Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framgångsfaktorer för tillgänglighet Sonja Pagrotsky och Emilie Gullberg 18 april 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framgångsfaktorer för tillgänglighet Sonja Pagrotsky och Emilie Gullberg 18 april 2012."— Presentationens avskrift:

1 Framgångsfaktorer för tillgänglighet Sonja Pagrotsky och Emilie Gullberg 18 april 2012

2 Bakgrund Socialdepartementets skrivelse (mars 2010) • en femårig strategi för funktionshinderpolitiken (2011 ‑ 2016) • nya inriktningsmål SKL fick frågan om ett samarbete kring strategin • konkreta åtaganden • viljeinriktning Nätverket för tillgänglighetsfrågor

3 SKL:s åtagande ”Förbundet kommer att stödja medlemmarna i arbetet med förbättrad tillgänglighet i deras ansvar för fysisk planering och fastighetsansvar. Särskilt fokus kommer under perioden att läggas på enkelt avhjälpta hinder på landets idrotts-anläggningar, skolor, vårdcentraler och handikapptoaletter.” Nätverket för tillgänglighetsfrågor

4 Förstudiens resultat Nätverket för tillgänglighetsfrågor Framgångsfaktorer för ett effektivt tillgänglighetsarbete 1. Organisation 2. Mål, styrning och uppföljning 3. Motivation och engagemang 4. Verktyg

5 1. Organisation Politisk förankring Tydlig, centralt placerad organisation som har rätt mandat och kompetens! Nätverket för tillgänglighetsfrågor

6 2. Mål, styrning, uppföljning, tillsyn Finns lämpliga mål och frågorna är en del av befintliga styrsystem? Nätverket för tillgänglighetsfrågor

7 3. Motivation och engagemang Genuin övertygelse på alla nivåer om frågornas betydelse Nätverket för tillgänglighetsfrågor

8 4. Verktyg Effektiva verktyg som underlättar internt och hjälper leverantörer att göra rätt från början Nätverket för tillgänglighetsfrågor

9 Förstudiens resultat Nätverket för tillgänglighetsfrågor Framgångsfaktorer för ett effektivt tillgänglighetsarbete 1. Organisation 2. Mål, styrning och uppföljning 3. Motivation och engagemang 4. Verktyg

10 Vad tycker du? Fråga bordsgrannen! - Stämmer detta även på din organisation? - Vilka framgångsfaktorer är avgörande för tillgänglighetsarbetet i din kommun eller ditt landsting? Nätverket för tillgänglighetsfrågor

11 Nästa steg 3-4 politikerkonferenser • Varför arbeta med tillgänglighet? • Hur lyckas med tillgänglighetsarbetet? Vi behöver tips från dig! • Lokala goda exempel Nätverket för tillgänglighetsfrågor

12 Tack! Kontakta oss gärna! Sonja Pagrotsky Emilie Gullberg Nätverket för tillgänglighetsfrågor


Ladda ner ppt "Framgångsfaktorer för tillgänglighet Sonja Pagrotsky och Emilie Gullberg 18 april 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser