Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIRUNA Effektiva samhällsbyggnadsprocesser 9 juni 2014 Peter Niemi och Eva Ekelund, Kiruna kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIRUNA Effektiva samhällsbyggnadsprocesser 9 juni 2014 Peter Niemi och Eva Ekelund, Kiruna kommun."— Presentationens avskrift:

1 KIRUNA Effektiva samhällsbyggnadsprocesser 9 juni 2014 Peter Niemi och Eva Ekelund, Kiruna kommun

2 LKAB och staden i symbios • I över 100 år har LKAB brutit Kirunas rika järnmalm. • Malmen ger jobb och välfärd för regionen och landet. • Utan gruvbrytningen hade inte staden funnits – och utan staden med dess invånare hade inte malmen kunnat brytas. • Staden och LKAB är beroende av varandra.

3 LKAB orsakar stadsomvandlingen • Kirunas nya huvudnivå, KUJ 1365, förlänger Kirunagruvans livslängd med ca 20 år. • Men markdeformationerna orsakade av gruvdriften gör att staden som växte upp tillsammans med gruvan nu måste flytta på sig i etapper för att gruvan ska kunna fortsätta drivas.

4 2003

5 Kiruna –stad i omvandling

6 3 000 lägenheter 200 villor 400 hotellrum 200 000 kvadratmeter offentliga och kommersiella lokaler och byggnader Det här påverkar KUJ 1365 Huvudnivå 1365

7 Gruvstadspark etapp 1

8

9 Byte av centrum

10 Stadsbyggnadstävling

11 Utvecklingsplanen

12

13 Detaljplan nytt stadshus

14 Kristallen Kirunas nya stadshus Henning Larsen arkitekter

15

16 Kirunabornas förväntningar • attraktivt stadstorg • levande handelsgata • mötesplatser • funktionsblandning • tät stad • märkesbyggn ad White- Ghillardi Hellsten arkitekter

17 Handelns önskemål • Sammanhållen flytt • Koncentrerad handel • Mindre galleria/gallerior • Bra parkeringsmöjligheter • Genomtänkt helhet • Samlokalisering med kultur och offentlig service Slående samstämmighet med Kirunabornas önskemål

18 Nya stadskärnan – genomförandet

19 Tidplan • 2014 – nya stadshuset börjar byggas • 2015 – börjar bostäder avvecklas • 2015 - byggnation i kvarteren runt stadstorget och längs handelsgatan påbörjas. (handel, bostäder, kontor) • 2016 - inflyttning i nytt stadshus • 2016 – gymnasium börjar byggas • 2017 – nya stadshotellet står klart • 2017 - kulturhus med Folkets Hus, bibliotek, bio m m invigs • 2017 – badhuset börjar byggas • 2017 – del av handelsgatan står klar • 2018 - stor del av centrumkärnan är på plats • 2014 - bostäder byggs i nya Kiruna, Jägarskolan, Lombolo, Luossa Kirunas utses till årets stadskärna 2018

20 Risker • ”Okynnes besvär” detaljplaner m m • Överklagningar i allmänhet • Kommunen äger inte alla viktiga beslut som påverkar stadsutvecklingen • Brist på Lantmäteriservice, arbetskraft m m • Och många många fler…….

21

22 Tack för att ni lyssnade


Ladda ner ppt "KIRUNA Effektiva samhällsbyggnadsprocesser 9 juni 2014 Peter Niemi och Eva Ekelund, Kiruna kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser