Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Så kan bristen på studentbostäder minska ! Lennart Sjögren Konsult.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Så kan bristen på studentbostäder minska ! Lennart Sjögren Konsult."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Så kan bristen på studentbostäder minska ! Lennart Sjögren Konsult

2 Socialdepartementet Ungdomspuckeln-Riket Prognos över antalet 19-24 åringar 2001-2030

3 Socialdepartementet Nuläge- Studentbostadsmarknaden • 25 % bor i studentbostäder. • 83 000 studentbostäder varav 12 000 i Stockholmsregionen. • 2007-2010 färdigställdes 3 820 studentbostäder i landet. • 2010 bygglov för 298 studentbostäder. • 2011 bygglov för 286 studentbostäder. • Mycket stor bostadsbrist i de största studentorterna.

4 Socialdepartementet Bristen på studentbostäder Brist i 20 högskolekommuner enligt Boverket Brist på sju orter enligt Studentbostadsföretagens medlemmar Visby Växjö Sundsvall Piteå Norrtälje UppsalaNorköping StockholmMalmö ÖrebroLinköping LundKalmar LuleåHalmstad GöteborgEskilstunaFalun BristBalansÖverskott Samlat behov av ca 20 000 studentbostäder Källa: Studentbostadsföretagen

5 Socialdepartementet Hinder i kommunerna • Brist på: aktuell översiktsplan, detaljplaner, aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning, kommunal mark, markstrategi och stadsbyggnadsstrategi. • Höga priser på byggrätter. • Långa handläggningstider för detaljplaner och bygglov. • Högre krav på byggnaden än Boverkets byggregler. • Brist i tillämpning av bostadspolitiska styrmedel.

6 Socialdepartementet Hinder för fastighetsägare  Bristande ekonomiska incitament att investera i hyresrätter för studenter.  Bristande intresse för produktutveckling med t ex yteffektiva bostäder.  Brist på lämplig mark att bygga.  Brist på finansiering.

7 Socialdepartementet Strukturella förändringar och systemåtgärder  Lärosäten ges permanent rätt att hyra och upplåta bostadslägenheter.  Använd Akademiska Hus mark för studentbostäder.  Använd tidsbestämda bygglov i ökad utsträckning.  Avskaffa fastighetsavgiften för korridorrum.  Testa nya regler för hyressättning på andrahandsmarknaden.

8 Socialdepartementet Överenskommelser mellan aktörerna  Handslag mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) för effektivt bostadsbyggande för ungdomars och studenters behov  Handslag ”Bygga Studentbostäder” på regional/lokal nivå  Handslag Campus - Samlad långsiktig strategi för campusutveckling med campusnära boende  Bilda centralt nätverk och stärk befintliga nätverk

9 Socialdepartementet Förenkla regler och utveckla incitamenten  Förenkla byggreglerna  Gör det mer lönsamt att hyra ut privatbostad både i nyproduktion och i det äldre beståndet  Gör det mer lönsamt att bygga och hyra ut yteffektiva studentlägenheter

10 Socialdepartementet Utveckla ansvar och roller  ”Planlotsar” till byggare av studentbostäder. • Förbättra kvaliteten i kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning. • Gemensam bostadsportal för alla universitet/högskoleorter. • Mer benchmarking mellan studentstäderna

11 Socialdepartementet Åtgärder som ger snabba effekter  Bestäm lokalt mål för andrahandsuthyrning och nybyggnad, och lokalt och regionalt vad som omedelbart ska göras.  Inventera och upplåt mark med rimliga markhyror.  Bestäm lokalt och regionalt vad som omedelbart ska göras inför HT 2012  Kommunicera!

12 Socialdepartementet Bygg under 2013-2015 4 000 bostäder på campusområden i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala • Ge uppdrag till Akademiska Hus att sälja och upplåta mark utifrån upprättade campusplaner.  Permanenta lärosätenas rätt att blockförhyra  Tillsätt ett särskilt Studentbostadsprojekt 4 000 som driver arbetet för att skapa byggrätter i campusområden i de fyra största studentstäderna.  Utse ett antal bygg-och fastighetsföretag att i konkurrens bygga bostäder med olika upplåtelseformer


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Så kan bristen på studentbostäder minska ! Lennart Sjögren Konsult."

Liknande presentationer


Google-annonser