Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKMDOK 2009 - en rapport från den frivilliga missbruksvården Mikael Dahlberg Mats Anderberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKMDOK 2009 - en rapport från den frivilliga missbruksvården Mikael Dahlberg Mats Anderberg."— Presentationens avskrift:

1 IKMDOK 2009 - en rapport från den frivilliga missbruksvården Mikael Dahlberg Mats Anderberg

2 Syfte Att genom materialet från IKMDOK:s databas ge en bild av den frivilliga missbruksvården. De specifika frågeställningarna är: • Förekommer det förändringar över tid i materialet som kan tyda på olika former av trender? • Hur kan eventuella förändringar över tid förstås eller förklaras?

3 Genomförande • En analys av materialet från åren 2006-2009. • Genom en jämförelse av ett urval av variabler från de nämnda åren. • Utgångspunkten är rapporten IKMDOK 2008. • Baseras på uppgifter från 89 (67 enheter 2008) deltagande enheter, vilket innebär uppgifter från BasDOK, DOK och UngDOK.

4 Material från IKMDOK

5 Könsfördelning (%)

6 Åldersfördelning (m=37 år och md=36 år) 2006 N=2262 (%) 2007 N=2152 (%) 2008 N=2161 (%) 2009 N=3259 (%) Ålder 19 år och yngre 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år och äldre 8 26 20 24 23 8 25 18 25 23 11 28 18 21 22 8 28 20 22

7 Lagrum 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Lagrum SoL LVM/LVU Kriminalvårdslag Utan myndighetsprövning Annat lagrum 46 2 9 33 9 46 3 7 34 10 38 3 7 42 10 55 3 8 25 9

8 Boendeform senaste 6 månaderna 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Egen bostad Andrahand/inneboende/ boendekollektiv Institution/kategoriboende Saknar bostad Hos föräldrar 53 11 12 11 57 10 11 10 55 10 11 15 46 12 14 17 11

9 Levnadsform senaste 6 månaderna 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Ensamlevande Ensamstående med barn Samlevande med partner men ej med barn Samlevande med partner och barn Samlevande med föräldrar/släkt Samlevande med vänner Annan levnadsform 53 5 16 9 11 3 53 6 16 9 10 3 4 47 4 17 10 15 3 4 55 5 15 8 9 3 5

10 Försörjning senaste 6 månaderna 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Lönebaserad inkomst Ersättning från Försäkringskassan Försörjningsstöd Försörjd av föräldrar Annan försörjning /kriminalitet 40 19 26 5 10 42 17 25 5 10 41 15 26 8 10 34 16 32 5 12

11 Utbildningsnivå (%)

12 Primär drog 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Alkohol Opiater CS Hallucinogener Hasch/marijuana Andra preparat Bensodiazepiner 50 12 19 0 11 2 6 50 11 19 0 10 2 7 48 12 15 1 13 2 8 47 16 17 0 13 3 4

13 Fysisk och psykisk hälsa samt kriminalitet 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Fysisk hälsa Psykisk hälsa Dömd för brott 32 57 64 32 60 62 30 60 62 33 61 62

14 Det sker vissa förändringar över tid • Andelen kvinnor ökar (30-34 %) • Lagrum: SoL ökar (46-55 %) och Utan myndighets- prövning minskar (33-25 %) • Boende: Egen bostad minskar (53-46 %) och Saknar bostad ökar (12-17 %) • Försörjning: Lönebaserad inkomst minskar (40-34 %) och Försörjningsstöd ökar (26-32 %) • Primär drog: Opiater ökar (12-16 %)

15 Hur kan de observerade förändringarna över tid förstås eller förklaras? 2008 (%) 2009 (%) Öppenvård4931 Institution4041 Boendestöd1128

16 Vårdform och kön Öppv (%) Inst (%) Bo (%) Totalt (%) Kvinnor33363334 Män67646766

17 Vårdform och boende Öppv (%) Inst (%) Bo (%) Totalt (%) Egen bostad55561646 Andrahand882412 Institution/ kategoriboende 7152014 Saknar bostad7113817 Hos föräldrar219311

18 Vårdform och försörjning Öppv (%) Inst (%) Bo (%) Totalt (%) Lönebaserad inkomst40391934 Ersättning från FK12 2916 Försörjningsstöd22324432 Försörjd av föräldrar12215 Annan försörjning/ kriminalitet 1315712

19 Vårdform och primär drog Öppv (%) Inst (%) Bo (%) Totalt (%) Alkohol45445347 Opiater19141316 CS7222417 Hallucinogener0101 Hasch/Marijuana2110613 Andra preparat3323 Bensodiazepiner4624

20 Några slutsatser • Inrapporteringen har ökat påtagligt från 2 600 vårdtillfällen under år 2008 till 3 200 under år 2009. • Antalet rapporterande enheter har ökat från 67 till 89. • Den preliminära analysen av IKMDOK-materialet från år 2009 illustrerar att det sker förändringar över tid när det gäller vissa variabler. • Det gäller exempelvis variablerna kön, lagrum, boende, försörjning, primär drog. • Den bild som uppvisas kännetecknas av en mycket stor heterogenitet, d.v.s. det finns skillnader mellan olika grupper eller kategorier t.ex. vårdformer – öppenvård, institution och boendestöd.

21 Några slutsatser • Basvariablerna i DOK är strategiskt viktiga eftersom de återfinns i TDI, KIM och SBR. • Basvariablerna är tillförlitliga och konstruerade för att vara just epidemiologiska markörer. • Basvariablerna ger även betydelsefull information om förändringar av strukturella aspekter och förutsättningar som kan vara inkluderande eller exkluderande och därigenom bidra till eller motverka behandlingsinterventioner. • IKMDOK-rapporten formaliserar uppgifterna från IKMDOK men har förhoppningsvis även implikationer för praktiken.


Ladda ner ppt "IKMDOK 2009 - en rapport från den frivilliga missbruksvården Mikael Dahlberg Mats Anderberg."

Liknande presentationer


Google-annonser