Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiska nätverk/Partnerskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiska nätverk/Partnerskap"— Presentationens avskrift:

1 Strategiska nätverk/Partnerskap

2 Jan Vennerström Nyhammars Bruk AB
Marknadschef, jobbat med försäljnings och marknadsfrågor sedan Gruvingenjör, Bergsskolan i Filipstad 1978 Nyhammars Bruk sedan 1999 Nyhammars Bruk AB Aktiebolag sedan 1898 men funnits i Nyhammar sedan 1685 Brokig skara ägare genom åren men ägs sedan 2012 av Sjölanders Mekaniska AB, Västerås Idag 30 anställda och omsatte milj. Tillverkar svetsade konstruktioner till vem som än vill köpa inom främst gruv-, stål-, och kraftindustrin. Varit med i i flera mer eller mindre lyckade nätverk under åren.

3 Nätverk Små och medelstora företag får allt svårare att klara sig själva och kunna hävda sig mot konkurrens både på hemmamarknaden och internationellt. Då man i många fall har begränsade resurser behöver man samarbeta med andra företag för att kunna överleva på sikt. En stor anledning är t.ex. att storföretag på mindre orter tenderar att vilja ha så få leverantörer som möjligt speciellt när det gäller arbeten av servicekaraktär. Ett sånt samarbete mellan flera företag kan ge upp hov till att till tanken att bilda ett strategiskt nätverk som kan definieras som ett organiserat och överenskommet samarbete. Det kan ändå vara svårt för det enskilda företaget att initiera ett samarbete. Ofta sker detta genom att en extern aktör, en s.k. non- business-aktör, av någon övergripande anledning bildar en början och sedan försöker få nätverket att växa på ett lämpligt sätt.

4 Typer av medlemsföretag i ett nätverk.
Ett medlemsföretag är normalt sett de företag som med sin normala aktivitet bidrar till nätverkets arbete utan att ta särskilt ansvar för det övergripande arbetet som planering, målsättningar etc.. Typ ”Business as usual”. Övriga typer av företag som kan förekomma: Navföretag, kan anses vara ett centralt företag som har en viktig roll som övervakande och pådrivande aktör inom nätverket. Drakar, ett företag som är relativt större i någon bemärkelse och som därigenom utgör en sorts motor i projektet. Bidrar ofta med erfarenhet och/eller kunskaper. Koordinator/Eldsjäl, den som driver och samordnar nätverket. Denne, oftast en ensam person, vars egenskaper bidrar till uppbyggandet av själva samarbetet och hjälper till att överbrygga motsättningar under arbetets gång.

5 Struktur, aktivitet och mål
Strukturen i nätverket ändras ofta inte särskilt mycket under ett nätverks livslängd om inget särskilt inträffar. För att ett nätverksarbete skall leda till resultat krävs någon form av aktivitet, vanligen marknadsinriktad, ofta skött av koordinatorn eller om det finns en fungerande försäljningsavdelning i något av de ingående företagen. Viktigt i ett nätverk är att det finns klara och uttalade mål. Ett mål som skall vara: Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt Påverkbart

6 Nätverksnivå kontra Företagsnivå (SCP-modell)
Struktur, aktivitet och mål(resultat) skiljer sig beroende på om man befinner sig på nätverks- eller företagsnivå. Struktur Aktivitet Resultat Nätverk Komplementaritet Informationsutbyte Starka relationer Konkurrens Kunskapsutbyte Gemenskap Antal företag/Storlek Socialt utbyte Regionens betydelse Interaktion Produktens komplexitet Samverkan Samverkansområde Förtroende/formalitet Företag Organisationsstruktur Engagemang Effektivitet Teknologi Anpassning Vinst Strategi Kapacitetsutnyttjande Resurser Kunskap och kompetens

7 Förutsättningar och hinder för att ett nätverk skall fungera.
Det finns ett möjligt resultat Det finns en hög motivation hos medlemmarna Det existerar en vision och tydliga mål Det finns ett eller flera draglok Det finns en utvecklingspotential Det finns en önskan om att vilja växa Det finns utvecklingskapital Det finns en eller flera eldsjälar Det finns en geografisk närhet Det finns procedurer, regler och rutiner Det finns stödjande externa aktörer Medlemmarna har klara roller och att de vet vem som gör vad och när Medlemmarna har kunskap och är medvetna om nätverkandets villkor Det finns en juridisk överenskommelse Det finns en långsiktighet


Ladda ner ppt "Strategiska nätverk/Partnerskap"

Liknande presentationer


Google-annonser