 2007 – 2010. (budget 2008)  Fler hyresrätter skall byggas och hyresrätten skall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö stads riktlinjer för det politiska samarbetet under mandatperioden 2007 – 2010. (budget 2008)  Fler hyresrätter skall byggas och hyresrätten skall."— Presentationens avskrift:

1 Malmö stads riktlinjer för det politiska samarbetet under mandatperioden 2007 – 2010. (budget 2008)  Fler hyresrätter skall byggas och hyresrätten skall värnas som boendeform  Hemlösheten skall aktivt motverkas genom stöd i det egna boendet. Som komplement skall flera alternativa boenden tas fram. Inriktningsmål: alla skall ha en bostad. Målindikator: antalet hemlösa barn skall minska antalet nybyggda bostäder skall öka

2 Malmö: Mål för hemlöshetsarbetet enligt hemlöshetsplanen, ( kommunfullmäktige 041215).  Behoven hos barn i hemlösa familjer, psykiskt funktions- hindrade missbrukare, missbrukande kvinnor och äldre missbrukare ska särskilt uppmärksammas…  Familjer med barn ska inte placeras på hotell  Personer som genomgått vård och behandling eller kriminalvård ska ha boende vid utskrivning  Samverkan kring insatser ska utvecklas

3 Malmös inventering av hemlösa I  Startade i mitten av 1990-talet  Mellan 2001 och 2004 gjordes mätningen 1 april och 1oktober  Därefter 1 oktober varje år  Uppgifterna kommer från IoF i de 10 stadsdelarna och sammanställs på Stadskontoret.  Politiska beslut i Stadsdelsfullmäktige och i Kommunstyrelsen (folkhälso- vård- och omsorgsberedningen)

4 Antal hemlösa i Malmö år 2004 -2008

5 Hemlösa uppdelat på stadsdel 2006-2008  Stadsdel 20062007 2008ökning/minskning 07/08  Centrum137136 158 22  S Innerst339300 235-65  V Innerst 42 43 33-10  Li-Bu 11 22 13 -9  Hyllie 58 60 83 23  Fosie 122129 169 38  Oxie 4 16 11 -5  Rosengård 78 78 91 13  Husie 8 13 14 1  Kirseberg 50 43 55 12  Totalt 849 840 860 20

6 Sammanfattning: Hemlösa i Malmö 2008. Totalt: 860 personer – 581 män och 279 kvinnor (antalet kvinnor ökar) Barn i hemlösa hushåll: Ökar med 69 procent från 124 till 213. Orsak: Bristande förankring på bostadsmarknaden(64 procent) är den största enskilda orsaken till hemlöshet Uteliggare: 43 personer (44 år 2007). Huvudsakligt problem: Missbruk, 35 procent; Psykisk störning, 10 procent; Missbruk o psyk.störn.15 procent. Enbart strukturella orsaker till hemlöshet, 40 procent. Försörjning: Socialbidrag – 53 procent; annat – 47 procent. Kommentar: Stor ökning av barn i hemlösa hushåll, av unga hemlösa och av hemlösa kvinnor.

7 Malmös inventering av hemlösa II  Hemlösa enligt Socialstyrelsens definition -er  De personer som har varit aktuella hos IoF månaden före 1 oktober och begärt hjälp med sin boendesituation  Alla kända uteliggare  Relativt få variabler: Kön; Civilstånd; Medborgarskap – Hemmavarande barn (ålder) - huvudsaklig försörjning - aktuellt boende - orsak till hemlöshet: (obetalda hyror, störning, våld i hemmet, ej förankrad - Aktuell problematik: (missbruk, psykiska problem, missbruk och psyk. strukturella orsaker)

8 Malmös inventering av hemlöshet III  Erfarenheter  i.Har gjorts i många år på (ungefär) samma sätt  ii.Kvalitet på uppgifterna?  iii.Punktnedslag i verkligheten – inga uppgifter om hur många som är hemlösa under ett år  iv.Informationen är inte knuten till personer – försvårar analys Endast enkel beskrivande statistik är möjlig. (vi har fått avslag på databas med personnummer)

9

10 Antal barn i hemlösa familjer per stadsdel okt. 2007, 124 barn och okt. 2008, 213 barn.

11 Hemlösa barnfamiljers boende okt 06, 07 o 08. (kategorierna är inte helt jämförbara).

12 år 2004-2008 - Hemlösa <25 år


Ladda ner ppt "Malmö stads riktlinjer för det politiska samarbetet under mandatperioden 2007 – 2010. (budget 2008)  Fler hyresrätter skall byggas och hyresrätten skall."

Liknande presentationer


Google-annonser