Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Boendets och bostadsbyggandets roll för platser, städer och regioners identitet Stefan Attefall, bostadsminister Stadsbyggnadsdagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Boendets och bostadsbyggandets roll för platser, städer och regioners identitet Stefan Attefall, bostadsminister Stadsbyggnadsdagen."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Boendets och bostadsbyggandets roll för platser, städer och regioners identitet Stefan Attefall, bostadsminister Stadsbyggnadsdagen 4 september 2013 Upplands Väsby

2 Socialdepartementet Bygger minst i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa: Boverket och dess nordiska motsvarigheter

3 Socialdepartementet Stort investeringsunderskott

4 Socialdepartementet Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län

5 Socialdepartementet

6 Bostadsbyggandets hinderbana Överklaganden Bullernormer Infrastruktur ”NIMBY” Saknas detaljplaner Riksintressen Planprocesserna Brist på enhetlig tillämpning

7 Socialdepartementet Regeringens strategi •Kortare tid från idé till färdigt hus •Bostadsmarknaden måste fungera bättre •Bostadsbeståndet måste utnyttjas effektivare

8 Socialdepartementet Den röda tråden •Ökad tydlighet •Ökad förutsägbarhet •Ökad transparens •Minskat regelkrångel = ökad konkurrens, lägre kostnader

9 Socialdepartementet Samordnade bullerregler (SOU 2013:57) Förslag: •Ökad samordning av PBL och MB •Generösare regler om undantag •Riktvärdena regleras i lagstiftningen

10 Socialdepartementet Utnyttja befintliga bostäder effektivare

11 Socialdepartementet Plan-och bygglagen i förändring 2 maj 2011 Ny PBL 2012/2013 Plangenomförandet Effektivare plan- och bygglovs- process 2013-2015 Den regionala planeringsnivån

12 Socialdepartementet Varför en regional planeringsnivå? Antal lgh 2011 Pris mkr Bef utv trend/år Antal lgh 2011 Pris mkr Bef utv trend/å r Kungälv562,2+9000 (regionen) Falköping601,3+100 Haninge1953,8+30000 (regionen) Falun1871,3+800 Tyresö1763,8+30000 (regionen) Östersun d 1711,3+400 Jönköping3691,5+1200Umeå5921,4+850

13 Socialdepartementet Ny bostadsförsörjningslag

14 Socialdepartementet Vi kan lära av andra

15 Socialdepartementet ”För att […] uppnå ett förändrat arbetssätt och en förändrad kultur, kommer det inte att fungera med osthyvel. Det måste mera handla om att lyfta bort hela tårtbitar ur systemet.” Lars Magnusson, särskild utredare

16 Socialdepartementet Ge byggföretagen samma förutsättningar som övriga industrin

17 Socialdepartementet

18 Stadsutveckling •Bygg stad, inte hus •Jobba med, inte mot medborgarna …men våga stå upp när det blåser •Hållbart – för vem? •Ha god planberedskap

19 Socialdepartementet ”We shape our buildings, and afterwards our building shape us” Winston Churchill, 1943

20 Socialdepartementet Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Boendets och bostadsbyggandets roll för platser, städer och regioners identitet Stefan Attefall, bostadsminister Stadsbyggnadsdagen."

Liknande presentationer


Google-annonser