Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östra Torn - Brunnshög Linero Tuna -Mårtens Fälad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östra Torn - Brunnshög Linero Tuna -Mårtens Fälad."— Presentationens avskrift:

1 Östra Torn - Brunnshög Linero Tuna -Mårtens Fälad

2 Djingis Khan Östratornskolan åk F-9 Blåklinten Toppen Fiolen Flygelskolan åk F-5 Regnbågen Gåsatoften Munspelet paviljongskola åk F-3 Orkesterparken Befintliga enheter lå 2013/2014 S:a 32 avd med 445-501 pl varav 53 pl i frist. förskolor

3

4 Diagram Östra Torn - Brunnshög --------Lokalkapacitet: befintlig och beslutad - - - - - - -Lokalkapacitet: befintlig, beslutad och föreslagen enligt alt 2 Brist Utnyttjad kapacitet Kapacitet enligt mål 11/16 + 2

5 Diagram Östra Torn - Brunnshög --------------------------------Lokalkapacitet: befintlig och beslutad - - - - - - - - - - - - - - - - - - --Lokalkapacitet: befintlig, beslutad och föreslagen enligt alt 2 Övriga behov, t ex LIG Brist Utnyttjad kapacitet

6 Diagram Östra Torn - Brunnshög Diagrammet visar att det fn finns kapacitet för 9 klasser (heldragen linje) och en LIG-grupp (grön resp blå färg) t o m aug 2014 då den tillfälliga paviljongen på Östratornskolan slopas. Fr o m läsåret 2014/15 saknas det plats för 3 kl inkl LIG-grupp ökande med 1 klass per år till 6 kl inkl LIG-grupp fr o m läsåret 2016/17. Den sträckade linjen visar hur det blir om man ökar med plats för 5 kl fr o m lå 2016/17

7 Diagram Östra Torn - Brunnshög Diagrammet visar att det fn finns kapacitet för 8 klasser (heldragen linje) som nyttjas av 7 kl åk 7-9 samt 1 LIG-grupp (grön resp blå färg) i en tillfällig paviljong på Östratornskolan. Fr o m läsåret 2014/15 saknas det plats för 2 kl inkl LIG-grupp ökande med 1 klass per år till 6 kl inkl LIG-grupp fr o m läsåret 2019/20 Den sträckade linjen visar hur det blir om man ökar med plats för 5 kl fr o m lå 2016/17.

8 Alternativ 1: Oförändrad organisation inom resp. skola • Flygelhallen byggs ut med en sal • Flygelskolan blir F-6 skola med 7 klasser om slöjdsalen byggs om för F-klass • Nya Munspelet blir F-6 skola med 7 klasser plus några specialsalar för alla 3 skolor • Östratornskolan blir F-9 skola med 7 kl åk F-6 plus 12 kl åk 7-9 och specialsalar • Brunnshög skola blir åk F-9 skola med 4-6 kl åk F-3 plus 6 kl åk 4-9 + idrott + specialsalar ca 2016 • Kostnad ca 50 mkr + ca 170 mkr för Brunnshög vilket täcker behovet tills Munspelet pav. slopas

9 Alternativ 2: Ändrad användning av Östratornskolan • Flygelhallen byggs ut med en sal • Flygelskolan: F-6 skola med 7 klasser om slöjdsalen byggs om för F-klass • Nya Munspelet: F-3 skola med 8 klasser • Östratornskolan: (F)4-9 skola med 0-4 kl åk F-3 plus 20-26 kl åk 4-9 och specialsalar i nytt hus • Brunnshög skola: åk F-3 skola med 8 klasser + idrottsal ca 2018 eller tidigare i st f Munspelets paviljonger • Kostnad ca 120 mkr + 100 mkr för Brunnshög vilket täcker behovet till ca 2023.

10 Sammanfattning av alternativens kapacitet

11 Munspelets paviljongskola omlokalisering upp till 8-10 kl Djingis Khan Östratornskolan 4 kl åk F-3 / 16 kl åk 4-9 Blåklinten Toppen Fiolen Flygelskolan 7 kl åk F-6 Regnbågen Gåsatoften Munspelet flex. enhet klart 2014. 7 kl åk F-6 Solbjer 2 förskolor, Ev. 2015 resp 2017 Brunnshög åk F-9 10 kl + specialsalar 2016 Orkesterparken Föreslagen användning enligt alt 1

12 Munspelets paviljongskola omlokalisering upp till 8-10 kl Djingis Khan Östratornskolan (4 kl åk F-3) / 20-26 kl åk 4-9 Blåklinten Toppen Fiolen Flygelskolan åk F-6 Regnbågen Gåsatoften Munspelet flex. enhet 8 kl åk F-3 (klar aug 2014) Solbjer 2 förskolor, Ev. 2015 resp 2017 Brunnshög flex. enhet 8 kl åk F-3 (klar aug 2018) eller tid. i st f Munsp-pavilj. Orkesterparken Föreslagen användning enligt alt 2


Ladda ner ppt "Östra Torn - Brunnshög Linero Tuna -Mårtens Fälad."

Liknande presentationer


Google-annonser